Kontakt pro stížnosti, pochvaly a připomínky

Pokud pacienti nejsou spokojeni s léčbou nebo naopak chtějí pochválit nemocniční personál či mají jiný podnět a připomínku, mohou se obrátit na ředitele nemocnice JUDr. Zdeňka Horáka, MBA a odeslat podnět na e-mail: info@nvb.cz.