V Bílovecké nemocnici, a.s. fiktivně hořelo, proběhlo cvičení složek IZS

V úterý 4. 4. 2023 v ranních hodinách proběhlo v areálu Bílovecké nemocnice, a.s. taktické cvičení (TC) složek IZS. Byl simulován požár kyslíkové stanice a skladu tlakových lahví. S ohledem možnosti vzniku požáru bylo nutné evakuovat blok B a blok C Bílovecké nemocnice, proběhla tedy částečná evakuace. Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Bílovec provedla uzávěry komunikací v okolí nemocnice v perimetru 200 metrů, vč. evakuace obyvatel přilehlých ulic.

 

Evakuováni byli konkrétně 4 pacienti z JIP, 23 pacientů bylo imobilních, pro ty jezdily sanity a pro 16 osob byl vypraven autobus, který je převezl do Nového Jičína a jiných spádových nemocnic. Cvičení bylo ukončeno po desáté hodině dopolední. Při evakuaci hasiči místo zdejších pacientů zachraňovali figuranty a figurantky.

 

Účelem TC bylo prohloubit odborné znalosti a taktické postupy složek IZS při zásahu požáru střechy objektu, ve kterém jsou uskladněny tlakové láhve s plyny, které při výbuchu mohou způsobit značné škody na zdraví osob a majetku nemocnice.

 

Cvičení se zúčastnily všechny složky IZS, např. jednotky požární ochrany – HS Bílovec, HS Nový Jičín, také jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovec, Tísek a Slatina, Studénka a Fulnek. Při zásahu bylo přítomno na 18 vozidel a zhruba 50 osob IZS Moravskoslezského kraje. Na celou mimořádnou událost dohlížely také zástupkyně Odboru zdravotnictví Moravskoslezského kraje, které mají na starosti krizové řízení.

 

„Takováto cvičení jsou potřeba, v reálném životě se může stát cokoliv a kdykoliv. Jsem velmi rád, že jsme si mohli požární částečnou evakuaci cvičně vyzkoušet. Výsledek cvičení ještě budeme vyhodnocovat a jistě se zamyslíme i nad některými procesními kroky, které jsme udělali. Rád bych poděkoval všem zúčastněným, načerpali jsme nové zkušenosti a je moc dobře, že i náš zdravotnický personál viděl, jak postupovat v případě skutečného požáru a jak důležitá je součinnost se složkami IZS, které svou práci odvedly naprosto precizně,“ doplňuje ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Josef Zajíc.

.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí