Novinka léčby pohybového aparátu

Chirurgické oddělení Bílovecké nemocnice zahájilo léčbu postižení pohybového aparátu aplikací vlastní plasmy pacienta, bohaté na krevní destičky. Tato léčba výrazně napomáhá léčení jak úrazových, tak i degenerativních změn kloubů a šlachového aparátu.

 

Plasmu bohatou na krevní destičky, odebranou pacientovi těsně před aplikací, vpravují lékaři injekčně přímo do pacientova kloubu či k postiženému šlachovému aparátu. Další aplikace se opakují podle charakteru postižení.

 

Před zahájením léčby je nutné vyšetření pacienta, a to přímo na chirurgické ambulanci Bílovecké nemocnice za účelem posouzení stavu, účelnosti léčby a objednání termínů léčby. Toto vyšetření je možné uskutečnit kdykoliv během ordinační doby chirurgické ambulance.

 

Léčba je zpoplatněna částkou 500,- Kč za každou aplikaci, není totiž hrazena zdravotními pojišťovnami. Vyšetření pacientů je zdarma.

 

Léčbu postižení pohybového aparátu aplikací vlastní plasmy je možné provádět například u artrózy velkých kloubů, tenisového (golfového) lokte, bolesti Achillovy šlachy, bolesti pat, poranění svalů ramene, natržených svalů, podvrtnutí kloubů, natažení vazů, rekonstrukci předního zkříženého vazu, po sešití menisku, poškození AC kloubu, po operační stabilizaci ramene.

 

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a.s.

datum: 16. 2. 2010

Noví dobrovolníci navštívili nemocnici

Letošní náborová kampaň, jejímž cílem je získat nové dobrovolníky pro oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s., vyvrcholila v neděli 31. 1. 2010.

 

Vstupního školení se zúčastnilo devět zájemců. Čtyři byli z úřadu práce, dvě studentky a tři pracující osoby. Noví adepti se seznámnili s významem dobrovolnické činnosti, s její náplní a možnostmi, jak se věnovat svým klientům.

 

Toto setkání s vedením Dobrovolnického centra ADRy v Ostravě a Bílovecké nemocnice, a.s. bylo nezávazné. Přijímací pohovory se uskuteční 10. února 2010, kdy už budou s novými dobrovolníky sepsány smlouvy. 

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a.s   

dne 1. 2. 2010

Hledají se noví dobrovolníci pro bíloveckou nemocnici

Studenti bíloveckého gymnázia se v úterý 12. 1. 2010 mohli zúčastnit netradiční vyučovací hodiny. Pro ty, kteří měli zájem, ji připravili ing. Dagmar Hoferková - vedoucí Dobrovolnického centra ADRy v Ostravě, MUDr. Dagmar Palasová - primářka oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. a student druhého ročníku Střední školy přírodovědecké a zemědělské v Novém Jičíně. Touto návštěvou byla zahájena letošní kampaň pro získání nových dobrovolníků, kteří by se věnovali pacientům nemocnice. 

" S dobrovolnickým programem pro tuto nemocnici jsme začali v roce 2007. Vstupního školení ještě pod vedením frýdeckomístecké pobočky občanského sdružení ADRA se tenkrát zúčastnilo 21 dobrovolníků převážně z řad studentů a důchodců. Postupně začali převažovat studenti, kteří se ale většinou po maturitě věnují dalšímu studiu mimo Bílovec. Proto každoročně provádíme novou kampaň. Dobrovolníků  totiž není nikdy dost, i když loni 330 dobrovolníků v Ostravě a v Bílovci odpracovalo přes 800 hodin," sdělila Hoferková.

 

V únoru loňského roku se přihlásilo čtyřiadvacet dobrovolníků, v současné době jich do bílovecké nemocnice dochází devět. Podle MUDr. Dagmar Palasové je jejich činnost velice potřebná. "Dobrovolník  má své místo v posloupnosti léčby. Dobrovolník tím, že si s pacientem povídá, naslouchá mu, věnuje se jeho koníčkům, zahraje si společenské hry, zacvičí nebo zazpívá, odvádí tak pozornost od jeho duševních bolestí."

 

Dobrovolníci působí jako společníci dlouhodobě nemocných lidí.

Dobrovolníkem se může stát každý člověk ve věku nad 15 let, který chce ve svém volném čase pomáhat těm, kteří jeho pomoc potřebují. Jedná se o návštěvy svěřených pacientů 1x týdně v rozsahu 1 - 2 hodiny. Tato činnost je nevýdělečná.

 

"Odměnou je pro nás radost seniorů a jejich úsměv. Také mnozí už na nás čekají a na naši návštěvu se těší. Důležité je ovšem prolomit ledy nedůvěry. Myslím, že jsem totuto činností i dospěl, jsem zodpovědnější, což se od dobrovolníka také vyžaduje. Nemůžete na schůzku prostě nepřijít,"  řekl Petr Fabián.

 

Vstupní školení, které je pro nové dobrovolníky podmínkou, se koná 31. 1. 2010 ve 14:00 hodin v klubovně bílovecké nemocnice.

 

kontakt: Ing. Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra Ostrava, tel. 737913114

             e-mail:dcostrava@adra.cz

 

       

Marie Dlabalová, tisková mluvčí Bílovecké nemocnice, a.s.

dne 18. 1. 2010

 

Nové edukační DVD má pomoci pacientům se syndromem diabetické nohy

Bílovecká nemocnice vydala edukační DVD, které je určeno pacientům léčících se s cukrovkou nebo také těm, kteří se o takto zdravotně postižené občany starají. Během šestadvaceti minut se tak dovědí vše potřebné nejen o samotné léčbě cukrovky, ale především o jejich příčinách a prevenci. "Přestože při návštěvě naší ambulance klienty i jejich rodiny podrobně edukujeme, málokdo si informace zapamatuje a doma se jimi řídí. To mně vedlo k nápadu natočit vše na DVD, které naši klienti získají bezplatně," sděluje Hana Vlhová, vedoucí sestra Centra pro léčbu chronických ran.

 

Diabetik trpící syndromem diabetické nohy by měl být ošetřován specialisty v tzv. podiatrické ambulanci, v níž pracují diabetolog, specializované sestry, radiolog, všeobecný a cévní chirurg a ortoped. Důležitá je i spolupráce s výrobci ortopedické obuvi. Léčba je zpravidla dlouhodobá, může probíhat ambulantně, častěji však bývá diabetik hospitalizován.

 

Pacienti, kteří trpí syndromem diabetické nohy, jsou ohroženi amputací části dolní končetiny. Existují případy, kdy se jí nepodařilo přes veškerou lékařskou péči zabránit. Proto zdravotníci tolik zdůrazňují důslednou prevenci vzniku vředů, a to hygienickou péčí, každodenním prohlížením nohou a včasnou léčbou i nepatrných otlaků, puchýřů a oděrek.

 

"Od počátku roku 2009 byl náš tým posílen o diabetologa. Zpočátku ordinoval jen jednou týdně a vyšetřil asi pět pacientů. Raketový nárůst diabetiků a tlaky z terénu jsou důvodem proč dnes v bílovecké nemocnici ordinuje diabetolog 2x v týdnu, přičemž vyšetří pokaždé až 18 pacientů. V péči našeho diabetologa je od počátku t.r. přes 500 diabetiků," dodává Hana Vlhová.

 

Ročně postihne v ČR "diabetická noha" přes 41 tisíc diabetiků, tj. 5 % nemocných. Za tuto komplikaci zaplatí téměř 8 tisíc lidí amputací. O cukrovce tzv. 2. typu se mluví jako o epidemii 21. století, na kterou v ČR denně umírá 50 lidí.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

18. 11. 2009

 

Zdravotníci jednali v Bílovci o obezitologii

Obezitologie v klinické praxi, to bylo téma mezioborové odborné konference, která se 1. října konala v Domě kultury v Bílovci. Zdravotníci tak chtěli poukázat na globální problém, který obezita v současné době představuje.

 

Čisla jsou alarmující. Jedna miliarda lidí na světě trpí nadváhou, z toho je 300 milionů obézních. Mezi hlavní příčinu obezity patří nadměrná spotřeba potravin, nevhodné stravovací návyky a nedostatek pohybu.

 

Přestože se v České republice skladba jídelníčku zlepšila a konzumujeme více ovoce, zeleniny a libovější maso, mezi státy Evropské unie jsme se v roce 2006 umístili na druhém místě, hned za Německem.

Ze statistik vyplývá, že v ČR je v dospělé populaci 52 % obézních, v dětské populaci (mezi 6 - 12 lety) trpí 10 % nadváhou a 10 % dětí je obézních.

 

Host konference, přední český endokrinolog a zakladatel České obezitologické společnosti doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., nazval obezitu epidemií současnosti. Podle něho je třeba ji nejen léčit, ale hlavně jí předcházet. "Právě v oblasti prevence a osvěty máme co dohánět. Mám na mysli mimo jiné i nevhodné reklamy. Například ve známé reklamě bych doporučil mamince, která vytahuje z lednice čokoládové výrobky a nabízí je se šťastným úsměvem dětem, aby jim dala raději jogurt nebo mrkev."

 

Letos v dubnu byla v bílovecké nemocnici otevřena nová obezitologická jednotka. Odborníci a specialisté po komplexním vyšetření stanoví pacientovi individuální jídelníček i plán fyzické aktivity. První úspěchy už jsou patrné. "Ovšem zdůraznil bych, že každý kilogram dolů není záležitostí dne, týdne, ale měsíců. Člověk musí mít motivaci, změnit svůj životní styl, prostě musí především chtít," sdělil MUDr. Zdeněk Hrdlička z obezitologické ambulance.

 

Na dvě stovky účastníků konference přišla pozdravit i starostka města Bílovce Ing. Sylva Kováčiková. "Zdravě se stravovat není jednoduché, jsem ráda, že bílovecká nemocnice si zvolila toto téma, a že konference napomůže k předání zkušeností."

 

dne 5. 10. 2009

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

Sociologický průzkum v nemocnici splnil svůj účel

Jak jsou pacienti spokojeni s kvalitou a mírou poskytovaných služeb - to bylo předmětem sociologického průzkumu, který v červnu prováděly v Bílovecké nemocnici studentky Středí ekonomicko-podnikatelské školy ve Studénce (www.sepsstud.cz).

 

Průzkumu se zúčastnilo 73 hospitalizovaných a 97 pacientů chirurgických a interních ambulancí. Více jak polovina hospitalizovaných respondentů je spokojena se službami na odděleních a odpověděla, že nic nepotřebuje. Ostatní by přivítali kadeřníka, rozvoz novin a časopisů, knihovnu, televizi, více toalet, polohovací postele, možnost občerstvení v bufetu, lepší pitný režim a také nějaký program, který by jim vyplnil volný čas. Kvalitu stravy hodnotilo přes 38 % jako výbornou a jen 4 % ji považují za nestatečnou a stěžují si na nedostatek ovoce a zeleniny. Na druhé straně si někteří pochvalují polévky a stravu hodnotí jako domácí. Potěšitelné je, že chování zdravotnického personálu téměř 77 % pacientů ohodnotilo známkou 1.

 

V ambulancích by jedničku lékařům a sestrámi dalo 61 % respondentů, avšak s čekací dobou je nespokojena polovina účastníků průzkumu. Většina se cítí v nemocnici dobře, dostatečně se v ní orientuje, chválí čistotu a množství zeleně, ale někteří hodnotí vnitřní vybavení čekáren jako zastaralé. Pacienti by přivítali bufet, automaty na nealkoholické nápoje, televizi a vůbec lepší vybavení čekáren a také lékárnu v areálu nemocnice.

 

"Některá přání jsou reálná a dají se v brzké době realizovat, například vybavení čekáren videem či televizí, veselejšími obrázky a květinami. Plánujeme otevření lékárny a zvažujeme také zřízení bufetu. To už je úkolem vedoucího managementu nemocnice, aby z námětů pacientů vybral potřebné projekty. Horší to už bude s přáním rozšířit a omladit personál. Kvalitní zdravotnický personál se nezískává snadno, i když se snažíme a provádíme také nábor na školách," sdělil ředitel nemocnice Ing. Martin Rais.

 

Podle Raise průzkum splnil svůj účel a bude se v příštím roce opakovat. Konkrétní a podrobné vyhodnocení otázek a odpovědí bude k dispozici na webových stránkách nemocnice (www.nvb.cz) začátkem září.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

29. 7. 2009

Canisterapie pomáhá léčit

Na Oddělení následné péče v Bílovecké nemocnici začali s canisterapií. Jedná se o způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Jde přitom o rozvoj citových, rozumových a pohybových schopností pacienta.

 

"Canisterapii považuji za jeden ze způsobů, jak odpoutat pacietna od jeho nemoci. Při pohledu na pejska se jim rozzáří oči, při pohlazení si vzpomenou, jakého pejska měli doma, co vyváděl nebo jak vzorně poslouchal. A odchodem psa z odělení tyto debaty zdaleka nekončí. Pokud pejsek čeká na pacienta doma, je to pro něho další výzva a motivace k intenzivní rehabilitaci a k co nejrychlejšímu návratu k jejich mazlíčkovi domů. Takovéto setkání může naopak vyvolat i smutek, ale pak už to je na zdravotnickém personálu, aby smutek dokázal překlopit do roviny motivace a naděje," upřesňuje primářka oddělení MUDr. Dagmar Palasová.

 

Canisterapii v bílovecké nemocnici 2x měsíčně provádí dobrovolnice ADRy Eliška Knězková z Fulneku. "Vícekrát to ani nejde, jednou jedu za svými klienty s kytarou a prvádím logopedii, příště zase s pejskem Nerem. Kromě toho ještě jezdím za mentálně postiženými dětmi do ústavu v Nové horce.," sděluje dobrovolnice. S canisterapií začala v roce 2001, kdy se o této terapii tak moc nevědělo. "Využívala jsem informace z rozhlasu, televize, přečetla různé příručky, časopisy, nejvíce mi asi dala kniha Pes, lékařem lidské duše. A tak jsem dokázala tehdy už desetiletého Haryho připravit na zkoušky natolik dobře, že jsme mohli začít. Nejdříve v Nemocnici v Odrách, později pak u dětí v Nové Horce," vzpomíná Knězková.

 

Později si pak pořídila tříměsíční štěně Nera, s nimž co dva roky absolvuje zkoušky. Tam se testuje povaha psa, jeho dovednosti, zvládnutí nejrůznějších situací. "Pes je totiž vystaven velké psychické zátěži, prudkým pohybům, nečekaným dotekům, hlazení... Je moc důležité, aby ho kontakt s lidmi těšil. Takže, ten den, kdy jedu na canisterapii, mu nasadím postroj, začnu chystat potřebné věci a říkám mu několikrát, že pojedeme za kamarádkami. On už to slovo vnímá a ví, co ho čeká. Chápe mne a já jeho. V canisterapii jde o spolupráci a porozumění, o souhru. Je to srdeční záležitost."

 

Canisterapi v Bílovecké nemocnici mohla vzniknout díky podpoře Dobrovolnického centra ADRy v Ostravě.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

29. 7. 2009

Novinky na bílovecké chirurgii

V rámci obezitologického programu začalo chirurgické oddělení Bílovecké nemocnice, a.s. provádět plastické operace převislého břicha a kožních laloků v jiných lokalizacích.

 

"Operace jsou prováděny maximálními šetrnými způsoby a s plným pooperačním sledováním pacientů včetně následných ambulantních kontrol," sdělil primář chirurgie MUDr. Václav Kameníček.

 

Pacienti mají možnost objednat se k operačnímu zákroku prostřednictvím konzultace lékaře chirurgické ambulance nemocnice (tel. 556 771 765). Výkony jsou na rozdíl od ostatních plastických pracovišť prováděny bezplatně, tedy bez přímých plateb pacientů.

 

 

Chirurgové začali také provádět artroskopické operace, především kolenního kloubu,  ať už se jedná o úrazové postižení nebo v důsledku artrotických či jiných neúrazových změn. Výkony jsou prováděny  plně erudovanými odborníky v oblasti artroskopické perativy na vyčleněném aseptickém operačním sále.

 

Pacienti se mohou objednat k vyšetření na endoskopické ambulanci a k případnému výkonu pak každou středu v době od 12:000 - 14:00 hodin na tel. 556 771 766. Úrazové postižení se řeší ihned, bez čekacích dob na výkon.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

28. 7. 2009

Povodně mají vliv především na psychiku lidí

Na oddělení následné péče v Bílovecké nemocnici jsou v těchto dnech hospitalizováni tři občané, kterým voda zaplavila rodinné domky natolik, že nemají kde bydlet. Navíc došlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu a vyžadují trvalou péči, kterou jim kvůli povodním jejich blízcí nemohou poskytnout.

 

Už ve čtvrtek byly do nemocnice přivezeny dvě ženy ze Žiliny a Životic u Nového Jičína, v pátek potom pacient ze Šenova. Jejich průměrný věk je kolem dvaaosmdesáti let  a jsou odkázáni na pomoc rodinných příslušníků.

 

"V domku žijeme s vnukem, ten mně dostal na půdu, kde jsme čekali na pomoc. Bylo to hrozné, z ničeho nic se přihnala vlna, bylo to do výšky asi dvou metrů. Všude samé bláto, když na to pomyslím, je mi zle. Nevím, co bude dále, všechno je zničené," dodává s pohnutím pacient.

 

Podobný osud má i paní ze Životic. V rodinném domku bydlí v přízemí a do bezpečí ji vyvedly dcera a vnučka.

"Seděly jsme na schodech, které vedou na půdu, plakaly a čekaly, až voda opadne. Kdo to nezažije, neuvěří. Ta nešťastná voda přišla znenadání. Hrůza, pořád to mám před očima, pořád na to musím myslet."

 

Právě tato paní má spolupacientku, s níž si rozumějí, a která jí pomáhá na okamžiky neštěstí myslet co nejméně.

"Dokonce si už obě spolu i zazpíváme, to je výborný lék," konstatují.

 

Na poškozenou psychiku upozorňuje i primářka oddělení následné péče Dagmar Palasová.

"U jedné pacientky jsme diagnostikovali zlomeninu nohy. V noci špatně spí a budí se hrůzou. Šok a stresové situace mají vliv na každého, starší lidé to však vmínají mnohem citlivěji. Voda jim vzala vybavení domu, věci, které patřily k jejich životu, na které byli zvyklí. Jsou odevzdaní a bezbranní. Léčba nebude snadná a ani rychlá."

 

Bílovecká nemocnice byla připravena v případě potřeby uvolnit celkem dvacet lůžek. Šest lůžek následné péče bylo k dispozici i během víkendu.

 

Dne 29. 6. 2009

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

 


 

Aktualizováno 2.7.2009:

 

Moravskoslezský kraj rozhodnutím Rady MSK číslo 23/1220 nabídl těmto pacientům možnost přijetí daru, účelově vázaného na úhradu regulačních poplatků spojených s pobytem v nemocnici až do ukončení jejich hospitalizace.

Zdravotníci se vzdělávají

V rámci zkvalitnění zdravotní péče se v Bílovecké nemocnici konají celoústavní semináře. Během první poloviny tohoto roku to byly přednášky na téma Bolest a léčba bolesti, Antitrombotická léčba koronárních syndromů, Srdeční dekompenzace a Kolonoskopická prevence kolorektárního karcinomu.

Sestry zorganizovaly semináře, které se zabývaly výživou pacientů - Výživová doporučení u obézních pacientů a Parenterální výživa v intenzivní péči.

Poslední červnová přednáška na téma Kardiopulmonální resuscitace byla určena všem, tedy i nezdravotnickým pracovníkům nemocnice - zabývala se totiž poskytováním první pomoci při zástavě krevního oběhu a dýchání.
 
"Toto téma považuji za velice důležité vzhledem ke skutečnosti, že včasné zahájení první pomoci je limitujícím faktorem nejem pro přežití na místě vzniku náhlé zástavy oběhu a dýchání, ale zejména pro další osud pacienta," dodává Mgr. Miloslava Sachová, náměstkyně nelékařských oborů.