Kouření je všeobecně považováno za zdraví velmi škodlivé. Posláním nemocnice je prevence a léčba nemocí. Prosím, respektujte proto zákaz kouření pro pacienty ve všech uzavřených prostorách nemocnice. Pro kouření využijte venkovní prostory určené pro kuřáky, které jsou vybaveny popelníky. Prosíme buďte ohleduplní vůči nekuřákům a neznečisťujte prostory nemocnice nedopalky či jinými odpadky.