Základní informace

Provozní doba rehabilitace:

 

Pondělí - Pátek

 • 06:00 - 14:30 hod.

 

Objednat k rehabilitaci se můžete pouze osobně na recepci s platným doporučením od odborného nebo praktického lékaře, a to v době:

6:30 - 9:00 a 12:30 - 13:30

 

Vezměte si s sebou výsledky a nálezy již provedených vyšetření odborných lékařů a kartičku pojišťovny. 

 


 

Kontaktní osoba:

 • MUDr. Tomáš Nykel - lékař
 • Ladislava Matyšťáková - vedoucí fyzioterapeut

 

Telefonní kontakt

 • 556 771 775
 • 724 262 766

 

Oddělení poskytuje komplexní péči ambulantním pacientům a také pacientům hospitalizovaným na jednotlivých odděleních Bílovecké nemocnice. Rehabilitační péče je prováděna erudovaným týmem, složeným z fyzioterapeutů, ergoterapeutů a specializovaných pracovníků.

 

Hospitalizovaným pacientům je na základě doporučení ošetřujícího lékaře poskytnuta odborná rehabilitace. Provádíme předoperační i pooperační rehabilitaci, jejíž součástí je nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami, respirační fyzioterapie, měkké a mobilizační techniky, basální stimulace, mechanoterapie. Cílem je dosáhnout co nejvyšší možné míry soběstačnosti a pohybové nezávislosti na druhé osobě a okolí.

 

V ambulantní části zajišťujeme komplexní péči pro klienty s širokou škálou diagnóz, včetně edukace, ergonomického poradenství a výběru vhodných kompenzačních pomůcek.

Terapie jsou většinou individuální, u vybraných diagnóz také skupinové.

Provádíme instruktáže pohybových aktivit, individuální léčebné a tréninkové plány u pooperačních a poúrazových stavů, terapii u degenerativních onemocnění páteře a kloubů končetin, svalových dysbalancí různého charakteru, společně se zařazením vhodných pohybových stereotypů. Dále orofaciální terapii, měkké a mobilizační techniky, fasciální techniky, mobilizaci žeber a ošetření kostrče dle Mojžíšové, SM systém, využití labilních ploch, overballů a velkých míčů.  Cvičení na neurofyziologickém podkladě s využitím metodiky dle Roswithy Brunkow, McKenzie konceptu, dále posturální programy dle Čápové, cvičení v závěsném systému Redcord. V rámci terapie nabízíme také tejpování.

 

Z fyzikální terapie na našem pracovišti využíváme:

 

Termoterapii ve formě rašelinových zábalů

 

Vodoléčebné procedury :

 • vířivé lázně pro horní i dolní končetiny
 • celotělové perličkové koupele

 

Široké spektrum elektroléčby :

 • magnetoterapie
 • ultrasonoterapie
 • elektrostimulační proudy
 • Rebox
 • TENS
 • Träbertovy proudy
 • interferenční a dyadinamické proudy
 • isoplanarní vektorové pole
 • VAS
 • icoone LASER MED

icoone

 

Virtuální prohlídka oddělení: