Děti ke Dni matek

U příležitosti svátku Dne matek, který připadne letos na 10. května, navštívily děti Mateřské školy na Wolkerově ulici v Bílovci naši nemocnici. Přišly zahrát a zazpívat těm, kteří tráví na oddělení následné péče dlouhé dny při déletrvajících nemocech.

 

Pětadvacet svěřenců ve věku od tří do šesti let učitelky Květuše Kniezkové zazpívalo a zahrálo na flétničky známé lidové písničky. Z tváří pacientek bylo vidět, že se jim vystoupení líbilo, že malí zpěváčci vnesli do jejich všedního dne alespoň trochu zpestření. Ostatně pocit uspokojení byl vidět i na nemocničním personálu.

 

Za zmínku stojí, že paní učitelka Kniezková vede děti k lásce k hudbě už více než pětatřicet let. A nejen děti, ale i jejich rodiče, ve školce totiž existuje kroužek pro děti a rodiče, kde se hudbě věnují společně. Její práce nikdy nekončí, jakmile její svěřenci odejdou do základní školy, zakládá kroužek nový.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

dne 7. května 2009

 

Den otevřených dveří

7. dubna 2009 se u příležitosti Světového dne zdraví koná v Bílovecké nemocnici Den otevřených dveří.

 

Proběhne ve dvou fázích:

Od 10:00 - 11:00 hodin se návštěvníci budou moci setkat s primářem interního oddělení

Doc. MUDr. Václavem Červenkou, CSc. a besedovat o zdravém způsobu života. Na požádání si mohou nechat změřit krevní tlak.

Odpoledne v době od 14:00 - 15:00 hodin se návštěvníci stanou hosty oddělení následné péče.

Primářka MUDr. Dagmar Palasová je seznámí s chodem oddělení, které je zaměřeno na péči o seniory.

 

Světový den zdraví (7. 4.) je slaven již od roku 1950. Jeho cílem je zvýšit všeobecné povědomí o specifické zdravotní oblasti, na kterou se v daném roce zaměřuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Pro letošní rok je tímto tématem bezpečnost zdravotických zařízení v době mimořádných událostí.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

dne 1. 4. 2009

Nová obezitologická ambulance

Od 1. dubna 2009 mají občané Bílovecka a okolních měst a obcí možnost využívat služeb nové obezitologické ambulance. Na jejím otevření se podílí interní oddělení ve spolupráci s chirurgickým oddělením.

 

"Budeme se zabývat problematikou obezity komplexně, tudíž poskytneme našim pacientům kompletní vyšetření a zjištění metabolického syndromu, stanovíme vhodný program léčby, vypracujeme individuální jídelníček podle stravovacích návyků pacienta, také budeme organizovat speciální cvičení na redukci hmotnosti a v neposlední řadě chceme provádět i indikované chirurgické výkony," upřesnil krátce před otevřením ambulance primář interního oddělení doc. MUDr. Václav Červenka, CSc.

 

 

 

Ordinační dny a hodiny:

 úterý 10:00 - 15:30 hodin
 pátek 10:00 - 15:30 hodin
 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

tel. 724 282 440, e-mail:

datum: 30. 3. 2009

Kampaň pro získání nových dobrovolníků byla úspěšná

Měsíční kampaň vyvrcholila 25. ledna vstupním školením přímo na oddělení následné péče bílovecké nemocnice. Organizátoři kampaně byli překvapeni velkým zájmem. Zájem projevilo 24 občanů z Bílovecka, Studénky a Fulnecka. Při náboru se osvědčil především osobní kontakt při návštěvě škol, institucí a zařízení v regionu. Organizátoři kampaně oslovili co nejširší veřejnost, od starostů měst a obcí, přes představitele institucí, zařízení, firem, klubů, společností i církví. Na novou kampaň upozorňovaly i letáky.

 

"Těší nás, že všichni, které jsme oslovili, nám vyšli vstříc. Je vidět, že sociální cítění lidí je i nadále hluboké. Jsem vděčný za všechny osamělé lidi, že ADRA se tak prospěšné činnosti věnuje. V naší nemocnici můžeme poskytnout pacientovi lůžko, teplo, jídlo, zdravotní péči, ale je hodně lidí, kteří potřebují víc než to, potřebují společnost člověka, který jim naslouchá, povídá si s nimi, případně je vezme na procházku. Na to už našim sestrám a ošetřovatelkám nezbývá čas," konstatuje ředitel  nemocnice Ing. Martin Rais.

 

Na vstupním školení se budoucí dobrovolníci dověděli nejen podrobnosti o vzniku a významu dobrovolnického hnutí v kraji, které organizuje Občanské sdružení ADRA, ale byli seznámeni už s konkrétní náplní jejich činnosti, například s přístupem ke starým a nemocným lidem, sociálními aspekty klientů, dověděli se jak používat invalidní vozík a manipulovat s pacientem, prošli i bezpečnostním školením.

 

"Probírali jsme také praktické a nezbytné záležitosti dobrovolníka, tedy sepsání smlouvy, pojištění, vyplnění dotazníků. Součástí byl i vstupní pohovor, na něm se ukázalo, že ne všichni se pro dobrovolnickou činnost hodí. Myslím, že z těch čtyřiadvaceti bude vyhovovat asi dvacet z nich, ale i to je velký úspěch," míní koordinátorka a vedoucí nového dobrovolnického centra v Ostravě Ing. Dagmar Hoferková.

 

Přínos dobrovolníků vysoce hodnotí primářka oddělení následné péče MUDr. Dagmar Palasová, zdůraznila především vliv na psychiku pacientů.

"Dobrovolníci si s našimi pacienty povídají, hrají hry, zpívají, vzpomínají na různé události v životě, případně rozvíjejí jejich motoriku. Na Vánoce si například za pomoci dobrovolníků pacienti sami vyrobili pohlednice a přání pro své blízké. Měli z toho obrovskou radost. Někdy ale stačí jen třeba naslouchat, už to má veliký vliv na psychiku člověka."


Vstupního školení dobrovolníků se zúčastnila poprvé nová náměstkyně pro nelékařské obory  Mgr. Miloslava Sachová. Také podle ní je v oblasti uspokojování psychosociálních potřeb pacientů práce dobrovolníků nenahraditelná.

"Jsou to empatičtí, solidární a ochotní lidé, kteří chtějí pacientům přinést trochu radosti do jejich všedních dní. Dobrovolníci spojují svět nemocniční se světem civilním, světem za bránou nemocnice. Kladný vliv na psychiku a myšlení nemocných je nepopiratelný následně i v oblasti biologické."

 

Dobrovolnická činnost pro oddělení následné péče Bílovecké nemocnice začala v roce 2007, tehdy se vstupního školení zúčastnilo jednadvacet lidí. Devět z nich nakonec vzalo svoji práci vážně, s postupem času zůstali jen čtyři. Je to pochopitelné, studenti maturitních ročníků už měli jiné zájmy, také se někdy začne projevovt syndrom vyhoření.

"Stává se to, vzpomínám si na jednoho studenta, kterému několik pacientů, kterým se po sobě věnoval, zemřelo. Už to neunesl psychicky, mezi dobrovolníkem a pacientem se totiž často vytvoří velmi úzký kontakt a se smrtí se každý z nás těžko smiřuje," říká Hoferková.

 

Na novou kampaň reagovali především studenti středních škol ve Studénce a Bílovci, důchodci, pracující občané i nezaměstnaní.

"Jsem zatím nezaměstnaný, ale starám se o sestru. Nabídli mi to na sociálním odboru, mám zájem pomáhat, a proto jsem tady," řekl jeden z nich.

"Byla jsem často nemocná, vím, co to je být za zdmi nemocnice a toužit po tom, dovědět se, co se děje venku," svěřila se důchodkyně ze Stachovic.

"Chci zkusit něco nového a vyplnit tak svůj volný čas, pomoci někomu, kdo to potřebuje," objasnila studentka Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

 

Lze si jen přát, aby noví dobrovolníci vydrželi co nejdéle, aby se v těch prvních krůčcích  nenechali odradit drobnými neúspěchy. Ostatně o jejich činnosti a konkrétních příbězích z nemocničního prostředí vás budeme průběžně informovat.

Možná, že časem se ujme i nápad ředitele bíloveckého gymnázia Václava Vaňka: "Nebylo by  na škodu oceňování dobrovolníků drobnými dárky podle toho, jak dlouho se této činnosti věnují, určitě by si vážili o ocenění před veřejností a podobně."

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

Datum: 28. 1. 2009

Nemocnice zvládá nedostatek zdravotníků

Nedostatek všeobecných sester není jen problém Bílovecké nemocnice, ale je to problém celostátní, který se projevuje již několik let. Příčiny souvisejí s novým vzdělávacím systémem a finančním ohodnocením této profese.

 

„Co se týče naší nemocnice, tak bych ještě přidala horší dopravní dostupnost Bílovce. Některé spoje už nejezdí ve večerních hodinách, o víkendu nejezdí vůbec, nebo jen omezeně. Ale snažíme se vše zvládnout tak,  aby péče o pacienta byla kvalitní a podle standardů,“ konstatuje náměstkyně nelékařských oborů Mgr. Miloslava Sachová.

Mezi přijatá opatření v této oblasti patří mimo jiné i nábor nových perspektivních odborných sil v posledních ročnících zdravotnických škol a fakult. Těm vedení nemocnice nabízí nejen umožnění a financování dalšího studia při zaměstnání, ale také ubytování zdarma a bezúročné sociální půjčky.

Co se týče lékařů, jejich počet je v současnosti v nemocnici stabilizovaný a nedochází tedy k tomu, že by se musely omezovat plánované či akutní výkony nebo že by byly enormně dlouhé čekací doby.

 

„Situaci u nás nevidím nikterak kriticky, zvládáme to, snažíme se zabezpečit provoz bez nadměrné zátěže zaměstnanců a určitě to není na úkor péče o pacienta,“ sděluje primář chirurgie MUDr. Václav Kameníček.

Péče v Bílovecké nemocnici je soustředěna v odděleních chirurgie, interny, mezioborové JIP a oddělení následné péče. Na oddělení následné péče bylo v loňském roce přijato celkem 644 pacientů, pacienti z chirurgie nebo interny  Bílovecké nemocnice tvoří 30 %. Toto oddělení tak slouží převážněi pacientům z nemocnic z Ostravy, Nového Jičína a Opavy.

Kapacita lůžek v nemocnici je 162 lůžka, počet zaměstnanců 230.        

Vánoční besídka

V úterý 16. prosince přišly mezi pacienty oddělení následné péče děti z bílovecké Mateřské školy na Wolkrově ulici. Pod vedení učitelky Květuše Kniezskové předvedly pásmo koled, písniček a veršů, zahrály na flétny a darovaly vlastnoručně vyrobená vánoční přání.

Bylo to milé setkání, které mnohým babičkám a dědečkům vehnalo slzy dojetí do očí.

Personál oddělení pod vedením primářky MUDr. Dagmar Palasové a sociální pracovnice Petra Stanovská, DiS a Iva Stromšíková, DiS. vyjadřují tímto své poděkování.

 

V Bílovci dne 19. 12. 2008

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

Zdravotníci se v Bílovci zabývali pohybem

Chirurgové Bílovecké nemocnice spolu s internisty uspořádali odbornou konferenci na téma Léčba pohybu. Na sto padesát účastníků z celého Moravskoslezského kraje si ve čtvrtek 11. 12. v odpoledních hodinách vyslechlo přednášky o nových metodách v diagnostice a chirurgii pohybového aparátu, které se v nemocnici uplatňují i díky rekonstrukci operačních sálů a modernímu přístrojovému vybavení. Zajímavé bylo rovněž vystoupení Hany Vlhové o nových metodách v diagnostice a léčbě kožních efektů i přednáška Daniela Střelce o moderních metodách v protetice pohybového aparátu.

Přednášky místních odborníků obohatila prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. z pražského IKEMU, která hovořila o syndromu diabetické nohy z pohledu internisty.

"Nechtěli jsme připravit konferenci ve velkém stylu pro stovky účastníků. Šlo nám o komornější pojetí a myslím, že se nám podařilo přinést nejen nové a podnětné informace o léčbě pohybového aparátu, ale vytvořit i příjemné předvánoční prostředí," sdělil hlavní organizátor této akce MUDr. Václav Kameníček, primář chirurgického oddělení.

Také účastníci hodnotili konferenci jaké velice přínosnou. Kromě nových poznatků si odnášeli i certifikáty s kredity, které jsou nutné v rámci jejich vzdělávání.

Bílovečtí touto konferencí dokázali, že jejich nemocnice není jen zařízením pro seniory na oddělení následné péče, ale že tu jsou i schopní chirurgové a internisté.

Spokojena s úrovní konference byla i starostka města Bíovce Ing. Sylva Kováčiková, která převzala nad touto akcí záštitu.

 

V Bílovci dne 12. 12. 2008

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

 

Získala zlatou medaili za bezpříspěvkové dárcovství krve

Mezi těmi, kteří v pondělí 1. prosince 2008 převzali významné ocenění je i zaměstnankyně Bílovecké nemocnice Zdenka Buchtová. Krev daruje už patnáct let. Co bylo prvotním impulsem už přesně neví. "Myslím, že mne tenkrát zlákal kamarád, chtěla jsem zkusit, jaké to je a zvládla jsem to bez problémů. Někteří omdlévali nebo jim bylo špatně, mně však ne. Dokonce jsem jednou hned po odběru nasedla na kolo a jela domů. Moc se vždycky těším na čaj a loupáky, nikde a nikdy mi tak nechutnají jako právě po darování krve," nám prozradila.

Kromě krve daruje Zdenka Buchtová i plazmu. Chtěla se ještě zaevidovat do Registru dárců kostní dřeně, ale to už kvůli věku není možné. Pro evidenci kostní dřeně je totiž rozhodující věk do 35  let a pětatřicet bylo sympatické analytičce právě letos.

"Dokud to bude možné, budu darovat krev i plazmu i nadále. Krve totiž není nikdy dost, a to i té mé," řekla s úsměvem.

Jen pro zajímavost, její krevní skupina je AB negativní.

Gynekologická ambulance bílovecké nemocnice opět slouží

Od pondělí 3. listopadu mohou pacientky z Bílovce a blízkého okolí znovu využívat služeb gynekologické ambulance, která byla z provozních důvodů dočasně uzavřena. Kromě běžné gynekologické péče bude ambulance provádět i drobné operační zákroky s využitím 4 lůžek stacionáře.

 

Ordinuje MUDr. Tomáš Kempný za asistence sester Hany Hasalíkové a Miluše Kupkové, v pátek ordinuje MUDr. Bauková. 

Pacientky mohou přijít i bez objednání, popřípadě se mohou objednat na tel. č. 556 771 781.

Kromě stávajících, budou přijímány i nové pacientky.

Nový přístroj usnadňuje diagnostiku dolních končetin

Bílovecká nemocnice získala nový přístroj na měření okysličení a prokrvení  končetin. Jedná se o novou, vysoce sofistikovanou metodu, která je založena na stanovení parciálního (částečného) tlaku kyslíku v kůži. Pro pacienta je však zcela nenáročná.

„Metoda je vhodná k posuzování závažnosti poruch prokrvení končetin. Je nezastupitelná k hodnocení efektu zákroků zlepšujících prokrvení končetin jak chirurgických, tak  katetrizačních. Ukazuje se, že je jedinou objektivní metodou pro určování optimálního místa pro amputaci končetiny postižené diabetickou nebo sklerotickou poruchou prokrvení,“ vysvětluje primář interního oddělení doc. MUDr. Václav Červenka, CSc.

Vlastní vyšetření trvá asi 25 – 30 minut, je bezbolestné, probíhá v klidu a nejlépe vleže. Podle primáře Červenky je erudovaný personál schopen vyšetřit denně kolem deseti pacientů. Počítá se proto s poskytováním služeb nejen občanům z nejbližšího okolí a přilehlých zdravotnických oblastí, ale i z celého regionu.

Nový přístroj významně přispěje ke zkvalitnění péče o nemocné na ojedinělém mezioborovém chirurgicko-interním pracovišti Bílovecké nemocnice, v Centru pro léčbu chronických ran a  léčbu diabetické nohy.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí