Co potřebujete k přijetí do nemocnice

Řiďte se pokyny svého praktického lékaře nebo ambulantního lékaře. Dostavte se v určenou dobu do přijímací kanceláře na daném oddělení.

 

Doklady, které budete před plánovaným přijetím potřebovat:

 

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • Průkaz zdravotní pojišťovny
 • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem
 • Výsledky vyšetření a veškeré lékařské nálezy a dokumentaci
 • Jméno a adresu obvodního lékaře, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče
 • Jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený
 • Kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)
 

Co potřebujete pro pobyt v nemocnici

Při nástupu do nemocnice

Vaše oblečení a obuv bude uloženo v nemocniční šatně. Dostanete lístek na šaty, proti němuž Vám bude oblečení při propuštění vydáno. Pokud nebudete mít vlastní prádlo, bude Vám zapůjčeno ústavní. Potom budete odvedeni na své oddělení. Personál oddělení Vás bude informovat o denním režimu oddělení, seznámí Vás s provozním řádem oddělení, s právy pacienta a možností využívat sociálních služeb. Stvrdíte svým podpisem, že jste byli o všem řádně informováni.

V den příjmu na oddělení s Vámi lékař provede přijímací pohovor, ve kterém Vás bude informovat o Vašem aktuálním zdravotním stavu, dohodne s Vámi postup vyšetřování a léčby, případně vysvětlí přípravy na operaci či jiný lékařský zákrok.

 

K pobytu na oddělení budete potřebovat

 • Osobní potřeby
 • Hygienické potřeby včetně toaletního papíru
 • Domácí obuv
 • Budete vybaveni nemocničním osobním prádle. Můžete si ale přinést a používat vlastní.

 

Cenné věci

Pokud Vás čeká plánovaná hospitalizace, nedoporučujeme Vám brát si s sebou cenné předměty, např. zlato, šperky, vkladní knížky, šeky ani větší obnos peněz.

 

Jste-li náhle a nečekaně hospitalizováni, máte možnost uložit si cennosti, peníze, karty apod. do nemocničního trezoru; zprostředkuje sloužící sestra na oddělení. Obdržíte písemný doklad o úschově. Při propuštění z nemocnice, po předložení dokladu, Vám budou Vaše věci vydány.

 

Je zakázáno vnášet do areálu nemocnice zbraně, alkohol a drogy!!
Do areálu nemocnice je zakázáno vodit jakákoliv zvířata.

 

Mobilní telefony

Prosíme o ohleduplnost při jejich používání a upozorňujeme na zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti zdravotní přístrojové techniky a na odděleních, která jsou označena ikonkou s přeškrtnutým mobilním telefonem.

Co s léky, které pravidelně užíváte doma

Pokud musíte pravidelně užívat léky, nezapomeňte je vzít s sebou (pro první dny hospitalizace) a informovat o jejich užívání lékaře na oddělení.

 

Během hospitalizace neužívejte léky o kterých Váš ošetřující lékař neví.

Co potřebujete v den propuštění

Dostanete písemnou propouštěcí zprávu pro Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékaře specialistu, ke kterému budete předáni do další léčby. Převezmete si potřebné doklady a recepty na léky, budete poučeni o dalším domácím léčení, případně rehabilitaci.

Bude Vám vydáno Vaše oblečení, a pokud jste měli zapůjčeno nemocniční prádlo, odevzdáte ho.
Pokud Vám nebude indikován odvoz sanitkou, máte možnost se na odvozu domluvit s příbuznými.

Nezapomeňte si vyzvednout všechny uložené cennosti.

Nadstandardní ubytování během hospitalizace

Pro pohodlí pacientů jsou na lůžkových odděleních kromě standardních pokojů připraveny i nadstandardně vybavené pokoje.
Ubytování za nadstandardní pokoj se platí zálohově. O výši a způsobu platby budete informováni při příjmu.
K základní vybavenosti nadstandardního pokoje patří polohovatelná postel, křeslo, stolní lampa, samostatné sociální zařízení, lednice, televize.

 

Vybavení nadstandardních pokojů se však může lišit dle oddělení, kde je nadstandart poskytován.

Sociální poradenství

Nemocnice zajišťuje sociální poradenství. V případě potřeby s Vámi naše sociální pracovnice pohovoří o možnostech řešení sociálních i jiných problémů (např. možnost zapůjčení polohovacího lůžka, zajištění každodenní ošetřovatelské péče, informace o domovech důchodců, LDN apod.)

 

Kontakty:

556 771 744 - změna telefonního čísla!

 

Lenka Laturová

mobil: 602 738 966

zc.bvn@avorutal.aknel

 

Bc. Petra Stanovská, DiS.

mobil: 606 789 217

zc.bvn@aksvonats.artep

 

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a poskytování informací o zdravotním stavu pacienta se řídí zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v platném znění. Z tohoto důvodu nelze poskytnou zdravotnickou dokumentaci osobě, která nesplňuje zákonem dané podmínky, nebo není osobou určenou pacientem k nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace.

Totéž se týká poskytování informací o hospitalizaci pacienta a jeho zdravotním stavu.

 

Do zdravotnické dokumentace pacienta mohou v přítomnosti pověřeného zaměstnance nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie:

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta,
 • osoby blízké zemřelému pacientovi za podmínek stanovených zákonem,
 • osoby blízké za podmínek stanovených zákonem.

 

Postup pro nahlížení:

Pro nahlížení či pořízení výpisů či kopií vyplňte formulář: Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

Vyplněnou žádost odevzdejte na sekretariátě nemocnice (budova C - přízemí, čekárna interní ambulance)

Přílohy
pdfŽádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace [pdf, 101 kB]
Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace