Interní oddělení lůžkové

Návštěvní hodiny

 

Pondělí - Pátek

  • 14:00 – 17:00 hod.

 

Soboty, Neděle, Svátky

  • 13:00 – 17:00 hod.

 

Mimo tyto uvedené hodiny je návštěva možná po domluvě s lékařem nebo ošetřovatelským personálem.

 


 

Kontaktní osoba:

  • MUDr. Petr Ondráček - primář
  • MUDr. Zbyněk Vlček - zástupce primáře
  • Mgr. Jana Seidlerová - staniční sestra

 

Telefonní kontakt

  • 556 771 747

 

Diagnostiku a léčbu široké škály vnitřních nemocí realizujeme na 26 lůžkách interního oddělení a 4 lůžkách intenzivní péče s velmi dobrým zázemím personálním i technickým přístrojovým vybavením. Lůžka pacientů jsou jednotlivě vybavena osvětlením a centrálním rozvodem kyslíku. Na pokojích mají pacienti k dispozici připojení k internetu (zpoplatněno) a k dispozici zdarma TV přijímač. I nadále se počítá s modernizací stávajících přístrojů a nákupem nových. Kromě toho nabízíme i péči ambulantní, a to jak na všeobecné interní ambulanci, tak na ambulancích odborných - kardiologické, gastroenterologické, cévní a diabetologické ambulanci.

 

Díky těmto možnostem je naše oddělení dnes schopno nabídnout kvalitní péči nemocným vnitřními chorobami ze spádové oblasti, ale i klientům ze vzdálenějších regionů, jejichž zastoupení mezi našimi pacienty postupně narůstá. Tento fakt je dán především projekty se zaměřením na určité skupiny pacientů trpících konkrétním onemocněním.

 

Jedním z nich je v úzké spolupráci s chirurgickým oddělením postupně realizovaný projekt péče o nemocné syndromem diabetické nohy. Pacient s touto komplikací diabetu vyžaduje komplexní péči internisty, diabetologa, angiologa, chirurga i odborníka pro léčbu chronických ran s cílem zabránit ztrátě končetiny.

 

Nosným projektem interního oddělení je angiologický program, soustředící se na diagnostiku a léčbu cévních nemocí. Jde o početnou skupinu pacientů trpících nemocemi tepen dolních končetin a přívodných mozkových tepen. Nejčastěji se jedná o tzv. aterosklerozu, která postihuje nejčastěji kuřáky, diabetiky a osoby vyššího věku a vede k postupné obturaci průsvitu postižených tepen s následkem zhoršeného prokrvení zásobovaných tkání. Cílem našeho úsilí je zabránit vzniku vážných komplikací, jako jsou cévní mozkové příhody či ischemická choroba dolních končetin v různých stadiích od tzv. klaudikačních bolestí vznikajících při chůzi, až po tvorbu defektů na dolních končetinách vedoucích až k jejich ztrátě.

 

Výše zmíněným pacientům nabízíme klinickou i ultrazvukovou diagnostiku těchto onemocnění a jejich konzervativní léčbu nemocniční i ambulantní. V případě potřeby intervenční diagnostiky - angiografického zobrazení cévního řečiště, ale i při potřebě cévních operačních výkonů úspěšně spolupracujeme se specializovanými centry cévní intervence ve Vítkovické nemocnici, ve Fakultní nemocnici v Ostravě či v nemocnici v Třinci-Podlesí.

 

Další početnou skupinou našich klientů jsou pacienti trpící onemocněním žilního systému dolních končetin, nejčastěji hlubokou žilní trombózou, která včas nepoznaná a neléčená ohrožuje nemocného vážnými komplikacemi, například často smrtící plicní embolií. Těmto nemocným nabízíme kompletní klinickou i přístrojovou diagnostiku a zajištění nemocniční léčby i následné dlouhodobé ambulantní péče. Dalším častým onemocněním žilního systému jsou různá stádia žilní nedostatečnosti, vedoucí v konečném důsledku k tvorbě defektů, tzv. bércových vředů. Toto stadium kromě péče odborníka pro cévní nemoci vyžaduje i úzkou spolupráci s odborníkem pro léčbu chronických ran.

 

Naším cílem je vysoká odborná kvalita poskytované péče, ale především spokojenost našich klientů.