Zadávací dokumentace kveřejné zakázce malého rozsahu "EVAKUAČNÍ VÝTAH - NEMOCNICE BÍLOVEC"

Bílovecká nemocnice, a. s. vyhlašuje veřejnou zakázku pod názvem: "EVAKUAČNÍ VÝTAH - NEMOCNICE BÍLOVEC"

 

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele, odkaz na link:

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/evakuacni-vytah-nemocnice-bilovec

 

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě. Zadavatel uvítá jedno kompletní provedení v elektronické formě na datovém nosiči (CD/DVD), v českém jazyce. Nabídkya bude podána v jednom svazku, v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedeno jméno účastníka, jeho identifikační číslo a adresa. Dále musí být obálka označena názvem veřejné zakázky: "EVAKUAČNÍ VÝTAH - NEMOCNICE BÍLOVEC" a označením "NEOTVÍRAT - NABÍDKA".

 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 16.1.2018
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 30.01.2018 v 09:00 hodin
Přílohy

Otevírání obálek - VZ Dodávka serverů a diskového pole

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka serverů a diskového pole" sděluje termín a místo otevírání obálek s nabídkami:

 

pondělí 4. září 2017 v 9:00 hodin - sekretariát ředitele Bílovecké nemocnice, a.s.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Dodávka serverů a diskového pole"

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 17. 08. 2017
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 04. 09. 2017 v 09:00 hodin
   
 

Místo pro podání nabídek:

Bílovecká nemocnice, a.s.

sekretariát ředitele

17.listopadu 538/57

743 01 Bílovec

 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Monika Štefunková, tel. 556 771 771, e-mail: monika.stefunkova@nvb.cz

 

 
 
Přílohy
pdfZadávací dokumentace [pdf, 390 kB]
docxTechnická specifikace [docx, 24 kB]
docČestné prohlášení [doc, 32 kB]
xlsKrycí list nabídky [xls, 31 kB]
docKupní smlouva [doc, 140 kB]

Dodatečné informace č. 3

Zadavatel sděluje dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Gastroenterologická endoskopická sestava".

 

 
 
Přílohy

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel sděluje dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Gastroenterologická endoskopická sestava".

 

 
 
Přílohy

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Gastroenterologická endoskopická sestava".

 

Přílohy

Zadávací dokumentace k VZ malého rozsahu "Gastroenterologická endoskopická sestava"

 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 09. 08. 2017
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 24. 08. 2016 v 08:00 hodin
   
 

Místo pro podání nabídek:

Bílovecká nemocnice, a.s.

sekretariát ředitele

17.listopadu 538/57

743 01 Bílovec

 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Monika Štefunková, tel. 556 771 771, e-mail: monika.stefunkova@nvb.cz

 

Přílohy
pdfZadávací dokumentace [pdf, 312 kB]
docxTechnická specifikace [docx, 19 kB]
docČestné prohlášení [doc, 32 kB]
xlsKrycí list nabídky [xls, 39 kB]
docKupní smlouva [doc, 139 kB]

Dodatečné informace č.2 k VZ "Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnice, a.s. - čerpání úspor"

V příloze najdete Dodatečné informace č.2 k VZ "Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnice, a.s. - čerpání úspor".

Přílohy

Dodatečné informace č.1 k VZ "Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnice, a.s. - čerpání úspor"

V přiloženém souboru naleznete dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce pod názvem: Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnice, a.s. - čerpání úspor”.

Přílohy

Zadávací dokumentace "BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S. – DODÁVKA MEDICINÁLNÍCH A TECHNICKÝCH PLYNŮ V LÁHVÍCH"

Bílovecká nemocnice, a. s. vyhlašuje veřejnou zakázku pod názvem: "BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S. – DODÁVKA MEDICINÁLNÍCH A TECHNICKÝCH PLYNŮ V LÁHVÍCH"

 

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele, odkaz na link:

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/bilovecka-nemocnice-a-s-dodavka-medicinalnich-a-technickych-plynu-v-lahvich

 

Nabídky budou podány pouze písemně, v listinné podobě (s přiloženým médiem v elektronické podobě). Nabídky budou doručeny v řádně uzavřených obálkách (pro každou část veřejné zakázky samostatně), označených názvem části veřejné zakázky, adresou uchazeče a budou opatřeny nápisem NEOTVÍRAT - NABÍDKA.

 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 30.09.2016
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 17.10.2016 v 09:00 hodin