Informace pro osoby se zdravotním postižením

Pro pacienty a návštěvy Bílovecké nemocnice, a.s. jsou v areálu vyhrazena čtyři parkovací místa pro osoby s průkazem ZTP a to u budov A a C.

 

Do všech budov (A, B, C a D) je bezbariérový přístup. Budova D je jednopodlažní a budovy A, B a C jsou vícepodlažní postaveny do tvaru „U“, což umožňuje bezbariérový pohyb do kteréhokoliv patra v těchto budovách také za pomocí několika výtahů.

Bezbariérové WC je v 1.NP budovy C a na všech lůžkových odděleních naší nemocnice.

 

Orientační cedule se zakreslenými vstupy do budov a popisem jednotlivých oddělení jsou umístěny při vjezdu do areálu u vrátnice a pak u budovy A ve směru od parkoviště.

 

Zdravotnický personál je odborně vyškolen pro práci s osobami se zdravotním postižením.

Pro pacienty se sluchovým postižením lze po předchozí domluvě zajistit tlumočníka do znakové řeči.

Pacientům s tělesným postižením je umožněn vstup i hospitalizace s asistenčním psem.

 

1.10.2014