Stále častěji využívaná reboxová terapie na Oddělení rehabilitace Bílovecké nemocnice, a.s. pomáhá pacientům při léčbě

Přístroj Rebox je v Bílovecké nemocnici, a.s. plně vytížen. Léčí chronické bolesti páteře, poúrazové a pooperační bolesti, svalové přetížení, léze šlach a vazů, bolesti kloubů. Nemocnice disponuje třemi přístroji pořízenými v dubnu, v červenci a na konci listopadu 2018. Náklady na pořízení těchto přístrojů jsou v těchto dnech již plně pokryty, a to díky jejich vytíženosti.

 

Rebox je druh stimulátoru, který mikroamperovým stejnosměrným proudem koriguje stav ionů v chorobně změněné tkáni. Tím se podpoří prokrvení a lymfatický systém a nastartuje se regenerace organizmu.

 

Jak takový přístroj funguje? Rebox vydává specifické stejnosměrné elektrické pulzy. Tyto pulzy jsou v léčené oblasti aplikovány neinvazivně přes kůži, a to dotykem hrotové léčebné elektrody, zatímco pacient, pokud je to možné, drží v ruce druhou, tzv. válcovou elektrodu, čímž dochází k uzavření elektrického obvodu.

 

„ Počet terapií a jejich délka je podmíněna typem obtíží. Provádí se dvakrát až třikrát týdně a délka jedné terapie je pět až deset minut. Denně ošetříme na Oddělení rehabilitace v Bílovecké nemocnici, a.s. v průměru čtyřicet ambulantních a dvacet hospitalizovaných pacientů,“ dodává vedoucí fyzioterapeut Ladislava Matyšťáková.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Vánoční koncert pro pacienty Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. zahřál u srdce

Pěvecký sbor Gymnázia Mikuláše Koperníka z Bílovce se postaral o to, aby se úterý 18. prosince 2018 neslo na Oddělení následné péče ve svátečním duchu. Zpívaly se moderní spirituály, ale také tradiční koledy jako Narodil se Kristus Pán, Nesem Vám noviny či Štědrej večer nastal.

 

Tahle milá návštěva potěšila nejen pacienty hospitalizované na oddělení, ale také personál, který v ten den měl službu. Vše režíroval profesor Jindřich Foltas, pod jehož taktovkou se zazpívala krom tradičních vánočních písní také píseň Jaromíra Nohavici.

 

„Každá tato předvánoční návštěva mladých zpěváků nejen na Oddělení následné péče je příjemným zpestřením pro naše klienty. Je plná povzbuzující energie, dobré nálady a vánoční pohody a já jsem moc rád, že i letos k nám sbor Gymnázia Mikuláše Koperníka zavítal,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Známá mikulášská trojice dnes navštívila pacienty Bílovecké nemocnice, a.s.

Ani letos tahle trojice nezapomněla, a přestože počasí venku připomínalo spíš krásný podzim, na hospitalizované klienty Bílovecké nemocnice, a.s. dýchla zimní sváteční atmosféra. Rozdávala se mikulášská nadílka.

Krásné odpoledne si pro všechny pacienty nemocnice již po čtvrté připravilo Oddělení následné péče I. Mikuláš, čert i anděl navštívil každý pokoj v nemocnici. Pro některé to byl dokonce překvapivý začátek hospitalizace. Ještě se nestihli po příjmu ani pořádně rozkoukat a už za nimi na pokoj přišel Mikuláš s doprovodem a rozdávali Mikulášský balíček s oplatky a ovocem. Recitovaly se básničky, zpívaly koledy a dokonce každého z nich potěšil i úsměv čerta.

 

„Tato předvánoční návštěva je vždy milým zpestřením. Jsem moc rád, že i tentokrát na naše klienty Mikuláš s družinou nezapomněl, vřelými slovy dokázali potěšit a v neposlední řadě trochu rozptýlit všechny ty, kteří musí být hospitalizováni,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 


Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Bílovecká nemocnice, a.s. zvyšuje komfort svým pacientům

Rekonstrukcí prošla část budovy A Bílovecké nemocnice, a.s. zejména lůžková část chirurgického oddělení. Evakuační výtah, který sloužil přes 40 let, byl vyměněn za nový, vyhovující platným legislativním podmínkám nejen s ekonomickým, ale i příjemným provozem.

 

Nově poskytuje chirurgické oddělení také dva nadstandardní pokoje. Dále byly v rámci první etapy vyměněny rozvody vody na části chirurgického oddělení včetně úprav sociálních zařízení. Na provedení těchto investičních akcí nemocnice vynaložila finanční prostředky v objemu 5,5 mil. Kč.

 

„Tato modernizace přispěje ke zlepšení prostředí a zajištění vysokého standardu poskytovaných služeb. Sloužit bude nejen našim pacientům, ale také návštěvníkům nemocnice. V příštím roce budeme pokračovat ve druhé etapě oprav rozvodů vody a připravujeme i další investice,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Bílovecká nemocnice vyšetřuje cévy, tepny a žíly rychleji než jinde

Čekací doba je maximálně několik dnů, v porovnání s jinými nemocnicemi je to velký nadstandard, nemusíte čekat týdny! Radiodiagnostické oddělení Bílovecké nemocnice, a.s. nabízí dopplerometrická ultrazvuková (sonografická) vyšetření cév (tepen a žil) s barevným mapováním ve velmi krátkém časovém termínu.

 

„Jsme jednou z mála nemocnic, kde se na takováto vyšetření čeká opravdu jen minimum dnů. Navíc obdobnou objednací dobu máme také na ultrazvuková vyšetření krku, štítné či slinné žlázy, břicha, malé pánve, měkkých tkání či kloubů,“ dodává primářka Radiodiagnostického oddělení MUDr. Eva Bezunková. Požadované vyšetření, doporučené lékařem, lze objednat na telefonním čísle 556 771 787, a to v čase od 6:30 do 15:30 hod.

 

Náplní činnosti Radiodiagnostického oddělení je diagnostika chorob pomocí zobrazovacích metod, tedy rentgenu a ultrazvuku. Kvalita vyšetřovacích postupů a ochrana před ionizujícím zářením na našich přístrojích je pravidelně kontrolována ve shodě s Atomovým zákonem a dosahuje vysoké vyšetřovací úrovně.

 

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Oslavy Bílovecké nemocnice, a.s proběhly na výbornou

Míša Růžičková s dětským programem, kapela Legendy se vrací, dechová kapela Rozmarýnka, kejklíř Křup-ala-Hop, mažoretky z Bílovce a mnoho dalších hostů zpříjemnilo páteční odpoledne u příležitosti 120. výročí založení. Tenkrát se psal rok 1898…

 

Zaměstnanci nemocnice, široká veřejnost, ale také pozvaní hosté a zástupci z řad partnerů a sponzorů, kterým patří velké díky, si s velkou parádou a radostí připomněli vznik Bílovecké nemocnice. Areál Bílovecké nemocnice byl v pátek 25. května 2018 plný dětského smíchu, hudby, radosti i štěkotu psů. Užívaly si děti, užívali si dospělí a líbilo se samozřejmě zástupcům nemocnice i kraje.

 

„Výročí založení Bílovecké nemocnice nám nabídlo i něco více, než možnost strávit příjemné odpoledne s atraktivním doprovodným programem. Je dobré si čas od času uvědomit, že ne všude na světě mají lidé dostupné zdravotnictví, jak je tomu třeba ve střední Evropě.  Bílovecká nemocnice nabízí pacientům kvalitní péči a Moravskoslezský kraj zde počítá s dalšími investicemi. V minulém roce byla mimo jiné za více než 52 milionů korun dokončena modernizace prostor prozkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné. Kraj také přispěl na právě probíhající rekonstrukci evakuačního výtahu, podpořil také obnovu a modernizaci kotelny,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer a dodal, žepohodlí pacientů i zdravotnického personálu je pro vedení kraje jednou z priorit.

O tom, že jde nemocnice pod vedením ředitele Zdeňka Horáka správným směrem, svědčí i ocenění, které ředitel Horák převzal z rukou místostarostky města Sylvy Kováčikové. Jedná se o ocenění u příležitosti výročí 120 let trvání, a sice ocenění „ÚSPĚŠNÁ FIRMA MĚSTA BÍLOVCE ZA ROK 2017“ za poskytování zdravotnické péče občanům Bílovce a okolí.

„Velmi si tohoto ocenění vážím a věřím, že i toto ocenění může do Bílovecké nemocnice přilákat další zdravotní kapacity a nové kolegy. Když jsem před rokem a půl nastoupil do funkce ředitele Bílovecké nemocnice, bylo mým úkolem dostat ji z nejhoršího, umožnit zachování zdravotní péče pro Bílovec a přilehlé okolí a stabilizovat ekonomiku. Po roce a půl mého působení mohu říct, že nemocnice je z nejhoršího venku, nepotýkáme se s nedostatkem personálu, nechybí nám primáři několika oddělení, zlepšovat se začala také finanční situace a po zhruba dvou letech se naši zaměstnanci dočkali navýšení mezd o rovných deset procent. A další navýšení chystáme i na tento rok,“ dodal ředitel nemocnice Zdeněk Horák.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Vládní návštěva zavítala do Bílovecké nemocnice, a.s.

Vzácná vládní návštěva zavítala ve středu 25. dubna 2018 do Bílovecké nemocnice, a.s. Premiér v demisi Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch či ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová navštívili naši nemocnici.

 

Delegace si v doprovodu hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a ředitele Bílovecké nemocnice Zdeňka Horáka prohlédla Oddělení následné péče a Oddělení rehabilitace. Andrej Babiš
se v diskusi zajímal o výši mezd sester a jejím navyšování a také o to, co je trápí a co by uvítaly za změny.

 

„Pro nás je asi nejhorší administrativa. Musíme vyplňovat formuláře například jen pro kanylu, zabírá nám to zbytečně moc času, který bychom mohly věnovat našim klientům,“ svěřila se staniční sestra Oddělení následné péče II Lenka Rulíšková. Na tuto problematiku okamžitě zareagoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a nastínil, že od června 2018 bude administrativní zátěž zredukována a podstatně zjednodušena.

 

Následovala prohlídka zrekonstruovaného Oddělení rehabilitace a přání, aby se podařil dokončit další investiční záměr a to oprava komunikací a vybudování parkoviště v areálu nemocnice. Věříme, že i toto přispěje k zajištění budoucího rozvoje a dalšího zkvalitňování péče a služeb nemocnice.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Bílovecká nemocnice, a.s. obdržela finanční dar na nákup transportního vozíku

 

Bílovecká nemocnice, a.s ve středu 21. března 2018 obdržela významný finanční dar. Částku v hodnotě 20.000,- Kč věnovala Bílovecká patnáctka, což je skupina občanů Bílovce, jimž není lhostejné dění ve městě a jeho okolí.

 

„Děkujeme za podporu naší nemocnice, velmi si tohoto daru vážíme a jsem rád, že v dnešní době stále ještě existují lidé, kteří pomáhají věcným darem či finančním příspěvkem na pořízení konkrétního přístroje či zařízení. My již máme v tuto chvíli vizi nákupu jednoznačnou, peníze použijeme na nákup transportního vozíku sloužícího k přepravě imobilních pacientů,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Mezinárodní den žen si připomněli i v Bílovecké nemocnici, a.s.

Na Mezinárodní den žen, který každoročně připadá na 8. březen, se v Bílovecké nemocnici, a.s. nezapomnělo. Hospitalizovaným pacientkám, lékařkám, zdravotním sestřičkám i ženám z pomocného personálu zástupci vedení nemocnice k jejich svátku pogratulovali a věnovali každé růži. Pacientkám na odděleních navíc popřáli brzké uzdravení.  

 

„Jsem přesvědčen, že růžičkou, úsměvem a vlídným slovem bychom si ženy měli hýčkat velmi často, o to víc je samozřejmostí, že jim takto popřejeme na jejich březnový svátek, poznamenává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

„Mezinárodní den žen má své pevné místo v našem kalendáři a jsem moc ráda, že krásnou růží můžeme takto klientkám hospitalizovaným například na Oddělení následné péče I. den zpříjemnit,“ dodává staniční sestra ONP I. Martina Papalová.

 

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Oslavte s námi 120 let od vzniku Bílovecké nemocnice, a.s.

 

Bílovecká nemocnice byla založena v roce 1898 a u této příležitosti, 120 let od vzniku, připravujeme oslavu tohoto výročí. Termín oslavy je pátek 25. května 2018 v odpoledních hodinách v areálu nemocnice.

Akce je určená pro širokou veřejnost, občany města Bílovec a okolních obcí, zaměstnance nemocnice a jejich rodinné příslušníky. Bohatý program je zajištěn, děti se mohou těšit například na Míšu Růžičkovou a její krásné písničky, dospělí zase na kapelu Legendy se vrací a další.

Podrobnější program bude upřesněn v příštím zpravodaji a na webových stránkách Bílovecké nemocnice, a.s.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy