Zveřejnění účetní závěrky

Počínaje dnem 12. května 2017 je v souladu s ustanovením Stanov společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. zveřejněna Účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

 

Uvedené je k nahlédnutí v pracovní dny v době d 8 do 15 hodin na sekretariátě ředitele a předsedy představenstva v sídle společnosti.

 

Bílovec 12.5.2017

ADM