Zveřejnění účetní závěrky

Počínaje dnem 12. května 2017 je v souladu s ustanovením Stanov společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. zveřejněna Účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

 

Uvedené je k nahlédnutí v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin na sekretariátě ředitele a předsedy představenstva v sídle společnosti.

Výroční zprávy z minulých let

Plné znění výročních zpráv je k dispozici na Obchodním rejstříku (eJustice - Sbírka listin) nebo na vyžádání u ředitele nemocnice.