Seznam ambulancí

Chirurgická ambulance

 

Zajišťuje ošetření a vyšetření všech chirurgických pacientů, včetně návaznosti na nutné operační výkony v době pohotovosti, které provádí chirurgické oddělení. 

 

Ambulantní hodiny

 

Pondělí - Pátek

  • 07:00 - 15:30

 

Pohotovost

 

Pondělí - Pátek

  • 15:30 - 22:00

 

Telefonní kontakt: 556 771 765

 


 

Traumatologická ambulance

 

Stavy po operacích pohybového systému, poradna pro chirurgii ruky, úrazy páteře, konzultace a sledování komplikovaných hojení při konzervativní terapii úrazů.

 

Ordinační hodiny

 

Úterý

  • od 10:00

 

Telefonní kontakt: 556 771 765

 


 

Mamologická poradna

 

Dispenzarizace, prevence a screening pro choroby prsu.

 

Ordinační hodiny

 

Středa - každá lichá 

  • od 13:00

 

Telefonní kontakt: 556 771 765

 


 

Laparoskopická poradna

 

Kontrola a péče o pacienty po laparoskopických výkonech, indikace laparoskopických výkonů u komplikovanějších stavů.

 

Ordinační hodiny

 

Středa

  • od 13:00

 

Telefonní kontakt: 556 771 765

 


 

Artroskopická poradna

 

Ordinační hodiny

 

Středa

  • od 13:00

 

Telefonní kontakt: 556 771 765

 


 

Ambulance léčby chronických ran a diabetické nohy

 

Péče o kožní defekty a chronické rány všech etiologií, především venosní bércové vředy, ischemické defekty dolních končetin, nehojící se pooperační rány. Využití metod vlhké terapie při hojení. Léčba syndromu diabetické nohy, zajišťování radioterapie při osteomylitidách, spolupráce s protetickým pracovištěm. Spolupráce s angiologem při diagnostice a léčbě onemocnění tepen dolních končetin při ischemické chorobě.

 

Ambulantní hodiny

 

Pondělí - Pátek - na základě objednání

  • 7:00 - 15:00

 

Telefonní kontakt: 556 771 768 / 606 733 415