Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení úspěšně splnilo podmínky externího auditu v radiodiagnostice včetně intervenční radiologie a kardiologie.