Výběrové řízení na rezidenční místo 2.kolo

Bílovecká nemocnice, a.s.

na základě vyhlášky 186/2009 Sb. (viz příloha č. 1, www.mzcr.cz) vyhlašuje ve smyslu dotačního programu „Rezidenční místa lékaři“ výběrové řízení na jedno rezidenční místo v oboru specializačního vzdělávání:

 

  • Vnitřní lékařství

 

Přihlášku může uchazeč podat v termínu od 1. září 2022 do 31. října 2022 elektronicky na zc.bvn@lekyn.samot, poštou na adresu vyhlašovatele Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec nebo osobně v kanceláři asistentky ředitele.

 

K přihlášce uchazeč doloží:

  1. vyplněný osobní dotazník – formulář viz příloha č. 2
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
  3. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
  4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
  5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal.

 

Výběrové řízení bude ukončeno 15. listopadu 2022. Uchazeč bude vybrán tříčlennou komisí. Hodnoceny budou osobní předpoklady, znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru. Po posouzení přihlášek může být vybraný uchazeč vyzván k osobnímu pohovoru. Výsledek výběrového řízení bude uchazeči sdělen nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení.

 

Kontakty pro případné dotazy:

odborné - MUDr. Tomáš Nykel, zc.bvn@lekyn.samot

ostatní - Ing. Lenka Kusynová, zc.bvn@avonysuk.aknel

 

V Bílovci 31. srpna 2022

Ing. Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice, a.s.

Přílohy
xlsxPříloha - Přihláška [xlsx, 22 kB]