Z Vašich dopisů a mailů

V této části našich webových stránek naleznete výběr z dopisů a mailů, které nám poslali naši spokojení pacienti. Veškeré dopisy jsou v plném znění uloženy na ředitelství a jejich kopie byly předány těm pracovníkům nemocnice, kterých se týkaly.

 


 

Využíváme této příležitosti a prosíme všechny pacienty, kteří jsou spokojeni s péčí a přístupem zaměstnanců nemocnice, aby tuto svou spokojenost vyjádřili mailem, dopisem nebo ústním poděkováním. Lékaři a sestry budou velmi rádi, že jejich kvalitní péči a lidský přístup oceníte.

Poděkování ONP 2

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Nejlépe celému světu.

Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.

J.A. Komenský

 

Milým sestrám za vzornou péči a citlivý přístup k pacientům upřímně děkuje

A.D. Příbor

 

Stejný dík patří také všem dalším hodným a ochotným pracovnicím, bez kterých by se oddělení neobešlo.

Poděkování internímu oddělení a JIP

Vážení,

chci Vám touto cestou poděkovat za odbornou péči a lidský přístup k pacientům. Dne 25.1. 2020 jsem k Vám v ranních hodinách přivezla pana J.K., 90-letého seniora, který upadl v koupelně. Pán žije v bytě sám a já k němu v pravidelných intervalech docházím. Vozím ho na lékařské kontroly a pomáhám mu s potřebnými úkony v běžném životě. Dne 24.1 2020 ve 23 hod jsem mi volal, že od 20 hod leží na podlaze v koupelně, bolí ho záda, pohybuje se jen s velkými obtížemi a vůbec si nepamatuje, co se stalo. Ve 23. 30 jsem volala linku 155 a informovala je o situaci. Pracovníci RZS mi sdělili, že s ním pojedou do nemocnice Nový Jičín. Předala jsem jim lékařské zprávy, medikaci a upozornila jsem  na  možnost, že se může jednat i o 4hodinový časový výpadek. V 00:45 hod jsem volala na pohotovost do nemocnice v Novém Jičíně a tam mi oznámili, že pán nemá nic zlomeného, je čiperný a posílají ho domů. V 02 hod pan J.K.naprosto vyčerpaný usnul a v tomto "čiperném" stavu a s pomocí dalších osob jsem pána přivezla do Vaší nemocnice /kolem 8 hod/, kde mu byla poskytnuta lékařská péče. Do dnešního dne ležel u Vás na JIP a nyní bude přesunut na interní oddělení.

Děkuji Vám za záchranu lidského života, za váš odpovědný přístup k léčbě, za lidskost a za dobré slovo, které dokáže zázraky. Pan J.K. k Vám na lékařské kontroly jezdil a naprostou důvěrou, těšil se na sestřičky a na doktory, až ho pochválí, jak je šikovný...……. 

 

M.A.

Poděkování chirurgické ambulanci

Vážený pane řediteli,

ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování příjmové ambulanci chirurgie v nemocnici Bílovec, kde jsem byla po dobu prosince ošetřována. Profesionální péče,laskavý přístup k pacientovi a odpověď na otázky.Velmi si toho vážím

S pozdravem

 

K.V.

Poděkování internímu oddělení

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych poděkoval za spolupráci Vám i vedení Vašeho interního oddělení a veškerému personálu.

Děkujeme za ochotu přijímat naše pacienty a kvalitní péči o jejich zdraví v době, kdy již naše KPNE FNO je zcela zaplněna, jak se často stává v současných podzimních a zimních měsících.

Děkujeme za vstřícnost a ochotu a do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

 

S pozdravem za personál KPNE FNO

 

MUDr. Bedřich Porzer

přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy

Poděkování kardiologii

Dobrý den, velmi mě potěšil přístup lékařů a sestry na kardiologii v Bílovecké nemocnici. MUDr. Novák, MUDr Kukla,a setra Gabriela, která s úsměvem, precizností a ochotou zvládala 3 pacienty najednou. MUDr Novák mě překvapil telefonem ,kdy mě upozornil , že mi schází odběry a bylo by lepší je mít hotové a MUDr Kukla se zájmem, se snažil zařídit co nejrychlejší přijetí na vyšetření ve Fakult.nemocnici. Plné čekárny pacientů dennodenně, to už člověk čeká že on už musí být tím na obtíž.

Jsem zdravý člověk,ale jsem ráda že se nemusím bát onemocnět.

Děkuji

 

S.S.

Poděkování rehabilitaci

Vážený  pan řediteli,

rehabilitace... každý (i já) odsud odcházíme, že bude zas s námi lépe. S ohledem na mou nemoc a zdravotní schránku jsem prošel rehabilitací v Novém Jičíně, Odrách. Po dvakráte jsem byl i u vás v té "nové" rehabilitaci. Někde se mi líbilo, nekde méně. Bílovecká se mi prostě "vyjímá"...

Všude čisto, útulno - příjemno". Vše upravené, uspořádané.

Na rehabilitační procedury si nás převezmou sestry - vždy úslužné, milé, se snahou nám pomoci. Když to tu sleduji, jak ty sestry tady "kmitají", říkám si, že to s námi zvkádají ještě s úsměvem?!A že i nám pacientům je tu příjemně, je zásluhou uklízeček, pomocného personálu apod.
Pane řediteli, myslím si, že můžete být pyšný na toto oddělení a proto Vás snažně žádám (od nás pacientů) o vyslovení díků a velké pochvaly.

 

S úctou a pozdravem

 

S. Š.

Děrné

Poděkování chirurgické ambulanci

Dobrý den pane řediteli,

 

v období letních prázdnin jsme já i moje dcera pravidelně navštěvovaly chirurgickou ambulanci. Dcera z důvodu zlomeniny kotníku, kdy musela být i operována a já z důvodu zlomeniny malíčku. Ráda bych vyjádřila velké poděkování Vašemu personálu a to především zdravotní sestře paní Pavle Friedlové, panu doktoru Karlu Pišovi a v neposlední řadě samotnému panu primáři Martinu Maškovi.

Jejich ochota, laskavost, pracovitost, profesionální přístup a perfektní komunikace je opravdu velkým přínosem pro Vaši nemocnici. Ještě jednou moc děkujeme za skvělou práci všech výše jmenovaných a přejeme Vám do dalších let spoustu pracovních i osobních úspěchů.

 

S pozdravem A. a S.

Poděkování chirurgii

Dobrý den, děkuji tímto za péči, která mi byla věnována na oddělení chirurgie ve Vaší nemocnici panem doktorem Pišem.Byl příjemný, rychle mne vyléčil a také sestra byla příjemná.

Tedy pochvala z mé strany pro Vaše oddělení chirurgie.

E.L.

Poděkování MUDr. Vlčkovi a MUDr. Novákovi

Dobrý den,

v pátek dne 8.11.2019 v dopoledních hodinách jsem zkolabovala při výlovu rybníku Bezruč v Jistebníku.

Byla jsem odvezena sanitním vozem č. 528 RZS s SPZ 1TT4314 do nemocnice v Bílovci a umístěná na JIP oddělení. Byla jsem vyšetřená jak nikdy předtím a následně po čtyřech dnech převezená na kardiovaskulární oddělení FN Ostrava. 
Ve FN Ostrava  potvrdili vyšetření lékařů Vaší nemocnice v Bílovci, že mám problém s srdečními cévami. Provedli další nezbytná vyšetření a budu objednána na operaci, podle vyjádření lékařů FN Ostrava do tří týdnů.

Nebyl to první můj kolaps, ale až ošetřující lékaři nemocnicí v Bílovci provedli daleko důkladnější vyšetření a dospěli k závěru, že mám kardio potíže.

Nikdy před tím v jiné nejmenované nemocnici neprovedli tak důkladné vyšetření a také nedospěli k této diagnóze.

Chtěla bych tímto poděkovat pro mne neznámé osádce sanitního vozu RZS.

Dále  poděkovat přijímacímu lékaři MUDr. Vojtěchu Novákovi a MUDr.  Zbyňku Vlčkovi a dalšímu personálu nemocnice v Bílovci za příkladný přístup při vyšetřování mých obtíží a následnému překladu  k došetření na kardiovaskulární kliniku do FN Ostrava.

 

Ještě jednou děkuji za příkladnou péči všem výše uvedeným zachráncům a věřím, že jim to bude sděleno.

Pokud zdraví dovolí, velmi ráda se přijedu podívat do Vašeho města, abych ho poznala nejen z oken sanitního vozu.

 

S pozdravem a přáním příjemného dne.

                                                                                             

L.S. Havířov