Získala zlatou medaili za bezpříspěvkové dárcovství krve

Mezi těmi, kteří v pondělí 1. prosince 2008 převzali významné ocenění je i zaměstnankyně Bílovecké nemocnice Zdenka Buchtová. Krev daruje už patnáct let. Co bylo prvotním impulsem už přesně neví. "Myslím, že mne tenkrát zlákal kamarád, chtěla jsem zkusit, jaké to je a zvládla jsem to bez problémů. Někteří omdlévali nebo jim bylo špatně, mně však ne. Dokonce jsem jednou hned po odběru nasedla na kolo a jela domů. Moc se vždycky těším na čaj a loupáky, nikde a nikdy mi tak nechutnají jako právě po darování krve," nám prozradila.

Kromě krve daruje Zdenka Buchtová i plazmu. Chtěla se ještě zaevidovat do Registru dárců kostní dřeně, ale to už kvůli věku není možné. Pro evidenci kostní dřeně je totiž rozhodující věk do 35  let a pětatřicet bylo sympatické analytičce právě letos.

"Dokud to bude možné, budu darovat krev i plazmu i nadále. Krve totiž není nikdy dost, a to i té mé," řekla s úsměvem.

Jen pro zajímavost, její krevní skupina je AB negativní.

Gynekologická ambulance bílovecké nemocnice opět slouží

Od pondělí 3. listopadu mohou pacientky z Bílovce a blízkého okolí znovu využívat služeb gynekologické ambulance, která byla z provozních důvodů dočasně uzavřena. Kromě běžné gynekologické péče bude ambulance provádět i drobné operační zákroky s využitím 4 lůžek stacionáře.

 

Ordinuje MUDr. Tomáš Kempný za asistence sester Hany Hasalíkové a Miluše Kupkové, v pátek ordinuje MUDr. Bauková. 

Pacientky mohou přijít i bez objednání, popřípadě se mohou objednat na tel. č. 556 771 781.

Kromě stávajících, budou přijímány i nové pacientky.

Nový přístroj usnadňuje diagnostiku dolních končetin

Bílovecká nemocnice získala nový přístroj na měření okysličení a prokrvení  končetin. Jedná se o novou, vysoce sofistikovanou metodu, která je založena na stanovení parciálního (částečného) tlaku kyslíku v kůži. Pro pacienta je však zcela nenáročná.

„Metoda je vhodná k posuzování závažnosti poruch prokrvení končetin. Je nezastupitelná k hodnocení efektu zákroků zlepšujících prokrvení končetin jak chirurgických, tak  katetrizačních. Ukazuje se, že je jedinou objektivní metodou pro určování optimálního místa pro amputaci končetiny postižené diabetickou nebo sklerotickou poruchou prokrvení,“ vysvětluje primář interního oddělení doc. MUDr. Václav Červenka, CSc.

Vlastní vyšetření trvá asi 25 – 30 minut, je bezbolestné, probíhá v klidu a nejlépe vleže. Podle primáře Červenky je erudovaný personál schopen vyšetřit denně kolem deseti pacientů. Počítá se proto s poskytováním služeb nejen občanům z nejbližšího okolí a přilehlých zdravotnických oblastí, ale i z celého regionu.

Nový přístroj významně přispěje ke zkvalitnění péče o nemocné na ojedinělém mezioborovém chirurgicko-interním pracovišti Bílovecké nemocnice, v Centru pro léčbu chronických ran a  léčbu diabetické nohy.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

Chcete-li pomáhat lidem, staňte se dobrovolníkem

V úterý 9. září se v Bílovecké nemocnici konala tzv. supervize. Jde o pravidelné čtvrtletní setkání dobrovolníků se zdravotníky a supervizorem ADRA, jehož smyslem je výměna dojmů a zkušeností z oblasti péče o pacienty. Od června do září věnovali dobrovolníci této činnosti celkem 42,5 hodiny, což je pokles oproti jiným obdobím, který bývá během prázdninových měsíců běžný.
"Ale dnes jsem už setkala se čtyřmi novými pacienty, první kontakt byl bez problémů, všichni byli vstřícní," konstatovala Eliška Knězková, která se zaměřuje na nácvik výslovnosti a zlepšení komunikace.

Posláním dobrovolníků je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, odpoutat pacienta od jeho nemoci, zkrátit mu dlouhou chvíli, probudit v něm zájem o svět, vzpomenout na koníčky či dávné časy.
"Velmi oblíbené jsou snadné ruční práce, procházky, či jednoduché pohybové činnosti a procvičování paměti. Jejich práce si vážím, protože je nezištná. Je ale nesmírně obohacující pro obě strany. Pro pacienta proto, že je tady někdo, kdo má čas jenom pro něj. To my, zdravotníci, vzhledem k počtu personálu opravdu těžko zvládáme. Na straně dobrovolníků zase občas vzniknou až přátelské vazby a víme, že nejednou s pacientem udržují kontakt i po propuštění z nemocnice. Z těch milých situací bych vzpomněla nabídku ke sňatku pro jednu dobrovolnici. Zajímavý byl také příběh pacienta, který po příchodu na naše oddělení téměř nemluvil, byl depresivní, postupně ale při hraní šachů otevřel svoje vzpomínky válečného veterána a každý čtvrtek s nachystanou šachovnicí čekal na svého dobrovolníka, který by mu mohl být pravnukem. Supervize dobrovolníků jsou pro mne velice důležité. Tam totiž můžeme dobrovolníkům vysvětlit věci, které je "trápí", kterým nerozumí a jsem velice vděčná za to, jak a na co se ptají. Pro mne je zase vzácná zpětná vazba pohledu dobrovolníka na práci a chod našeho oddělení, jelikož vidí situaci z jiného hlediska," míní primářka oddělení následné péče Bílovecké nemocnice MUDr. Dagmar Palasová.

S dobrovolnickým programem se v této nemocnici začalo v roce 2007, kdy se uskutečnilo první školení zájemců ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem frýdeckomístecké pobočky občanského sdružení ADRA. Poprvé se přihlásilo 21 dobrovolníků, především z řad studentů a důchodců.  
"K prvotní snaze pomáhat je pak čeká školení, vstupní pohovory o tom, co je baví, co mohou pacientům nabídnout, čemu by se chtěli věnovat. Práce s pacienty probíhá individuálně nebo ve skupinách. Jedna skupinka se věnuje tvořivé práci, jiná pohybovým aktivitám, někteří si cvičí paměť, mluvu, s některými dobrovolníci hrají šachy, karty nebo si jen tak popovídají o životě," sdělila sociální pracovnice a koordinátorka této činnosti v Bílovecké nemocnici Petra Stanovská, DiS.

S dobrovolnickou činností začala v loňském roce i Ing. Dagmar Hoferková, tato služba se jí natolik zalíbila, že se rozhodla jí věnovat více času. Stala se koordinátorkou také v jiných dobrovolnických zařízeních, kam ADRA dobrovolníky vysílá, v současné době chystá otevření Dobrovolnického centra ADRA v Ostravě. Centrum ve Frýdku-Místku už totiž nestačí pokrýt zájem. Například při náboru do Vítkovické nemocnice se před časem přihlásilo na sedmdesát uchazečů.
"Ten zájem mne samozřejmě těší, ne všichni byli pro tuto práci vybráni, ale je vidět, že lidé chtějí pomáhat i bez nároku na finanční odměnu a toho si velice cením. I já jsem kdysi začínala s myšlenkou pomáhat proto, že jsem cítila, že od života hodně dostávám a uvědomila jsem si, že ne všichni lidé jsou na tom stejně. Především zdravotně a sociálně postižení. Rozhodla jsem se proto těm potřebným obětovat kousek svého volného času.“

O tom, že dobrovolník při své činnosti dává lidem nejenom kus sebe, ale také hodně dostává, svědčí mimo jiné i úryvky z dopisů dvou dobrovolnic, které svoji činnost už ukončily:
"Je mi velice líto, že se nemohu kvůli změnám v zaměstnání nadále věnovat této činnosti, práce na oddělení následné péče v Bílovci mne velice bavila a naplňovala. Když jsem viděla radost a spokojenost pacientů, kteří si se mnou jen tak povídali, otevřeli svá srdce, dali mi důvěru, měla jsem z toho radost. Téměř všichni prožili alespoň jednu světovou válku, s tím, co museli zažít, je dnešní stres maličkost. Smekám klobouk před nimi. Vlastně jsem se tam chodila uklidňovat, odpočinout a zastavit se v čase. Měla jsem radost, když jsem viděla radost druhých."

"Chci vám poděkovat a říci, že pracovat pro Adru bylo pro mne jako studentku super. Přineslo mi to spoustu radosti, někdy i starostí (ale to jen občas), hlavně hodně zážitků a životních zkušeností. Obdivuji vás všechny, co dobrovolnickou činnost organizujete, patří vám velké díky. Těším se na shledanou."

V současné době dochází do Bílovecké nemocnice devět dobrovolníků z Bílovce, Fulneku, Nového Jičína a okolních vesnic.

 

Nábor a školení pro budoucí dobrovolníky se koná v neděli 21. 9. 2008  od 14:00 – 18:00 hodin v zasedací místnosti Bílovecké nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 74301 Bílovec.
Kontakt: Dagmar Hoferková, tel. 737 913 114, e-mail: dcostrava@adra.cz


Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a. s
tel. 724 282 440, 556 771 703
e-mail:marie.dlabalova@nvb.cz

Bílovecká nemocnice oslavila 110 let svého trvání

Komu: MS Deník, Novojičínský deník, MF Dnes, Právo, ČTK, Zpravodaj Bílovce,
Datum: 2. 9. 2008


Bílovecká nemocnice si připomněla 110 let svého trvání

Oslavy se konaly přímo v nemocničním parku a přilehlých prostorách. V pátek, 29. srpna odpoledne, se  nemocnice otevřela návštěvníkům, pro které byl připraven bohatý program. K dobré pohodě přispěla místní dechovka Rozmarýnka, děti z mateřské školy překvapily svým vystoupením a hrou na flétny, líbili se kouzelníci a fakíři, hasiči a policisté předvedli ukázky ze své profese. Vyvrcholením programu bylo vystoupení Věry Špinarové.
„Šlo nám o to, aby oslavy proběhly v rodinném duchu, aby se spolu setkali současní i bývalí zaměstnanci,  abychom se občanům Bílovce i přilehlých obcí a měst předvedli i trochu jinak, než jsou zvyklí vnímat nemocniční prostředí jako pacienti. Jsem rád, že se přijeli podívat i zástupci jiných krajských nemocnic, našeho zřizovatele i politici, abychom jim ukázali, že chceme být otevřenou nemocnicí,“ sdělil ředitel Bílovecké nemocnice ing. Martin Rais.
Podle starostky Bílovce ing. Sylvy Kováčikové tato nemocnice byla a je vnímána jako městská. „Přestože jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, občané ji berou jako svoji nemocnici, mnozí v ní pracují, navzájem se znají a hojná účast na oslavách je důkazem, že ji mají i rádi.“


Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a.s.
tel. 556771703, 724282440
e-mail:

Bílovecká nemocnice má 110 let

Oslavy tohoto výročí se budou konat v areálu nemocnice, a to v pátek 29. srpna od 14:30 – 18:30 hodin. Připraven je bohatý program, například vystoupení bíloveckého dechového orchestru Rozmarýnka, dětského souboru flétniček, pobaví Šermíři z Vítku, moderní vybavení a dovednosti při záchraně osob předvedou místní hasiči i Policie ČR z Nového Jičína. Program vyvrcholí vystoupením zpěvačky Věry Špinarové.

Podle vyjádření ředitele ing. Martina Raise uspořádání oslav přímo ve venkovních prostorách souvisí se snahou být otevřenou nemocnicí.
„Jsme malou nemocnicí, proto v poskytování zdravotní péče nemůžeme soutěžit s velkými, které jsou zaměřeny na péči komplexní nebo jsou úzce specializovány. Jde nám o to, aby se pacienti u nás cítili pokud možno jako doma. Snažíme se vytvořit takové prostředí, v němž léčba, přístup k pacientovi, komunikace s ním, respektování jeho potřeb a zájmů budou tvořit jednotu s kvalitou poskytované péče. K tomuto cíli vede cesta přes řadu zdánlivých detailů, které ale pacienti velmi citlivě vnímají a které se významnou měrou podílejí na vytváření důvěry a komunikace mezi ním a ošetřujícím personálem. Jednou z těchto "maličkostí" je například to, že návštěvní hodiny u nás nemají přesně stanovenou dobu, po dohodě s ošetřujícím lékařem je možné navštívit svého příbuzného kdykoliv.
Letošními oslavami 110. výročí chceme představit nemocnici v trochu jiném světle všem občanům Bílovce a okolí. Je to jejich nemocnice, slouží jejich potřebám a řada z nich je tu zaměstnána – pro ně jsou oslavy příležitostí na chvíli se zastavit a oddychnout si od náročné práce, a třeba se setkat s pacienty trochu jinak,“ řekl ing. Rais.

Nemocnice při svém založení nesla název Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa I., o čemž svědčí dochovaná pamětní deska, umístěná v suterénu hlavní budovy. V současné době je nemocnice akciovou společností a jejím vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Po celou dobu existence tu byly a jsou úzké vztahy s vedením města Bílovce, nemocnice slouží především občanům města, také okolních obcí a měst. Postupem času se vyprofilovalo poskytování péče na oddělení chirurgickém, interním a následné péče. Celková kapacita je 162 lůžek.


Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a.s.
tel. 724 282 440, e-mail:

Aktuální informace k výběru poplatků

Při výběru poplatků dle platmého zákona bylo provedeno několik úprav a upřesnění.

 

Článek "Změna metodiky výběru poplatků vás nezaskočí" v souboru PDF níže.

 

Kapesní příručka pro pacienty a Kapesní příručka k zubaři v souboru PDF níže.

Přílohy
pdfMetodika díl 1. [pdf, 835 kB]
soubor v PDF
pdfPříručka pro pacienty [pdf, 815 kB]
soubor v PDF
pdfPříručka k zubaři [pdf, 878 kB]
soubor v PDF

Začíná se rozhodovat o budoucnosti naší nemocnice

Včera, 25.7.2007, vyšel v Mladé frontě DNES tento článek. Poměrně přesně shrnuje situaci i podle informací, které mám k dispozici.

 

Chtěl bych k němu podotknout jediné: Já osobně i celé vedení nemocnice uděláme všechno proto, aby i po uvedených změnách byla v Nemocnici v Bílovci poskytována vysoce kvalitní zdravotní péče v minimálně stejném rozsahu jako dosud. Máme v tomto cíli plnou podporu zastupitelstva města Bílovce i některých okolních obcí. Věřím, že se nám společně povede převést nemocnici na novou formu pod nového zřizovatele či provozovatele ke spokojenosti pacientů i zaměstnanců nemocnice.

 

Čeká nás zkrátka zase jedna bouřka, a je hlavně na nás všech, jestli z ní vyjdeme posíleni. A ta šance tu je - věřím totiž tomu, že město bude pro naši nemocnici blízkým a dobrým partnerem.

 

Martin Rais

ředitel Nemocnice v Bílovci