Máme jedny z nejmodernějších rentgenových přístrojů současnosti

Méně záření, lepší rozlišení, a tedy přesnější diagnostika, tak se dají charakterizovat nové rentgeny v Bílovecké nemocnici, a.s. Tato vysoce moderní zařízení nahradila přístroje, které v nemocnici sloužily od roku 2003 a jsou mnohem šetrnější k pacientovi, mají nižší energetickou náročnost a disponují plnou automatizací s pokročilými měřícími funkcemi.

 

Plně digitální stacionární RTG zařízení AGFA DR 400 a pojízdný RTG přístroj AGFA DR 100s stály více než 5,5 mil. Kč.

 

„Na nových přístrojích oceňujeme lepší rozlišení, snadnou manipulaci a také například chytrý software, který zjednoduší následný proces zpracování a také vyšší kvalitu zobrazení při nižší dávce záření,“ vysvětluje primářka Oddělení radiodiagnostiky MUDr. Eva Bezunková.

 

„Pořízení nových skiagrafických rentgenů bylo dalším krokem k modernizaci přístrojového vybavení v naší nemocnici a je financováno z prostředků poskytnutých Moravskoslezským krajem. Nové přístroje jsou plně digitální a připojené na nemocniční síť,“ doplňuje ředitel nemocnice Ing. Josef Zajíc.

 

„Výrazným posunem oproti starému přístroji je špičková kvalita obrazu. Navíc tento nový digitální skiagrafický systém umí vylepšit detaily již pořízených snímků, které okamžitě uloží do nemocničního informačního systému. I těžce zranění pacienti mohou být vyšetřeni bez zbytečné manipulace, na speciálním transportním lůžku, můžeme tedy pořizovat snímky pacienta stojícího, sedícího i ležícího,“ dodává náměstek ředitele pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel.

 

„Pacienti jistě ocení, že díky modernějším technologiím vyšetření trvají kratší dobu a mohou je podstoupit i obézní či silně obézní lidé, nosnost stolu je 300 kg,“ doplňuje primářka MUDr. Eva Bezunková 

 

Ing. Magda Otáhalová

        tisková mluvčí

Bílovecká nemocnice, a.s. uzavírá centrální parkoviště

Od pondělí 23. května 2022 bude v Bílovecké nemocnici, a.s. uzavřeno centrální parkoviště. Žádáme proto všechny pacienty a návštěvníky, aby pokud možno do areálu nejezdili osobními vozidly a využili parkoviště vedle nemocnice směr Tísek. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je 30. června 2022. Tímto se omlouváme za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

 

 

Návštěvy povoleny

S účinností od středy 20. dubna 2022 Bílovecká nemocnice, a.s. zrušila zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Přesto prosíme veřejnost o respektování nařízení vlády i nadále nosit ve zdravotnických zařízeních ochranu dýchacích cest, a aby osoby nachlazené návštěvu u svých blízkých a našich pacientů pečlivě zvážily.

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Nejsme Léčebna dlouhodobě nemocných, jsme Oddělení následné péče

Nedílnou součástí Bílovecké nemocnice, a.s. je Oddělení následné péče. Je to největší oddělení v nemocnici. Na dvou stanicích nabízí celkem osmdesát lůžek. Prostory jsou kompletně zrekonstruované, k dispozici jsou převážně dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením vždy pro dva pokoje, několik pokojů je trojlůžkových a jednolůžkových.

 

„Oddělení je kompletně vybaveno polohovacími lůžky a umožňuje péči i o nejtěžší a imobilní pacienty vyžadující komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči. Pro pacienty, jejichž zdravotní stav to dovoluje, i pro návštěvy je k dispozici krytá terasa s možností posezení. V případě pěkného počasí lze využít i přilehlého parčíku,“ dodává náměstek ředitele pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel.

 

„Zdravotní péče na našem oddělení je poskytována pacientům, u kterých byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče,“ upřesňuje ředitel nemocnice Ing. Josef Zajíc.

 

Péči na oddělení zajišťují lékaři atestovaní z vnitřního lékařství, geriatrie a paliativní medicíny, tým zdravotních sester, ošetřovatelů a rehabilitačních pracovníků, kteří se ve svých odbornostech neustále vzdělávají.

 

„Spektrum klientů našeho oddělení je velmi široké. Léčí se u nás pacienti s interními chorobami, u kterých je nutné doléčení, nastavení terapie, pacienti po operacích, úrazech, cévních mozkových příhodách, kde nejdůležitější je rehabilitace, pacienti s chronickými ranami, o které pečuje tým z ambulance chronických ran a také nemocní v závěrečné fázi života, ať už s nádorovým i nenádorovým onemocněním. Těm je poskytována péče paliativní,“ dodává primář MUDr. Martin Mužný.

 

„Vzhledem k tomu, že na oddělení jsou hospitalizováni polymorbidní pacienti, tedy pacienti s kombinací vícero chorob, je součástí léčebného týmu i přítomnost nutričního terapeuta. Ten po konzultaci s ošetřujícím lékařem stanovuje přiměřeně výživný a zdravotnímu stavu odpovídající jídelníček,“ doplňuje MUDr. Tomáš Nykel.

 

Převážná část klientů oddělení tvoří senioři a péče o ně vyžaduje specifický přístup, kterému se věnuje odbornost geriatrie. U většiny seniorů je průběh nemocí i rekonvalescence odlišný od mladších pacientů a vyžaduje se multidisciplinární přístup a spolupráce s rehabilitačními pracovníky, sociálními pracovnicemi. Cílem hospitalizace je dosažení co nejlepší kompenzace zdravotního stavu, soběstačnosti a v případě již trvalého hendikepu také naplánování a zajištění péče po propuštění. Část pacientů je propouštěna domů, někteří jsou překládáni do rehabilitačních ústavů, případně na ošetřovatelská lůžka.

 

„Oddělení následné péče velmi úzce spolupracuje s interním, chirurgickým a rehabilitačním oddělením naší nemocnice. Je dobře vybaveno kompenzačními a rehabilitačními pomůckami, dokonce jsme schopni zajistit i vybavení kompenzačními pomůckami po propuštění domů,“ říká ředitel nemocnice Ing. Josef Zajíc.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

 

 

Zákaz návštěv v Bílovecké nemocnici, a.s.

Zrušení návštěv v Bílovecké nemocnici, a.s.

 

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a z důvodů ochrany pacientů je v Bílovecké nemocnici, a.s. vyhlášen od středy 20. 10. 2021 zákaz návštěv pacientů, a to do odvolání.

 

Zákaz se netýká návštěv pacientů v terminálním stádiu a po domluvě s primářem či ošetřujícím lékařem za zvýšených hygienických opatření. S ohledem na naše pacienty i zaměstnance nemocnice prosíme o respektování tohoto zákazu. Zároveň žádáme, aby také návštěvníci ambulancí omezili pohyb v areálu nemocnice až do doby, než budou návštěvy opět povoleny a připomínáme, že i nadále pro ambulantní pacienty platí povinnost nošení roušek v areálu nemocnice, a to i ve venkovních prostorách.

 

Děkujeme za pochopení.

Další očkovací termín aneb Bílovecká nemocnice, a.s. očkuje klienty bez nutnosti předchozí registrace, registrované a také zájemce o druhou dávku

Každý týden nabízí Bílovecká nemocnice, a.s. možnost očkování všem neregistrovaným či registrovaným zájemcům a také zájemcům o druhou očkovací dávku. Doposud této příležitosti využilo několik stovek občanů Bílovce či okolních spádových oblastí. Během vyhrazené dvouhodinovky jsou aplikovány vakcíny Pfizer či jednodávková Janssen. Záleží na výběru.

 

Je zcela zřejmé, že možnost nechat se naočkovat bez předchozí registrace je lákavá, mnoho občanů neví, co daný den bude a využijí tak momentálního rozhodnutí, jdu se nechat naočkovat,“ říká ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing. Josef Zajíc.

 

Jsem rád, že tuto možnost v naší nemocnici nabízíme, že jsme schopni nabídnout a poskytnout jen neregistrovaným, ale také registrovaným zájemcům a zájemcům o druhou dávku. A jako bonus vidím to, že si sami občané mohou zvolit a vybrat značku vakcíny,“ doplňuje náměstek ředitele pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel.

 

Sledujte webové stránky nemocnice, www.nvb.cz, sekci Aktuality či Tiskové zprávy. Zde pro Vás budou vypsány další termíny.

 

KDY: 20. 9. 2021, čas 8:00 – 10:00 hod.

KDE: prostory očkovacího centra Bílovecké nemocnice, a.s., budova E

PRO KOHO: Pro všechny neobjednané i objednané zájemce o očkování (od 18 let) + klienti, kterým bude aplikována druhá dávka

ADRESA: Bílovecká nemocnice, a.s. 17. listopadu 538, Bílovec, 74301

Bílovecká nemocnice, a.s. chystá v pořadí již třetí očkovací den pro neregistrované zájemce, přidat se mohou i registrovaní a zájemci o druhou dávku

První zářijové pondělí nabídla Bílovecká nemocnice, a.s. další očkovací termín neregistrovaným zájemcům. Během vyhrazené očkovací hodiny dorazilo na pět desítek klientů, opět převážně žen a byly jim dle výběru aplikovány vakcíny Pfizer či jednodávková Janssen. Další příležitost bude opět v pondělí.

 

KDY: 13. 9. 2021, čas 8:00 – 10:00 hod.

 

KDE: prostory očkovacího centra Bílovecké nemocnice, a.s., budova E

 

PRO KOHO: Pro všechny neobjednané i objednané zájemce o očkování (od 18 let) + klienti, kterým bude aplikována druhá dávka

 

ADRESA: Bílovecká nemocnice, a.s. 17. listopadu 538, Bílovec, 74301

 

Je to příležitost pro lidi, kteří se nechtějí předem registrovat, neví, co daný den bude a chtějí tak využít svého momentálního rozhodnutí, jdu se nechat naočkovat. Tahle možnost je doslova ideální,“ říká ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing. Josef Zajíc.

 

Pevně věřím, že o takovéto neregistrované očkování bude zájem. Přijdete bez objednání, dostanete vakcínu a zanedlouho se můžete prokazovat certifikátem očkovaného. Jednodušeji to snad nejde, doplňuje ředitele nemocnice náměstek pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel.

 

 

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Bílovecká nemocnice opět nabízí možnost očkování neregistrovaným zájemcům

Předposlední srpnový den Bílovecká nemocnice, a.s. nabídla neregistrovaným zájemcům očkování. Dorazilo jich několik desítek, převážně žen a byly jim dle výběru aplikovány vakcíny Pfizer či jednodávková Janssen. Další takovou možnost proto nabízíme již brzy.

 

KDY: 6. 9. 2021, čas 8:00 – 9:00 hod.

KDE: prostory očkovacího centra Bílovecké nemocnice, a.s., budova E

PRO KOHO:Všechny neobjednané zájemce o očkování (od 18 let)

ADRESA: Bílovecká nemocnice, a.s. 17. listopadu 538, Bílovec, 74301

 

Je to příležitost pro lidi, kteří se nechtějí předem registrovat, neví, co daný den bude a chtějí tak využít svého momentálního rozhodnutí, jdu se nechat naočkovat. Tahle možnost je doslova ideální,“ říká ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing. Josef Zajíc.

 

Pevně věřím, že o takovéto neregistrované očkování bude zájem. Přijdete bez objednání, dostanete vakcínu a zanedlouho se můžete prokazovat certifikátem očkovaného. Jednodušeji to snad nejde, doplňuje ředitele nemocnice náměstek pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel.

Bílovecká nemocnice bude očkovat neregistrované klienty

KDY: 30. 8. 2021, čas 10:00 – 12:00 hod. (v případě zájmu klientů budeme tuto akci opakovat)

 

KDE: prostory očkovacího centra Bílovecké nemocnice, a.s., pavilon E

 

PRO KOHO: Všechny neobjednané zájemce o očkování (od 18 let)

 

ADRESA: Bílovecká nemocnice, a.s. 17. listopadu 538, Bílovec, 74301

 

 „Je to příležitost pro lidi, kteří se nechtějí předem registrovat, neví, co daný den bude a chtějí tak využít svého momentálního rozhodnutí, jdu se nechat naočkovat. Tahle možnost je doslova ideální,“ říká ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing. Josef Zajíc.

 

„Pevně věřím, že o takovéto neregistrované očkování bude zájem. Přijdete bez objednání, dostanete vakcínu a zanedlouho se můžete prokazovat certifikátem očkovaného. Jednodušeji to snad nejde, doplňuje ředitele nemocnice náměstek pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel.

 

Bílovecká nemocnice, a.s. rozšiřuje kapacity očkování proti COVID-19

 

Bílovecká nemocnice, a.s. rozšiřuje kapacity očkování proti COVID-19. Prozatím se bylo možno očkovat ve všední dny, od úterý 1. června to bude možné navíc i přes víkend. Navýšení kapacity umožní očkovacím týmům Bílovecké nemocnice v případě dostatečných dodávek aplikovat zhruba 200 dávek vakcín denně, tj. až 6200 vakcín měsíčně.

 

Dosud jsme v pracovní dny naočkovali zhruba 120 zájemců denně, od června si slibujeme, že toto číslo navýšíme o 80 denně, tedy na 200 pacientů,“ říká náměstek ředitele pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel.

 

„Na navýšení kapacit jsme připraveni už pár dnů, jen jsme čekali na další dodávky vakcín, abychom něco neslíbili, a pak navýšení zase omezovali,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing. Josef Zajíc.

 

V Bílovecké nemocnici začalo očkování 1. ledna 2021, dosud se podařilo aplikovat více než 4700 dávek vakcín.