Nemocnice usiluje o akreditaci

Školením, které se uskutečnilo 11.9.2018 od 12 hodin v naší nemocnici a následným školením interních auditorů byla zahájena předakreditační příprava Bílovecké nemocnice, a.s.

Tato bude probíhat od září do prosince letošního roku a měla by vyvrcholit v březnu 2019 „externím hodnocením kvality a bezpečí v Bílovecké nemocnice, a.s.“, což v případě úspěšného absolvování znamená získání Certifikátu kvality a bezpečí.

Vedení nemocnice je přesvědčeno, že i když se akreditační řízení týká fungování nemocnice jako celku, největším přínosem bude neustálé zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče našim pacientům, což ve svém důsledku přispěje k jejich spokojenosti.