Mezinárodní den sester a ošetřovatelství si připomněli také v Bílovecké nemocnici, a.s.

Vytvořeno 12.5.2016


12. květen je již několik desetiletí celosvětově spojován se sestrami a ošetřovatelkami. Je oslavován u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingalové, anglické ošetřovatelky šlechtického původu a zakladatelky velikého díla ošetřovatelství. V Bílovecké nemocnici jich pracuje 117, včetně ošetřovatelů a sanitářů.


Sestry, které 12. května nastoupily na svou službu, dostaly květinový dárek a na každé oddělení byl poslán dárkový balíček pro ostatní ošetřovatelský tým, neboť z pohledu rozpisu služeb a zajištění chodu je každá nemocnice velmi složitým organismem a není možné říci „děkuji“ všem najednou.


„Práce sester a ošetřovatelů si v naší nemocnici velmi vážíme. Nesou velkou tíhu léčebného procesu a starají se o pohodlí a značnou část dalších kontaktů s pacientem. Proto jsem velmi ráda, že jim v tento den můžeme poděkovat za jejich pracovní nasazení a předat společně s vedením nemocnice dárky,“ nešetřila slovy díků hlavní sestra Pavla Friedlová.


„Osobně pokládám tento den za velmi důležitý. Je to ideální příležitost poděkovat za každodenní odvedenou práci, která je namáhavá a zodpovědná. Bez ní by náš tým sester, ošetřovatelek, ošetřovatelů a sanitářů nemohl poskytovat tak kvalitní služby, jako poskytuje,“ doplňuje ředitel nemocnice Ing. Pavel Bědajanek.


Ing. Magda Otáhalová
tisková mluvčí

Přílohy

Nábor nových dobrovolníků v Bílovecké nemocnici, a.s.

Vytvořeno 5.5.2016

 

V pondělí 2. května 2016 se v Bílovecké nemocnici, a.s. uskutečnilo školení nových dobrovolníků. Přidali se tak k osmi dalším, kteří v současné době v nemocnici pravidelně pomáhají, a jejichž služeb využívají například klienti na Oddělení následné péče.

 

Za období od února roku 2007, kdy v nemocnici dobrovolnický program běží, dobrovolníci z Adry věnovali potřebným klientům přes 5640 hodin. Tuto záslužnou činnost ocenil také ředitel nemocnice Ing. Pavel Bědajanek a primářka Oddělení následné péče MUDr. Dagmar Palasová, která je iniciátorkou této dobrovolnické činnosti v Bílovecké nemocnici, a.s. Ocenili práci dobrovolníků, která je vykonávána zcela zdarma a vyjádřili podporu i poděkování humanitární práci Adry.

 

Jak tato pomoc probíhá? Dobrovolníci jsou v kontaktu se zdravotně sociálními pracovnicemi Lenkou Laturovou a Evou Vrátnou. Ty vytipují osamělé pacienty, kteří nemají dostatek lidského kontaktu a o setkání projevují zájem. Dobrovolníci po příchodu do nemocnice navštíví jim určenou místnost. Zde se zapíší a napíší den, hodinu a jméno pacienta, kterého na Oddělení následné péče navštíví. Po ukončení se odepíší z knihy návštěv. Například paní Eliška Knězková dochází již osm let a paní Helena Andresičová čtyři roky.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

 

Přílohy

Chovat se ekologicky je pro Bíloveckou nemocnici, a.s. stále samozřejmostí

Vytvořeno 21.4.2016

 

Už od roku 2010 je Bílovecká nemocnice, a.s. zapojena do unikátního projektu „Zelená firma“. Ten je zaměřen na ochranu životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Nemocnice každoročně odevzdává několik stovek kilogramů elektroodpadu a baterií, celkem to je již úctyhodných 2133 kg.

 

 

Vysloužilá elektrozařízení obsahují nebezpečné látky, jako je olovo, rtuť, brómované zpomalovače hoření a jiné, proto je nutné je odborně zpracovat. Devízou naší nemocnice je svoz a ekologické zpracování firemního elektroodpadu, baterií, tonerů, CD a DVD zdarma a také zajištění sběru od zaměstnanců, kteří mohou drobné elektrospotřebiče ze svých domácností vkládat do boxu umístěného v areálu nemocnice.

 

„Uvědomujeme si, že je nutno se chovat šetrně a s určitým respektem k životnímu prostředí a přírodě jako takové, a proto jsem velmi rád, že se díky tomuto projektu už sedmým rokem podílíme na zlepšení kultury pro život současné i nastupující generace,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Pavel Bědajanek.

 

Certifikátem, který byl udělen v dubnu 2010 je nemocnice oprávněna používat rovněž logo „Zelená firma“.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

O preventivní vyšetření v rámci Dne zdraví byl obrovský zájem

 

Vytvořeno 8.4.2016 10:00

 

Velký úspěch sklidil 1. ročník akce pořádané v rámci Světového dne zdraví v Bílovecké nemocnici, a.s. Bílovečtí i okolní si preventivně nechali odborně změřit krevní tlak, hodnotu cukru v krvi či pomocí váhy stanovit tzv. body mass index (BMI). Využili i rady nutriční terapeutky.

 

Již od osmé hodiny ranní bylo v prostorách před interní a gastro ambulancí poměrně živo. Několik desítek zájemců čekalo na preventivní vyšetření zdarma a bez doporučení praktických lékařů. Lidé využili především možnost změřit si hodnotu cukru v krvi a krevní tlak. Výsledky pak konzultovali s odborníky Bílovecké nemocnice, a sice s primářem Interního oddělení MUDr. Zbyňkem Grešákem a MUDr. Evou Fürstovou. Nutriční terapeutka Ludmila Havlíková zase zájemce informovala o různých dietních režimech při zdravotních omezeních, se kterými se vyšetřovaní svěřovali a měřila BMI.

 

„Jsem opravdu rád, že se první ročník Dne zdraví vydařil, tolik zájemců jsme nečekali. Tahle prevence je velmi důležitá a vidím, že občané Bílovce i okolních obcí ji plně využili. Určitě budeme v podobných akcích pokračovat,“ poznamenal ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing Pavel Bědajanek.

 

„Domnívám se, že před deseti lety by tolik lidí nedorazilo, a to uběhly teprve dvě hodiny od začátku akce, je to moc fajn,“ poznamenala staniční sestra Interního oddělení Mgr. Jana Seidlerová. Totéž konstatovala také staniční sestra Lenka Vozničková.

 

A aby zájemcům o preventivní vyšetření bylo opravdu příjemně, hlavní sestra Pavla Friedlová se postarala o pohodu v místnosti s občerstvením a skvělými snídaňovými koláčky.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Aktivita nemocnice v projektu Zelená firma

V rámci provedené interní kontroly ze dne 1. srpna 2013 bylo zjištěno, že  Bílovecká nemocnice, a.s. odevzdala za poslední 2 roky více než 500 kg elektroodpadu a baterií.

 

Také nemocnice se mohou chovat ekologicky

Bílovecká nemocnice, a.s. se zapojila do unikátního projektu "Zelená firma".

 

Cílem tohoto projektu je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečené látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření apod., ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.

 

Uděleným certifikátem je nemocnice oprávněna používat rovněž logo "Zelená firma".

"Jsem tomu velice rád, protože takový certifikát nebývá samozřejmostí a může se jím prozatím pochlubit jen několik firem v našem okolí," konstatuje ředitel nemocnice ing. Martin Rais.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

datum: 21. 6. 2010

Nové dialyzační centrum

Společnost B. Braun Avitum otevřela 11. března u příležitosti Světového dne ledvin nové moderní dialyzační centrum pro pacienty trpící onemocněním ledvin. Pacientům je tak k dispozici už třinácté středisko v České republice a čtvrté v Moravskoslezském kraji, jehož provozovatelem je právě společnost B.Braun Avitum.

 

Spolupráci s ní vysoce hodnotí ředitel Bílovecké nemocnice Ing. Martin Rais: "Na čem jsme se dohodli, to vždy platilo, ať už to byly termíny, finance nebo služby. Všichni, se kterými jsem se doposud seznámil, byli profesionálové, lidé na svém místě. S takovými se spolupracuje velmi dobře."

 

Moderní dialýza vznikla rekonstrukcí areálu bývalé stanice následné péče v rekordním čase - během tří měsíců. 

 

Centrum poskytuje klientům nejen napojení na umělou ledvinu, ale také ambulantní péči a sociální poradenství. Je vybaveno nefrologickou ambulancí a má návaznost na laboratorní i lůžkové zázemí nemocnice. K dispozici je šest dialyzačních lůžek.

 

Nové centrum slouží pacientům ze spádových obcí a měst nemocnice, kteří museli dojíždět do Ostravy

nebo do Nového Jičína.

 

Slavnostního otevření se kromě ředitelů společnosti B. Braun Avitum Ing. Petra Macouna a MUDr. Martina Kuncka zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  Ing. RSDr. Karel Konečný a starostka města Bílovce Ing. Sylva Kováčiková. Ta se velice pochvalně vyjádřila nejen k vybavení nového centra, ale také k průběhu slavnostního otevření centra včetně pohoštění: "Vše je na mezinárodní úrovni."

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a.s.

datum: 16. 3. 2010

 

Zdravotníci v bílovecké nemocnici se zabývali problematikou imobility

Na první odborné vzdělávací konferenci v tomto roce se ve čtvrtek 4. března sešly všeobecné sestry, fyzioterapeuti i zdravotně sociální pracovníci jen z Bílovecké nemocnice, a.s., al také z okolních zdravotnických zařízení. Hlavním tématem pracovního dne byla problematika imobilizačního syndromu.

 

"Imobilizační syndrom neboli hypokinetický syndrom se rozvíjí jako celková odezva organismu na klidový režim, ať už naordinovaný nebo nevyhnutelný. Může jít o krátkodobou záležitost či dlouhodobý až trvalý stav. Ovlivňuje například kardiovaskulární, dýchací, močový, nervový systém, kosterní a pohybovou sestavu, kůži i psychiku pacienta," vysvětluje Mgr. Miloslava Sachová, náměstkyně nelékařských oborů nemocnice.

Podle ní je několik možností, jak imobilizačnímu syndromu předejít, například trvalou rehabilitací, častou vertikalizací, prevencí nozokomiální infekce, prevencí dekubitů a poruch vyprazdňování, správnou výživou a v neposlední řadě psychickou stimulací. "Ošetřující personál je pro mnohé pacinty tím, kdo je spojuje s okolním světem, kdo jim pomůže navrátit byť jen částečnou soběstačnost. Kvalitní lékařskou, ošetřovatelskou péčí a individuálním přístupem mohou zdravotníci navrátit tzv. ležáka do běžného života," dodává Mgr. Sachová.

 

Součástí konference byla rovněž praktická ukázka postupů přemisťování osob s poruchou mobility a možnosti řešení inkontinence u seniorů pomocí moderních pomůcek.

Odborná vzdělávací konference se konala ve spolupráci se společností MSM, zúčastnilo se jí 70 zdravotníků, akce byla ohodnocena 4 kredity.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a.s.

datum: 9. 3. 2010

Novinka léčby pohybového aparátu

Chirurgické oddělení Bílovecké nemocnice zahájilo léčbu postižení pohybového aparátu aplikací vlastní plasmy pacienta, bohaté na krevní destičky. Tato léčba výrazně napomáhá léčení jak úrazových, tak i degenerativních změn kloubů a šlachového aparátu.

 

Plasmu bohatou na krevní destičky, odebranou pacientovi těsně před aplikací, vpravují lékaři injekčně přímo do pacientova kloubu či k postiženému šlachovému aparátu. Další aplikace se opakují podle charakteru postižení.

 

Před zahájením léčby je nutné vyšetření pacienta, a to přímo na chirurgické ambulanci Bílovecké nemocnice za účelem posouzení stavu, účelnosti léčby a objednání termínů léčby. Toto vyšetření je možné uskutečnit kdykoliv během ordinační doby chirurgické ambulance.

 

Léčba je zpoplatněna částkou 500,- Kč za každou aplikaci, není totiž hrazena zdravotními pojišťovnami. Vyšetření pacientů je zdarma.

 

Léčbu postižení pohybového aparátu aplikací vlastní plasmy je možné provádět například u artrózy velkých kloubů, tenisového (golfového) lokte, bolesti Achillovy šlachy, bolesti pat, poranění svalů ramene, natržených svalů, podvrtnutí kloubů, natažení vazů, rekonstrukci předního zkříženého vazu, po sešití menisku, poškození AC kloubu, po operační stabilizaci ramene.

 

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a.s.

datum: 16. 2. 2010