Významná data od historie po současnost

1898 došlo k otevření nemocnice
1903

byl postaven infekční pavilon, nemocnice měla tehdy možnost přijmout 50 pacientů

1927 přistavbou na hlavním pavilonu se zvýšila kapacita na 70 lůžek
1931

došlo k rozšíření nemocnice, kapacita vzrostla na 110 lůžek (původní střední část hlavní budovy postavilo město a bílovečtí občané ze svých prostředků)

1945 - 1951 probíhaly rekonstrukce a přestavby s cílem zřídit čtyři základní primariáty
1949 - 1956

bylo zrušeno infekční oddělení a po úpravách budovy bylo zde zřízeno dětské oddělení s kapacitou 20 lůžek (otevřeno bylo 1. 12. 1951), další přestavby dětského oddělení se uskutečnily v letech 1952 – 1954 a 1956 – 1960, docílilo se tak kapacity 40 lůžek, z toho 20 kojeneckých

1956

odchod řádových sester (řádové sestry Řádu sv. Františka působily v nemocnici od jejího vzniku, původně byly 4, později se jejich počet rozrostl na 10 – 11)

1960

došlo k nástavbě hlavní budovy nemocnice o jedno patro, vznikla tři samostatní oddělení, v suterénu se rozšířila kuchyň, prádelna a kotelna, interní oddělení bylo přemístěno mimo areál nemocnice do bývalé Salchrovy vily na Opavské ulici

1961 - 1970

po zrušení okresu Bílovec se městu podařilo postavit samostatný trakt, který spojoval hlavní budovu s dětským oddělením, zřídily se laboratoře, rentgenové pracoviště a 22 lůžek pro interní oddělení (součástí byla JIP se čtyřmi lůžky)

1990 - 1996

po mnohaletém úsilí došlo k demolici starého a výstavbě nového pavilonu pro dětské oddělení, areál tohoto oddělení byl vybaven nejmodernějšími přístroji, léčebná kapacita byla 30 lůžek, poskytovala se zde péče od novorozenců po mládež do 18 let (otevřen byl v dubnu 1996)

1995 vznikla multioborová JIP jako samostatné oddělení
1997

došlo k privatizaci zdravotnické sítě, od nemocnice se oddělila poliklinika, v nemocnici působila oddělení chirurgie, interna, dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení

2003

dětské oddělení bylo uzavřeno, rovněž gynekologicko-porodnické oddělení (zůstává jen ambulance)

2005

LDN se stala samostatným oddělením (předtím byly LDN stanice součástí interního oddělení)

2007 z LDN vzniklo oddělení následné péče

Názvy nemocnice

2008 Bílovecká nemocnice, a.s.
2004 - 2007 Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace
1998 - 2004 Nemocnice v Bílovci
1991 - 1997 Nemocnice s poliklinikou v Bílovci
1961 - 1990

Okresní ústav národního zdraví v Novém Jičíně

Nemocnice s poliklinikou v Bílovci

1953 - 1960 Okresní ústav národního zdraví v Bílovci
1931 - 1952 Městská veřejná nemocnice
1898 Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa I

Primáři oddělení

Interní oddělení:

 

MUDr. Petr Ondráček

 

 • 2018 - 2020 - MUDr. Ivana Šustková
 • 2016 - 2017 - MUDr. Miroslav Goldmann
 • 2014 - 2016 - MUDr. Zbyněk Grešák
 • 2011 - 2013 - MUDr. Bořek Lačnák
 • 2008 - 2011 - Doc. MUDr. Václav Červenka, CSc.
 • 2005 - 2008 - MUDr. Václav Sosna
 • 1999 - 2004 - MUDr. Radan Gocal
 • 1995 - 1998 - MUDr. Antonín Sedláček
 • 1973 - 1995 - MUDr. Jiří Vavrečka
 • 1959 - 1973 - MUDr. Dušan Kuča

 

Chirurgické oddělení:

 

MUDr. Martin Mašek

 

 • 2002 - 2016 - MUDr. Václav Kameníček
 • 1985 - 2001 - MUDr. Rudolf Vrkoč
 • 1977 - 1984 - MUDr. Jan Šeděnka
 • 1957 - 1976 - MUDr. Ladislav Šír
 • 1946 - 1956 - MUDr. Miloslav Pahuta

 

Oddělení následné péče (ONP):

 

MUDr. Martin Mužný

 

 • 2017 - 2020 - MUDr. Stanislav Drastich
 • 2016 - 2017 - MUDr. Martin Mužný
 • 2006 - 2016 - MUDr. Dagmar Palasová
 • 2005 - 2006 - MUDr. Irena Černochová

 

Dětské oddělení (1951 - 2003):

 

 • 1998 - 2003 - MUDr. Šárka Pekařová
 • 1986 - 1998 - MUDr. Alois Širůček
 • 1959 - 1985 - MUDr. Jiří Johan
 • 1951 - 1959 - MUDr. Karel Urbanec


Porodnicko-gynekologické oddělení:

 

 • 2003 - do uzavření - MUDr. Miloš Hynšt
 • 2000 - 2002 - MUDr. Alexandra Holubová
 • 1991 - 2000 - MUDr. Milan Vaculík
 • 1984 - 1990 - MUDr. Dušan Kupka
 • 1961 - 1984 - MUDr. Vlastimil Vavroš
 • 1953 - 1960 - MUDr. Karel Zapletal

Ředitelé nemocnice

 • 09/2019

Ing. Josef Zajíc

 • 01/2017 - 07/2019

JUDr. Zdeněk Horák, MBA

 • 02/2016 - 07/2016

Ing. Pavel Bědajanek

 • 04/2013 - 12/2015

Ing. Kamil Mašík

 • 05/2011 - 04/2013

Ing. Tomáš Stejskal

 • 02/2011 - 04/2011

Ing. Zuzana Bartošová

 • 09/2005 - 01/2011

Ing. Martin Rais

 • 2005

Ing. Hana Heryánová – pověřená řízením

 • 2004 - 2005

MUDr. Filip Horák

 • 2004

MUDr. Radan Gocal – pověřený řízením

 • 1997 - 2004

Ing. Miroslav Laník

 • 1997

MUDr. Miroslav Kobsa – pověřený řízením

 • 1991 - 1997

MUDr. Miloš Hynšt

 • 1990

MUDr. Antonín Sedláček

 • 1974 - 1990

MUDr. Jaromír Mojžíšek

 • 1964 - 1974

MUDr. Adam Šindel

 • 1962 - 1964

MUDr. Vlastimil Vavroš

 • 1960 - 1962

MUDr. Adam Šindel

 • 1958 - 1960

MUDr. Richard Mazanec

 • 1956 - 1957

MUDr. Buček

 • 1946 - 1956

Ředitelem se stal ekonom Rudolf Hrbek, ovšem opět jen krátce. Do nemocnice nastoupil MUDr. Miloslav Pahuta, zastával funkci primáře, později se stal ředitelem nemocnice.

 • 1945

Němečtí lékaři, kteří v nemocnici zůstali po osvobození, byli postupně odsunuti do Německa nebo odešli do Rakouska. V nemocnici byly k dispozici jen řádové sestry a jeden lékař. Ředitelem se stal krátce Němec MUDr. Mohilla, chirurg a primář, který byl odsunut.Prvním českým lékařem, který působil v Bílovci, byl MUDr. Radim Dlouhý, který organizoval zdravotnickou službu na celém okrese. Jeho funkci bychom mohli označit jako zdravotní rada.

Historie nemocnice

U příležitosti Dne města 2002 bylo vzpomenuto, že bílovecká nemocnice oslavila 100 let svého trvání. Dobu, kdy byla naše nemocnice skutečně postavena nebo dána do provozu, zdá se, nelze jednoznačně určit. Především proto, že řada městských kronik zachycujících období do roku 1945 zřejmě nenávratně zmizela.

 

 
Z pamětního zápisu, uloženém do makovice radniční věže v roce 1925 (viz publikace Pamětní zápisy města Bílovce 1784 - 1925, vydal MěÚ v Bílovci v roce 1993) lze vyčíst, že v roce 1838 byla zbourána dřevěná nemocnice vedle kaple Barborka a na jejím místě postavena značně větší nemocniční budova. Následující léta však ukázala, že tato nemocnice je zcela nedostačující, protože v létech 1848 a 1855 postihla město epidemie tyfu a jen v roce 1849 zemřelo na choleru přes 200 lidí. Vhodná doba k vybudování skutečně moderního zařízení nastala, když v roce 1896 sloučením soudních okresů Bílovec a Klimkovice vznikl politický okres Bílovec a ve městě bylo zřízeno c. a k. okresní hejtmanství. Město už v té době mělo železnici a začalo profitovat ze svého postavení, což se projevovalo i růstem jeho obyvatel. Postavení nemocnice mohlo význam města jenom zvýraznit. To, že tehdejší vedení města ve spolupráci s okresním hejtmanstvím našlo způsob, jak tento ušlechtilý záměr realizovat, je jejich obrovská zásluha. Nemocnice totiž po svém otevření sloužila více než 22 tisícům občanů tehdejšího okresu, Čechům i Němcům, žijícím ve 22 obcích. Kdy se tak stalo, bohužel dnes nelze z dostupných pramenů potvrdit. V již zmiňovaných Pamětních zápisech je uvedeno, že nemocnice Fr. Josefa byla postavena celkovou částkou 245 tis. korun a otevřena 19. února 1900. Další údaj uvádí, že v roce 1903 byl za 23 tis. korun přistavěn pavilon izolace. Toť vše. Skutečnost je asi trochu složitější.

 
V nemocnici se totiž zachovala v celkem dobrém stavu pamětní deska s tímto textem v německém jazyce: "Tato nemocnice, která byla otevřena v roce 1898 při příležitosti 50 let slavné vlády jeho milosti císaře Fr. Jos. I. zásluhou členů vedení bílovecké spořitelny starosty Karla Hanische, radního Karla Melchera, radního Viléma Kleppicha, okresního soudce Františka Paraka, zástupce obce Sigmunda Markuse, byla postavena stavitelem Vilémem Rössnerem v Bílovci podle plánů architekta Adolfa Müllera z Opavy."

 
Potud pamětní deska a text vytesaný do žuly. Dílčí nesrovnalost se skutečností však vyplývá z faktu, že Karel Hanisch, uváděný na desce jako starosta, již v roce 1898 starostou nebyl. Po 22 letech svého starostování předal svoji funkci v roce 1897 Karlu Melcherovi. Tak to alespoň uvedl městský kronikář Emil Jelonek v Bíloveckých okresních novinách v roce 1925. Deska musela být tedy zhotovena již v roce 1897. Pamětní zápis z roku 1925 již dříve zmíněný a podepsaný šk. inspektorem Ehlerem a městskou úřednicí Gebauerovou uvádí však jako rok otevření nemocnice 1900. Vysvětlení by bylo jediné: budova byla dostavěna v roce 1898, ale vlastní provoz začal až v roce 1900.Zdeněk Kuchta, kronikář