Sociální péče

Sociální péče je na ONP zabezpečována sociálními sestrami. Jsou členy týmu, podílí se na řešení mnoha dalších problémů, které jsou důvodem k úzkosti, poruchám spánku mnohdy více než samotné onemocnění. Hospitalizovaný pacient je vytržen ze svého sociálního prostředí, ze svých jistot, často existenčních.


Po přijetí pacienta začíná sociální šetření a preventivní sociální péče. Zjišťujeme zázemí pacienta, kontakty s rodinou, možnosti návratu do domácího prostředí. Často je sociální sestra prvním člověkem v průběhu dlouhé hospitalizace, který svými dotazy dosáhne toho, aby pacient reálně zhodnotil své možnosti, schopnosti a plány. Podle toho pak spolupracuje s rodinou, žádá o příspěvek na péči, umístění v sociálních zařízeních nebo v hospici, zabezpečuje domácí péči. Pomáhá, radí i aktivně zastupuje pacienta v legislativních záležitostech.


Další psychosociální pomocí je spolupráce s truchlící rodinou. Sociální sestra nejlépe ovládá právní problematiku pohřbů, převozu, vystavování dokladů a je v této oblasti profesionálním rádcem.

Sociální sestra je i kontaktní osobou pro členy Dobrovolnického centra organizace ADRA, kteří v naší nemocnici pomáhají.

 

 

Sociální pracovnice

 

Lenka Laturová

556 771 736

602 738 966

zc.bvn@avorutal.aknel

 

Bc. Petra Stanovská, DiS.

556 771 744

606 789 217

zc.bvn@aksvonats.artep