Chirurgické oddělení lůžkové

Návštěvní hodiny

 

Pondělí - Pátek

 • 14:00 - 17:00 hod.

 

Sobota, Neděle, Svátky

 • 13:00 - 17:00 hod.

 

Mimo tyto uvedené hodiny je návštěva možná po domluvě s lékařem nebo ošetřovatelským personálem.

 


 

Kontaktní osoba

 • MUDr. Martin Mašek - primář
 • MUDr. Jan Andrle - zástupce primáře
 • Barbora Havlásková - staniční sestra

 

Telefonní kontakt

 • 556 771 770

 

Sjednání termínu operace

 • chirurgická ambulance
 • 556 771 765

 

Naše oddělení poskytuje léčbu chirurgických onemocnění a traumat v klidném, komorním prostředí na vysoké úrovni s využitím nejmodernějších chirurgických léčebných metod a postupů.


Poskytujeme péči, léčbu chirurgických onemocnění a postižení zdraví léčitelné operačními i konzervativními postupy. Využíváme nejmodernějších metod, postupů a přístrojového vybavení, včetně kompletního laparoskopického vybavení, ultrazvukového harmonického skalpelu, mobilního RTG přístroje, s možností kvalifikované pooperační rehabilitační péče.

 

operační sál operační sál

 

Naše vizitka:

 

 • Operace s minimálními čekacími dobami a v termínech po domluvě s pacientem.
 • Kvalitní lůžkový fond dvaceti lůžek v novém prostředí, po domluvě s možností i nadstandardních podmínek hospitalizace včetně připojení k internetu.
 • Odborný a kvalifikovaný personál lékařů, sester, ošetřovatelek a sanitářů s vstřícným a pečlivým přístupem k pacientům.
 • Kvalitní strava s ohledem na dietní potřeby všech pacientů.
 • Možnost telefonního spojení s pacienty přímo na lůžku po celých 24 hodin.
 • Návštěvy u pacientů v obvyklých návštěvních hodinách (15-17), u lehčích případů je možné po domluvě s ošetřujícím lékařem navštívit pacienta v kteroukoliv denní dobu.


Požadavky na předoperační přípravu před přijetím k hospitalizaci:

 

Požadujeme pokud možno podrobný výpis anamnézy, KO, moč, JT, TSA, GMT, při antiagregační léčbě APTT.

Případné další nutné vyšetření pacientů bude provedeno v průběhu prvního dne hospitalizace a nebude mít vliv na délku léčebného pobytu.

 

Rozsah operačních výkonů

 

Laparoskopické operace:

 • operace žlučníku
 • bolestivé stavy podbřišku, malé pánve včetně gynekologické problematiky a postižení slepého střeva včetně akutních stádií
 • operace tříselných a šourkovitých kýl, kýl stěny břišní, kýl v operačních jizvách
 • endoskopické revize podpažních jamek u operací prsů
 • operace prasklých žaludečních vředů, laparoskopicky asistované operace střev
 • varikokély
 • diagnostické revize dutiny břišní včetně rozrušení možných srůstů a odběru materiálu k histologickému vyšetření
 • endoligace nedostatečných žilních perforátorů dolních končetin

 

Operace prsu:

 

 • extirpace pro fibrocystické mastopatie, fibrodenomy a jiné benigní útvary
 • ablace i záchovné operace prsu u maligních nádorů s disekcí axily včetně již uvedené šetřící endoskopické revize axily, s úzkou spoluprací s onkologickým pracovištěm
 • korektivní úpravy mamilárního dvorce (vpáčené bradavky)

 

Klasická břišní chirurgie zažívacího ústrojí a žlučových cest

 

Bioptický odběr vzorků tkání v libovolných lokalizacích dle odborných požadavků

  

Úrazová chirurgie končetin včetně osteosyntézy dlouhých kostí

 

Chirurgie ruky:

 

 • traumatologie ruky, včetně OS člunové kosti Herbetovými šrouby
 • kloubní náhrady drobných prstů ruky
 • korekce kostí u poúrazových stavů
 • korekce neúrazových postižení ruky (Dupuytrenovy kontraktury, atd)
 • operace syndromů karpálních tunelů

 

Operace žilního systému:

 

 • operace křečových žil - operace s výrazným kosmetickým efektem
 • injekční sklerotizace křečových žil a úprava metličkových žilních defektů
 • operace hemoroidů, včetně elastických ligatur, případně metodou dle Longo

 

Základní ortopedické operace:

 

 • korekční osteotomie
 • operace šlachových postižení včetně tenisových loktů, "skákavých" prstů, operace výrůstků, synovektomie, extirpace gangliomů a cyst
 • operace vbočených palců nohy či jiných deformit, atd.

 

Operace převislého břicha

 

V rámci obezitologického programu nemocnice začalo chirurgické oddělení provádět plastické operace převislého břicha a kožního laloku v jiných lokalizacích. Operace jsou prováděny maximálními šetrnými způsoby a s plným pooperačním sledováním pacientů a následných ambulantních kontrol.

Pacienti se mohou k operacím objednat prostřednictvím konzultace lékaře chirurgické ambulance na tel. č. 556 771 765.

 

operace břicha

 

Artroskopie

 

Novinkou jsou rovněž artroskopické operace. Především se jedná o operace kolenního kloubu, ať už v důsledku úrazového postižení nebo artrotických či jiných změn.

Výkon provádějí erudovaní odborníci v oblasti artroskopické operativy na aseptickém operačním sále.

Pacienti se mohou objednat k vyšetření a případnému výkonu každou středu v době od 12:00 do 14:00 v endoskopické ambulanci na tel. č. 556 771 766. Úrazové postižení se řeší ihned, bez čekacích dob na výkon.

 

Virtuální prohlídka oddělení