Návštěvy v Bílovecké nemocnici, a.s. povoleny v omezeném režimu!!!

Dovolujeme si Vás informovat o povolených návštěvách v omezeném režimu. Toto platí od středy, 26. října 2022. Návštěvy u pacienta mohou být maximálně v počtu 2 osob po dobu 30 minut a po celou dobu pobytu na oddělení trvá i nadále povinnost nosit respirátor FFP2.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Základní informace

Návštěvní hodiny

 

Pondělí - Pátek

  • 15:00 - 17:00

 

Sobota, Neděle, Svátky

  • 13:00 - 15:00

 

Před vstupem na oddělení multioborové JIP, prosím ohlaste svůj příchod zvonkem. Vyčkejte příchodu sestry a nevstupujte bez vyzvání na oddělení.

Na návštěvu choďte v maximálním počtu 3 osob. Dětem do 10 let je vstup povolen jen na zodpovědnost jejich zákoného zástupce (riziko infekční nákazy).

 

Pokud příjdete mimo návštěvní hodiny, bude Vám umožněna návštěva na nezbytně nutnou dobu a rozhodne o ní ošetřující lékař. 

 

Spokojenost a klid Vašich příbuzných při léčebném pobytu na našem oddělení jsou Vašim práním a našim cílem.

 


 

Kontaktní osoba:

  • MUDr. Petr Ondráček - primář
  • MUDr. Zbyněk Vlček - zástupce primáře
  • Bc. Hana Rolincová - staniční sestra

 

Telefonní kontakt

  • 556 771 757

 

Multioborová jednotka intenzivní péče je určena pro pacienty v akutním ohrožení života či nebezpečí selhání základních životních funkcí.

 

Na tomto speciálně vybaveném oddělení je možnost kontinuálního monitorování základních životních funkcí. Pacienti jsou na MO JIP trvale monitorováni a jsou pod neustálým dohledem erudovaného personálu. V případě potřeby je pro pacienty možné zajistit umělou plicní ventilaci, dočasnou kardiostimulaci, ve spolupráci s hemodialyzační jednotkou poskytujeme dočasnou náhradu funkce ledvin.

 

Nejčastějšími klienty jsou zde pacienti se závažným kardiovaskulárním onemocněním (srdeční selhání, závažné poruchy srdečního rytmu, akutní onemocnění koronárních tepen), pacienti se závažnými, život ohrožujícími infekcemi a pacienti s poruchami vnitřního prostředí (selhání ledvin, selhání jater, akutní komplikace cukrovky). Trvalá monitorace umožní brzký záchyt nově vznikající komplikace a její včasnou léčbu.

 

Virtuální prohlídka oddělení: