Základní informace

Návštěvní hodiny

 

Denně

  • 13:00 – 17:00 hod.

 

Mimo tyto uvedené hodiny je návštěva možná po domluvě s lékařem nebo ošetřovatelským personálem.

 


 

Kontaktní osoba:

  • MUDr. Martin Mužný - primář
  • Kamila Polkorábová, DiS. - staniční sestra ONP 1
  • Lenka Rulíšková - staniční sestra ONP 2

 

Telefonní kontakt

  • 556 771 741 - ONP 1
  • 556 771 752 - ONP 2

 

Oddělení následné péče (ONP) poskytuje specializovanou ústavní péči zaměřenou především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi, nebo k doléčení po závažnějších interních, neurologických, ortopedických onemocněních či chirurgických operacích, jejichž zdravotní stav zatím nedovoluje propuštění do domácího ošetřování, ale nevyžaduje již další pobyt na akutním lůžku.


Rovněž však na oddělení nabízíme léčebný pobyt pacientům, kteří jsou v domácí péči nebo v domově důchodců, u kterých došlo ke zhoršení zdravotního stavu, soběstačnosti a mobility.

V péči o pacienta se snažíme uplatňovat holistický přístup k pacientovi, neřešit pouze zdravotní potíže , ale i problémy sociální a poskytnout i péči duchovní.

Po stabilizaci stavu propouštíme pacienta domů a předáváme do péče praktického lékaře. Rodinným příslušníkům jsme schopni zajistit kontakt s pečovatelskou službou v regionu, vyžaduje-li to péče o trvale nemocného příbuzného.

 

Lůžková kapacita ONP


ONP Bílovecké nemocnice je součástí nemocničního areálu. V provozu jsou dvě stanice s celkovou kapacitou 80 lůžek na maximálně trojlůžkových pokojích.
K dispozici jsou jednolůžkové i dvojlůžkové pokoje. Dvojlůžkové pokoje v případě zájmu slouží i jako rodinné pokoje (s možností ubytování příbuzného) či pro léčení manželského páru, kde se zdravotní stav zkomplikoval u obou partnerů.

 

Virtuální prohlídka oddělení