Bílovecká nemocnice, a.s. pokračuje v obměně přístrojového vybavení

Bílovecká nemocnice, a.s. pořídila v rámci obměny svého přístrojového vybavení nejnovější celotělový sonograf, který od přelomu roku pomáhá v diagnostice srdečních a cévních onemocnění a přispívá tak ke včasné a úspěšné léčbě stovek pacientů Bílovecké nemocnice ročně.

 

„Tento špičkový ultrazvuk je multifunkční, má tři sondy, a to na cévy, břicho a srdce. Je významnou náhradou původního sonografu. Zprovoznili jsme ho v prvních dnech letošního roku a už je plně vytížen,“ upřesňuje vedoucí lékařka Interního oddělení Bílovecké nemocnice, a.s. MUDr. Ivana Šustková.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Na Odděleních následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. se zpívalo, koledovalo i modlilo

Čtrnácté prosincové odpoledne klientům Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. zůstane v paměti. Na oddělení proběhl Vánoční koncert Pěveckého sboru Gymnázia Mikuláše Koperníka z Bílovce s náladou naprosto sváteční.

 

Oddělení následné péče jsou vánočně nazdobena, provoněna perníčky, které přinesl dámský personál oddělení  a pod nazdobeným stromečkem jsou vánoční dárky. Klienti následné péče se už nemůžou dočkat. Vždyť má dorazit 13 studentů Gymnázia Mikuláše Koperníka z Bílovce a s nimi pan učitel, který bude zpěv doprovázet na kytaru. A mladý pěvecký sbor úderem čtrnácté hodiny skutečně dorazil. Zpívaly se moderní spirituály, písně od Jarka Nohavici a samozřejmě tradiční české koledy jako Narodil se Kristus Pán, Nesem Vám noviny a další.

 

„Mám z dnešního odpoledne moc krásný a vánoční pocit. Je nádherné, že si tito studenti udělali čas a přišli potěšit pacienty na našem oddělení i na Oddělení následné péče 2. Myslím, že mnohé z nich budou na druhý den bolet i hlasivky, jak si zpěv užívali,“ dodává s úsměvem staniční sestra Oddělení následné péče 1 Martina Papalová.

 

Každý mladý zpěvák pak za odměnu od Bílovecké nemocnice, a.s. dostal vánoční balíček.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Klienti na Oddělení následné péče si mikulášský den opravdu užili

Mnoho úsměvů, radost v očích a mikulášská nadílka. K pacientům na Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. dorazil Mikuláš. Přišel v doprovodu čerta z Pekelného království a anděla z Voňavého nebíčka.

Kniha hříchů ukázala, že všichni přítomní klienti byli po celý rok hodní. Odměnou za zazpívané písničky a odpřednášené básničky byly mikulášské pytlíky s ovocem, oplatky a Mikuláši z pečiva. Zpestřením pro obdarovávané byla oblíbená canisterapie s pejskem Hermínkem. Ten se nechal hladit, česat, škrábat za oušky a čekal na piškotovou dobrůtku. Fotilo se, zpívalo, atmosféra byla velmi příjemná a předvánoční.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Nová endoskopická sestava

Bílovecká nemocnice, a.s. pořídila v rámci obměny svého přístrojového vybavení novou endoskopickou sestavu. Díky novým endoskopům, většímu monitoru a procesoru s výkonným xenonovým zdrojem světla bude možno provádět kvalitnější vyšetření trávicího ústrojí, detekovat i malé léze a detailněji zobrazovat sliznice zažívacího traktu.

 

„Tato modernější sestava byla pořízena z prostředků Moravskoslezského kraje nákladem 1 075 000 tisíc korun. Nová endoskopická věž nahradila v gastroenterologické ambulanci starší přístroj. Jsem přesvědčen, že pacienti ocení rychlejší a komfortnější vyšetření jak gastroskopem, což je přístroj k vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, tak kolonoskopem, který slouží k vyšetření konečníku a tlustého střeva kvalitní optikou a umožňuje podrobně prohlédnout sliznice těchto orgánů,“ upřesňuje ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

Ročně tento přístroj pomůže v Bílovecké nemocnici, a.s. stovkám pacientů a lékaři uvítají moderní možnosti ukládáni obrazové dokumentace pacientů přímo do počítače nebo na USB disk, aby byla kdykoliv k dispozici jim i jejich kolegům.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Nová enterální výživa jako další zkvalitnění péče pacientů Bílovecké nemocnice, a.s.

V českých nemocnicích trpí až 40% pacientů tzv. malnutricí, tzn. nedostatečným příjmem potravy. Na pracovním setkání v Bílovecké nemocnici, a.s., které proběhlo ve středu 25. 10. v jejích prostorách, společnost Abbott Nutrition International představila své produktové portfolio zaměřené na enterální výživu. Ta řeší podvýživu a účastníkům semináře bylo vysvětleno používání této enterální výživy, která je obohacena o protein, vlákninu a potřebné minerály. Byla jim představena nová terapeutická enterální výživa, tzv. sipping, což je výživa k popíjení a sondová výživa, která se aplikuje přímo do žaludku. Semináře se zúčastnilo několik desítek odborníků a zaměstnanců nemocnice.

 

„Je všeobecně známo, že podvýživa u hospitalizovaných pacientů vede k prodloužení pobytu v nemocnici a ke snížené kvalitě života. Je potřeba jim kvalitu života v nemocnici zlepšovat, proto děkuji mnohokrát zástupcům společnosti Abbott Nutrition International za představení nových produktů a jsem rád, že naši lékaři, sestry a další zdravotní odborníci získávají nové poznatky o enterální výživě, a že jsou v této problematice kontinuálně vzděláváni,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Klientům Oddělení následné péče pomáhá nový canisterapeutický pejsek Hermínek

Poprvé se s ním setkali a už si ho oblíbili. Řeč je o čtyřletém pejsku Hermínkovi. Je to skutečný kavalír a v úterý 10. Října 2017 poprvé dorazil potěšit klienty Oddělení následné péče I. Bílovecké nemocnice, a.s.

 

„Hermínek, celým jménem Hermínek Henri Nikippé, je certifikovaný canisterapeutický pes, který pomáhá a pomáhá moc rád, hlavně za piškotky,“ říká školená terapeutka Barbora Staufčíková, DiS., která je Hermínkovou paničkou, ale také pracuje na oddělení Chirurgie Bílovecké nemocnice, a.s.

 

Když vyjdeme z definice canisterapie, je to vlastně označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.

 

„Ráda bych docházela s Hermínkem pravidelně, alespoň jednou za 14 dnů. Takový kontakt starších lidí s pejskem je velmi důležitý a motivační. S klienty si povídáme, pejskové vždycky vzbudí emoce a především starší senioři si mohou pomocí doteků svých prstů a kůže psa procvičovat jemnou motoriku, česat pejsky a třeba taky odměňovat piškoty, důležité je znát anamnézu jednotlivých pacientů a dle toho usměrňovat také canisterapeutickou pomoc,“ dodává Barbora Staufčíková.

 

„Pro naše klienty je návštěva canisterapeutického týmu příjemné vytržení z každodenního stereotypu, milé zpestření dne, těší se na další návštěvu, a že si pejska pohladí. Navíc je viditelná lepší nálada klientů a celkové uvolnění,“ doplňuje staniční sestra Oddělení následné péče I. Martina Papalová.

 

Jak funguje pejsek v praxi například u starších pacientů, kteří už mají postižené strany těla a jsou ztuhlejší?  „U pacientů, kteří už jen leží a jsou ztuhlejší, je důležité pejska přiložit na onu postiženou stranu. Pejsek má vlastně o jeden stupínek vyšší teplotu než člověk, takže to teplo krásně přechází do lidského těla a může částečně ztuhlost uvolňovat,“ vysvětluje Barbora Staufčíková.

 

„Hermínek nám velmi pomohl a věříme, že se společně s našimi klienty bude potkávat i nadále. My jsme moc rádi přizpůsobili i dopolední program na oddělení,“ dodává závěrem staniční sestra Martina Papalová.

  

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Ambulance chronických ran Bílovecké nemocnice, a.s., Vám pomáhá každý den

Šestnácté květnové odpoledne patřilo v Bílovecké nemocnici, a.s. také semináři na téma „Chronická rána a kompresivní terapie“. Na programu byla problematika rozdělení chronických ran, faktory ovlivňující hojení ran, jak postupovat u převazu ran, probírán byl princip kompresivní terapie či druhy kompresivních obvazů.

 

V rámci dalšího vzdělávání se semináře účastnil zejména střední zdravotní personál, ale také lékaři, kteří se touto problematikou zabývají. Přednášejícími byly Magdalena Kalašová, Jana Juhaszová a Silvie Pawlusová. Účast byla vysoká. Chronická rána je defekt, který se hojí dlouhodobě jako důsledek diabetu nebo cévních onemocnění a kompresivní terapie je léčba tlakem, tedy speciálními tlakovými obvazy.

 

Tyto zdravotní komplikace léčíme v Ambulanci chronických ran Bílovecké nemocnice, a.s., a to velmi úspěšně. Ambulance je dobře zavedená a známá svými četnými medicínskými úspěchy u nemocných zejména diabetem a cévními chorobami. Vysoce erudovaný personál ošetřuje pacienty, kteří jsou hospitalizováni na Oddělení následné péče a rovněž pacienty přicházející ambulantně ze širokého okolí. Praktické dovednosti a zkušenosti v kombinaci s lidským přístupem jsou nemocnými velmi ceněny.

 

„Jsem potěšen hojnou účastí na tomto semináři. Svědčí o zájmu ošetřujícího personálu držet krok s moderní medicínou a učit se novým postupům v léčbě, která povede k výraznému zlepšení zdravotního stavu našich nemocných,“ konstatuje ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Bílovecká nemocnice, a.s. otevřela unikátní Oddělení následné péče

Vytvořeno dne 3.4.2017

 

Bílovecká nemocnice, a.s. otevřela unikátní Oddělení následné péče

 

Vyšší standard a kvalita péče o dlouhodobě nemocné je hlavním cílem rekonstrukce a modernizace Oddělení následné péče v Bílovecké nemocnici, a.s. To bylo slavnostně otevřeno v pondělí 3. dubna za účasti vedení Bílovecké nemocnice, a.s. a Moravskoslezského kraje.

 

Investiční akce byla realizována v rámci projektu „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“. Investiční akce, kterou stavebně zajišťovala firma BDSTAV MORAVA s.r.o., byla realizována nákladem 53,6 mil. Kč a je financována z 85 procent ze švýcarských fondů a z 15 procent z vlastních zdrojů za podpory Moravskoslezského kraje.

 

„V Bílovecké nemocnici vzniklo pracoviště, které Moravskoslezský kraj velmi potřebuje. Pacientů, kteří už nevyžadují akutní zdravotní péči, ale je nutné, aby se pod odborným dohledem doléčili a rehabilitovali, přibývá. Jde o nemocné po infekcích, srdečním selhání, mrtvicích, po traumatech…Většinou o seniory, kteří se s následky těchto onemocnění mnohem hůře vyrovnávají, potřebují delší čas k uzdravení a vyžadují specifický přístup. Tady se jim dostane komplexní péče na vysoké úrovni,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

 

Péče zde bude poskytována v nadstandardních podmínkách, všechny pokoje Oddělení následné péče jsou špičkově vybaveny a pacientům poskytují maximální možný komfort. Televize na každém pokoji je samozřejmostí. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením a pro pohodlí našich klientů bude sloužit také 50 speciálních polohovacích křesel. Oddělení disponuje osmdesáti zcela novými elektricky polohovatelnými lůžky.  Kompletní modernizací prošlo také přístrojové vybavení včetně EKG, tužkových dopplerů atd.

 

„Velkou výhodou pracoviště je, že lůžková část oddělení následné péče je soustředěna do dvou pater nad sebou v jedné budově společně s rehabilitací. Díky tomu je možné lépe diferencovat péči podle diagnóz. Také nadstandardní vybavení bezbariérových pokojů, elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi, kyslík a moderní signalizační zařízení ve všech pokojích, kolejnicový systém pro transport pacientů, moderní přístrojové vybavení ulehčí nejen práci personálu, ale hlavně zpříjemní pobyt pacientům v nemocnici. To vše pozitivně ovlivňuje průběh léčky, umožní to pacientům dostat se rychleji zpátky do formy,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Dodal, že v rámci projektu si mohl zdravotnický personál také zvýšit a rozšířit kvalifikaci. Mimo jiné to znamená, že při péči o pacienty budou moci používat nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

 

„Vysoký standard péče o dlouhodobě nemocné pacienty zajistí také nově vybudovaná zimní zahrada s krásným výhledem na horizont Bílovce a okolí, která umožní pacientům trvale upoutaným na lůžko užívat tento prostor, jenž je určený nejen pro setkání rodin s pacienty, ale také pro přednášky a jiné vhodné dobrovolnické činnosti. Mohou zde probíhat také výstavy či oblíbené koncerty dětí z mateřských škol,“ doplňuje vybavenost oddělení ředitel Zdeněk Horák.

 

Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. je teprve druhým pracovištěm svého druhu v Moravskoslezském kraji, které získalo certifikát pro práci v konceptu bazální stimulace. Bazální stimulace podporuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat podle toho, ve které fázi se pacient právě nachází a přináší velké úspěchy u pacientů po cévních mozkových příhodách, pacientů ve vigilním kómatu, ale i u pacientů trpících těžkou demencí. Dochází u nich ke zlepšení zdravotního stavu a rychlejší adaptaci na nemocniční prostředí.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Zrušení zákazu návštěv

Vytvořeno dne 13.2.2017

 

Zrušení zákazu návštěv v Bílovecké nemocnici, a.s.

 

Počínaje dnešním dnem (13. 2.) Bílovecká nemocnice, a.s. ruší zákaz návštěv na všech odděleních. Důvodem je pokles akutních respiračních onemocnění včetně těch chřipkových. Nadále ale prosíme veřejnost, aby respektovala pokyny zdravotního personálu bílovecké nemocnice a aby osoby nachlazené návštěvu u svých blízkých a našich pacientů zvážily.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Ocenění dobrovolníků

Vytvořeno dne 10.2.2017

 

Pomáhají v nelehké životní situaci, pomáhají překonat pocit osamělosti, pomáhají v době nemoci. To jsou dobrovolníci Bílovecké nemocnice, a.s.

 

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhlo v Domě kultury v Bílovci slavnostní setkání a poděkování dobrovolníkům za jejich desetiletou obětavou činnost nejen v bílovecké nemocnici.  Z rukou starosty Bílovce Mgr. Pavla Mrvy obdrželi hodnotné dárkové koše a krásné kytice. Setkání proběhlo v příjemném a přátelském duchu, bylo znát a cítit, jak důležití dobrovolníci v životě jsou. Za bíloveckou nemocnici se setkání zúčastnil náměstek ředitele pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel a také tři dámy, které převzaly ocenění Bílovce za dobrovolnickou činnost v bílovecké nemocnici. Poděkování bylo vysloveno hlavní sestře Bc. Pavle Friedlové a sociálním pracovnicím Bc. Petře Stanovské, DiS. a Lence Laturové.

 

Psal se rok 2007, kdy do nemocnice zavítali vůbec poprvé. Přihlásilo se poměrně hodně dobrovolníků. Vytrvalo jich méně, o to více si jich vážíme. Jmenovitě vyzdvihněme Elišku Knězkovou s pejskem Nerem, Helenu Andresičovou, Martu Denerovou, Libuši Heryánovou, Zdenku Chrástkovou, Zdeňku Schubertovou či Gabrielu Jiříčkovou, která byla u zrodu dobrovolnictví v bílovecké nemocnici.

 

Jsou obětaví, ochotní, empatičtí. Mají své rodiny, přesto pomáhají rodinám jiným, pomáhají jednotlivcům. Do bílovecké nemocnice dobrovolníci dochází pravidelně, někteří i několikrát týdně a svým vyprávěním, úsměvem, vlastně jen přítomností potěší hospitalizované pacienty.

 

„V současné době je tým dobrovolníků velmi dobře stabilizován. Jsou proškolení, obětaví, zodpovědní, dochází pravidelně,“ říká Ladislav Blahuta, dobrovolník od října roku 2008, nyní koordionátor dobrovolnictví. Rozhodující podíl na zavedení programu měla tehdejší primářka Oddělení následné péče MUDr. Dagmar Palasová, která je velkým propagátorem a příznivcem dobrovolnického programu. „Dobrovolníky vítají nejen hospitalizovaní klienti, ale mají podporu také od zdravotníků, staničních sester a dalšího personálu bílovecké nemocnice. Tady bych chtěl poděkovat asistentce ředitele Monice Štefunkové, její podpora je velmi přínosná a také Evě Vrátné, ta už nyní pracuje v Domově seniorů v Bílovci,“ doplňuje Ladislav Blahuta.

 

Dobrovolnický program se v bílovecké nemocnici maximálně osvědčil. „I já bych rád poděkoval dobrovolníkům, kteří za našimi klienty pravidelně dochází. Nesmírně si vážím jejich podpory a pomoci pacientům, kterým je smutno a prožívají nejrůznější obavy. Moc bych si přál, aby naše vzájemná spolupráce pokračovala. Těmto obětavým lidem, kteří umí dát něco tak cenného, jako je volný čas, bych chtěl říct velké děkuji,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy