Základní informace

Provozní doba rehabilitace:

 

Pondělí, Středa, Pátek - pouze objednaní pacienti

 • 06:00 - 14:30 hod.

 

Úterý, Čtvrtek - pouze objednaní pacienti

 • 06:00 - 17:00 hod.

 

Objednat k rehabilitačnímu vyšetření se můžete osobně na recepci rehabilitační ambulance s platným doporučením od odborného nebo praktického lékaře v době 7:00 - 8:30 a 12:30 - 13:30.

 


 

Kontaktní osoba:

 • MUDr. Tomáš Nykel - lékař
 • Ladislava Matyšťáková - vedoucí fyzioterapeut

 

Telefonní kontakt

 • 556 771 775
 • 724 262 766

 

Oddělení poskytuje komplexní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření ambulantních a hospitalizovaných pacientů. Zdravotní péči provádějí fyzioterapeuté, ergoterapeuté a specializovaní pracovníci.

 

Hospitalizovaným pacientům je na základě doporučení ošetřujících lékařů zajišťována odborná rehabilitace. Provádíme předoperační i pooperační rehabilitaci (nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami, dechovou rehabilitaci, míčkování, měkké a mobilizační techniky, basální stimulaci, mechanoterapii, individuální léčebný tělocvik a individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě a v neposlední řadě také ergoterapeutické činnosti. Cílem je dosáhnout co nejvyšší míry pohybové nezávislosti na druhé osobě a okolí.

 

V ambulantní části zajišťujeme komplexní péči pro klienty s širokou škálou diagnóz, včetně ergonomického poradenství a poradenství ohledně kompenzačních pomůcek. Provádíme instruktáže pohybových aktivit, individuální léčebné a tréninkové plány u pooperačních a poúrazových stavů, dále orofaciální terapii, terapii u degenerativních onemocnění páteře a u svalových dysbalancí různého charakteru, měkké a mobilizační techniky, mobilizaci žeber dle Mojžíšové, SM systém, využití pružných tahů, labilních ploch, overballů a velkých míčů, cvičení na neurofyziologickém podkladě – metodika dle R.Brunkow, McKenzie koncept, cvičení v závěsném aparátu Redcord, reflexní masáže aj.

 

Hydroterapie:

 • vířivé lázně pro horní a dolní končetiny včetně celotělové vířivé vany, perličkové koupele, ruční podvodní masáž v Hubbardově tanku u pooperačních, poúrazových stavů, svalových atrofií, periferních paréz, trofických změn končetin. V těchto případech se zlepšuje prokrvení končetin, dochází k redukci otoků, stimuluje se metabolizmus a současně se aktivují kožní receptory, popř. při hypertermní aplikaci relaxuje svalstvo.

 

Termoterapie:

 • rašelinové zábaly indikované jako příprava před LTV nebo měkkou technikou, popř. při akrálních chronických hyperalgických kožních zónách, provázející artrózy drobných kloubů rukou, při Heberdenových uzlech, při svalových spasmech.

 

Elektroterapie:

 • magnetoterapie, vioforterapie, která využívá interakcí ošetřovaného segmentu s magnetickým polem vznikajícím uvnitř a kolem aplikátorů, analgetický efekt magnetoterapie je výsledkem vazodilatace, myorelaxace a podpory trofiky tkání
 • ultrasonoterapie (kontinuální, puslní) - při její aplikaci dochází k rozkmitání tkáňové struktury (mikromasáž) a u kontinuálního ultrazvuku k prohřívání ozvučované struktury a následná hyperémie má myorelaxační účinek, cílem lymfodrenáže je zlepšit kvalitu lymfatického obsahu, popřípadě odčerpat přebytečnou lymfu z podkoží zpět do oběhu
 • pneuven - přístrojová lymfodrenáž jejíž cílem je zlepšit kvalitu lymfatického obsahu, popřípadě odčerpat přebytečnou lymfu z podkoží zpět do oběhu
 • elektrostimulace je pak určena ke stimulaci denervovaných svalů a elektrogymnastika slouží k dalšímu podpoření svalových kontrakcí a tím k posílení svalové síly
 • Träbertovy proudy – nízkofrekvenční pulsní proudy, které mají výrazný analgetický účinek a mají tudíž širokou škálu využití zvláště pak po úrazech, při bolestech páteře, u degenerativních onemocnění malých i velkých kloubů, při chronických zánětlivých revmatických chorobách postihujících klouby, k mírnění nervových a svalových bolestí
 • TENS – transkutánní nervová stimulace – vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možno zmírnit až potlačit drážděním nervových vláken na různých úrovních nervového systému a tím ovlivnit bolest a uvolnění svalových spasmů a ztuhnutí, využití tudíž nacházíme u nejrůznějších bolestivých stavů páteře, kloubů, šlach, bolestí hlavy, poúrazových bolestí pohyb.aparátu aj.
 • IF - interferenční proudy – princip interference dvou středněfrekvenčních proudů přímo ve tkáni ovlivní prokrvení postižené oblasti, zlepšuje její výživu, způsobuje relaxaci svalů a zmenšuje bolest, působí přímo na svaly, nervy a ovlivňuje látkovou výměnu buněk, uplatňují se spíše při chronických procesech, proto se indikují hlavně u chronických zánětlivých degenerativních nemocí pohyb.aparátu, onemocnění svalů, šlach a tíhových váčků, zlomenin a dalších onemocnění kostí, zhmožděnin, vymknutí kloubů, artrózy, spondylózy, Bechtěrevova nemoc, neuralgie aj.
 • DD – diadynamické proudy – aplikace stejnosměrného nízkofrekvenčního el.proudu přes elektrodu přímo na postižené místo, mají především analgetický účinek, zvyšuje se prokrvení postižené oblasti a uvolňuje se zde svalstvo, využití má při řadě bolestivých stavů, hlavně pak poúrazové stavy – zhmoždění a natažení svalů, vymknutí kloubu, dále pak nemoci pohyb.aparátu- bolesti páteře, CB a CC syndromy., artróza, u neuralgií, neuritid a poruch prokrvení – Raynaudova choroba, křečové žíly, záněty žil a ICHS DKK
 • IVP – isoplanární vektorové pole – je nejšetrnější hluboko působící elektroterapie s širokým využitím jak v akutních, subakutních tak i chronických stavech v různých lokalitách pohybového aparátu

 

Virtuální prohlídka oddělení: