Dechová fyzioterapie pomáhá pacientům Bílovecké nemocnice, a.s.

Respirační fyzioterapie prováděná v Bílovecké nemocnici, a.s. zlepšuje kvalitu života nejen po prodělané  nemoci covidem 19

 

Oddělení Rehabilitace Bílovecké nemocnice, a.s. svým klientům poskytuje v rámci rehabilitace také respirační fyzioterapii, aneb dechovou rehabilitaci. V posledním roce je velmi rozšířená, hojně využívaná a častá. Jedná se o součást komplexní péče o pacienty s onemocněním dýchacího systému.

 

Chronická bronchitida, komplikované záněty plic, ale i následky nemoci COVID 19, se léčí právě dechovou rehabilitací. Pacienti se učí vhodné dechové cvičení hlavně na lůžkových odděleních pod vedením fyzioterapeutů a musí věřit, že jim toto pomůže. „Trénujeme nádechové a výdechové svaly, vzájemně na sebe navazující aktivní cyklus dechových technik a dle potřeby techniky kombinujeme," upřesňuje fyzioterapeut Mgr. Gabriela Mojová.

 

V rámci technik se používá například kontrolované dýchání, které je volné, přirozené a v přirozeném rytmu. Rozšířená je také technika zrychleného výdechu, která je ovládána aktivním zapojením břišních svalů. „Velmi rozšířené je cvičení hrudní rozpínavosti, využíváme prvků z jógy, používáme také míčkovou facilitaci hrudníku, Huffing a další,“ dodává Mgr. Gabriela Mojová. Všechny tyto techniky mají za úkol zefektivnit vykašlávání a navodit správnou mechaniku dýchání. Nejvíce pacientu je z řad astmatiků, alergiků a seniorů, kteří prodělali COVID 19.

 

„Cílem dechové rehabilitace je snížit symptomy, usnadnit dýchání a optimalizovat dechové a pohybové návyky. Chceme zabránit ztrátě výkonnosti a pomoci nemocnému vyrovnat se s jeho nemocí. Jsme tak trošku i psychologové, musíme umět naslouchat a co je hlavní, děláme to rádi a s láskou k pacientovi,“ dodává ergoterapeut Martina Tížková, Dis.

 

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí