Nová endoskopická sestava

Bílovecká nemocnice, a.s. pořídila v rámci obměny svého přístrojového vybavení novou endoskopickou sestavu. Díky novým endoskopům, většímu monitoru a procesoru s výkonným xenonovým zdrojem světla bude možno provádět kvalitnější vyšetření trávicího ústrojí, detekovat i malé léze a detailněji zobrazovat sliznice zažívacího traktu.

 

„Tato modernější sestava byla pořízena z prostředků Moravskoslezského kraje nákladem 1 075 000 tisíc korun. Nová endoskopická věž nahradila v gastroenterologické ambulanci starší přístroj. Jsem přesvědčen, že pacienti ocení rychlejší a komfortnější vyšetření jak gastroskopem, což je přístroj k vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, tak kolonoskopem, který slouží k vyšetření konečníku a tlustého střeva kvalitní optikou a umožňuje podrobně prohlédnout sliznice těchto orgánů,“ upřesňuje ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

Ročně tento přístroj pomůže v Bílovecké nemocnici, a.s. stovkám pacientů a lékaři uvítají moderní možnosti ukládáni obrazové dokumentace pacientů přímo do počítače nebo na USB disk, aby byla kdykoliv k dispozici jim i jejich kolegům.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Nová enterální výživa jako další zkvalitnění péče pacientů Bílovecké nemocnice, a.s.

V českých nemocnicích trpí až 40% pacientů tzv. malnutricí, tzn. nedostatečným příjmem potravy. Na pracovním setkání v Bílovecké nemocnici, a.s., které proběhlo ve středu 25. 10. v jejích prostorách, společnost Abbott Nutrition International představila své produktové portfolio zaměřené na enterální výživu. Ta řeší podvýživu a účastníkům semináře bylo vysvětleno používání této enterální výživy, která je obohacena o protein, vlákninu a potřebné minerály. Byla jim představena nová terapeutická enterální výživa, tzv. sipping, což je výživa k popíjení a sondová výživa, která se aplikuje přímo do žaludku. Semináře se zúčastnilo několik desítek odborníků a zaměstnanců nemocnice.

 

„Je všeobecně známo, že podvýživa u hospitalizovaných pacientů vede k prodloužení pobytu v nemocnici a ke snížené kvalitě života. Je potřeba jim kvalitu života v nemocnici zlepšovat, proto děkuji mnohokrát zástupcům společnosti Abbott Nutrition International za představení nových produktů a jsem rád, že naši lékaři, sestry a další zdravotní odborníci získávají nové poznatky o enterální výživě, a že jsou v této problematice kontinuálně vzděláváni,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Klientům Oddělení následné péče pomáhá nový canisterapeutický pejsek Hermínek

Poprvé se s ním setkali a už si ho oblíbili. Řeč je o čtyřletém pejsku Hermínkovi. Je to skutečný kavalír a v úterý 10. Října 2017 poprvé dorazil potěšit klienty Oddělení následné péče I. Bílovecké nemocnice, a.s.

 

„Hermínek, celým jménem Hermínek Henri Nikippé, je certifikovaný canisterapeutický pes, který pomáhá a pomáhá moc rád, hlavně za piškotky,“ říká školená terapeutka Barbora Staufčíková, DiS., která je Hermínkovou paničkou, ale také pracuje na oddělení Chirurgie Bílovecké nemocnice, a.s.

 

Když vyjdeme z definice canisterapie, je to vlastně označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.

 

„Ráda bych docházela s Hermínkem pravidelně, alespoň jednou za 14 dnů. Takový kontakt starších lidí s pejskem je velmi důležitý a motivační. S klienty si povídáme, pejskové vždycky vzbudí emoce a především starší senioři si mohou pomocí doteků svých prstů a kůže psa procvičovat jemnou motoriku, česat pejsky a třeba taky odměňovat piškoty, důležité je znát anamnézu jednotlivých pacientů a dle toho usměrňovat také canisterapeutickou pomoc,“ dodává Barbora Staufčíková.

 

„Pro naše klienty je návštěva canisterapeutického týmu příjemné vytržení z každodenního stereotypu, milé zpestření dne, těší se na další návštěvu, a že si pejska pohladí. Navíc je viditelná lepší nálada klientů a celkové uvolnění,“ doplňuje staniční sestra Oddělení následné péče I. Martina Papalová.

 

Jak funguje pejsek v praxi například u starších pacientů, kteří už mají postižené strany těla a jsou ztuhlejší?  „U pacientů, kteří už jen leží a jsou ztuhlejší, je důležité pejska přiložit na onu postiženou stranu. Pejsek má vlastně o jeden stupínek vyšší teplotu než člověk, takže to teplo krásně přechází do lidského těla a může částečně ztuhlost uvolňovat,“ vysvětluje Barbora Staufčíková.

 

„Hermínek nám velmi pomohl a věříme, že se společně s našimi klienty bude potkávat i nadále. My jsme moc rádi přizpůsobili i dopolední program na oddělení,“ dodává závěrem staniční sestra Martina Papalová.

  

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Ambulance chronických ran Bílovecké nemocnice, a.s., Vám pomáhá každý den

Šestnácté květnové odpoledne patřilo v Bílovecké nemocnici, a.s. také semináři na téma „Chronická rána a kompresivní terapie“. Na programu byla problematika rozdělení chronických ran, faktory ovlivňující hojení ran, jak postupovat u převazu ran, probírán byl princip kompresivní terapie či druhy kompresivních obvazů.

 

V rámci dalšího vzdělávání se semináře účastnil zejména střední zdravotní personál, ale také lékaři, kteří se touto problematikou zabývají. Přednášejícími byly Magdalena Kalašová, Jana Juhaszová a Silvie Pawlusová. Účast byla vysoká. Chronická rána je defekt, který se hojí dlouhodobě jako důsledek diabetu nebo cévních onemocnění a kompresivní terapie je léčba tlakem, tedy speciálními tlakovými obvazy.

 

Tyto zdravotní komplikace léčíme v Ambulanci chronických ran Bílovecké nemocnice, a.s., a to velmi úspěšně. Ambulance je dobře zavedená a známá svými četnými medicínskými úspěchy u nemocných zejména diabetem a cévními chorobami. Vysoce erudovaný personál ošetřuje pacienty, kteří jsou hospitalizováni na Oddělení následné péče a rovněž pacienty přicházející ambulantně ze širokého okolí. Praktické dovednosti a zkušenosti v kombinaci s lidským přístupem jsou nemocnými velmi ceněny.

 

„Jsem potěšen hojnou účastí na tomto semináři. Svědčí o zájmu ošetřujícího personálu držet krok s moderní medicínou a učit se novým postupům v léčbě, která povede k výraznému zlepšení zdravotního stavu našich nemocných,“ konstatuje ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Bílovecká nemocnice, a.s. otevřela unikátní Oddělení následné péče

Vytvořeno dne 3.4.2017

 

Bílovecká nemocnice, a.s. otevřela unikátní Oddělení následné péče

 

Vyšší standard a kvalita péče o dlouhodobě nemocné je hlavním cílem rekonstrukce a modernizace Oddělení následné péče v Bílovecké nemocnici, a.s. To bylo slavnostně otevřeno v pondělí 3. dubna za účasti vedení Bílovecké nemocnice, a.s. a Moravskoslezského kraje.

 

Investiční akce byla realizována v rámci projektu „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“. Investiční akce, kterou stavebně zajišťovala firma BDSTAV MORAVA s.r.o., byla realizována nákladem 53,6 mil. Kč a je financována z 85 procent ze švýcarských fondů a z 15 procent z vlastních zdrojů za podpory Moravskoslezského kraje.

 

„V Bílovecké nemocnici vzniklo pracoviště, které Moravskoslezský kraj velmi potřebuje. Pacientů, kteří už nevyžadují akutní zdravotní péči, ale je nutné, aby se pod odborným dohledem doléčili a rehabilitovali, přibývá. Jde o nemocné po infekcích, srdečním selhání, mrtvicích, po traumatech…Většinou o seniory, kteří se s následky těchto onemocnění mnohem hůře vyrovnávají, potřebují delší čas k uzdravení a vyžadují specifický přístup. Tady se jim dostane komplexní péče na vysoké úrovni,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

 

Péče zde bude poskytována v nadstandardních podmínkách, všechny pokoje Oddělení následné péče jsou špičkově vybaveny a pacientům poskytují maximální možný komfort. Televize na každém pokoji je samozřejmostí. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením a pro pohodlí našich klientů bude sloužit také 50 speciálních polohovacích křesel. Oddělení disponuje osmdesáti zcela novými elektricky polohovatelnými lůžky.  Kompletní modernizací prošlo také přístrojové vybavení včetně EKG, tužkových dopplerů atd.

 

„Velkou výhodou pracoviště je, že lůžková část oddělení následné péče je soustředěna do dvou pater nad sebou v jedné budově společně s rehabilitací. Díky tomu je možné lépe diferencovat péči podle diagnóz. Také nadstandardní vybavení bezbariérových pokojů, elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi, kyslík a moderní signalizační zařízení ve všech pokojích, kolejnicový systém pro transport pacientů, moderní přístrojové vybavení ulehčí nejen práci personálu, ale hlavně zpříjemní pobyt pacientům v nemocnici. To vše pozitivně ovlivňuje průběh léčky, umožní to pacientům dostat se rychleji zpátky do formy,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Dodal, že v rámci projektu si mohl zdravotnický personál také zvýšit a rozšířit kvalifikaci. Mimo jiné to znamená, že při péči o pacienty budou moci používat nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

 

„Vysoký standard péče o dlouhodobě nemocné pacienty zajistí také nově vybudovaná zimní zahrada s krásným výhledem na horizont Bílovce a okolí, která umožní pacientům trvale upoutaným na lůžko užívat tento prostor, jenž je určený nejen pro setkání rodin s pacienty, ale také pro přednášky a jiné vhodné dobrovolnické činnosti. Mohou zde probíhat také výstavy či oblíbené koncerty dětí z mateřských škol,“ doplňuje vybavenost oddělení ředitel Zdeněk Horák.

 

Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. je teprve druhým pracovištěm svého druhu v Moravskoslezském kraji, které získalo certifikát pro práci v konceptu bazální stimulace. Bazální stimulace podporuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat podle toho, ve které fázi se pacient právě nachází a přináší velké úspěchy u pacientů po cévních mozkových příhodách, pacientů ve vigilním kómatu, ale i u pacientů trpících těžkou demencí. Dochází u nich ke zlepšení zdravotního stavu a rychlejší adaptaci na nemocniční prostředí.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Zrušení zákazu návštěv

Vytvořeno dne 13.2.2017

 

Zrušení zákazu návštěv v Bílovecké nemocnici, a.s.

 

Počínaje dnešním dnem (13. 2.) Bílovecká nemocnice, a.s. ruší zákaz návštěv na všech odděleních. Důvodem je pokles akutních respiračních onemocnění včetně těch chřipkových. Nadále ale prosíme veřejnost, aby respektovala pokyny zdravotního personálu bílovecké nemocnice a aby osoby nachlazené návštěvu u svých blízkých a našich pacientů zvážily.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Ocenění dobrovolníků

Vytvořeno dne 10.2.2017

 

Pomáhají v nelehké životní situaci, pomáhají překonat pocit osamělosti, pomáhají v době nemoci. To jsou dobrovolníci Bílovecké nemocnice, a.s.

 

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhlo v Domě kultury v Bílovci slavnostní setkání a poděkování dobrovolníkům za jejich desetiletou obětavou činnost nejen v bílovecké nemocnici.  Z rukou starosty Bílovce Mgr. Pavla Mrvy obdrželi hodnotné dárkové koše a krásné kytice. Setkání proběhlo v příjemném a přátelském duchu, bylo znát a cítit, jak důležití dobrovolníci v životě jsou. Za bíloveckou nemocnici se setkání zúčastnil náměstek ředitele pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel a také tři dámy, které převzaly ocenění Bílovce za dobrovolnickou činnost v bílovecké nemocnici. Poděkování bylo vysloveno hlavní sestře Bc. Pavle Friedlové a sociálním pracovnicím Bc. Petře Stanovské, DiS. a Lence Laturové.

 

Psal se rok 2007, kdy do nemocnice zavítali vůbec poprvé. Přihlásilo se poměrně hodně dobrovolníků. Vytrvalo jich méně, o to více si jich vážíme. Jmenovitě vyzdvihněme Elišku Knězkovou s pejskem Nerem, Helenu Andresičovou, Martu Denerovou, Libuši Heryánovou, Zdenku Chrástkovou, Zdeňku Schubertovou či Gabrielu Jiříčkovou, která byla u zrodu dobrovolnictví v bílovecké nemocnici.

 

Jsou obětaví, ochotní, empatičtí. Mají své rodiny, přesto pomáhají rodinám jiným, pomáhají jednotlivcům. Do bílovecké nemocnice dobrovolníci dochází pravidelně, někteří i několikrát týdně a svým vyprávěním, úsměvem, vlastně jen přítomností potěší hospitalizované pacienty.

 

„V současné době je tým dobrovolníků velmi dobře stabilizován. Jsou proškolení, obětaví, zodpovědní, dochází pravidelně,“ říká Ladislav Blahuta, dobrovolník od října roku 2008, nyní koordionátor dobrovolnictví. Rozhodující podíl na zavedení programu měla tehdejší primářka Oddělení následné péče MUDr. Dagmar Palasová, která je velkým propagátorem a příznivcem dobrovolnického programu. „Dobrovolníky vítají nejen hospitalizovaní klienti, ale mají podporu také od zdravotníků, staničních sester a dalšího personálu bílovecké nemocnice. Tady bych chtěl poděkovat asistentce ředitele Monice Štefunkové, její podpora je velmi přínosná a také Evě Vrátné, ta už nyní pracuje v Domově seniorů v Bílovci,“ doplňuje Ladislav Blahuta.

 

Dobrovolnický program se v bílovecké nemocnici maximálně osvědčil. „I já bych rád poděkoval dobrovolníkům, kteří za našimi klienty pravidelně dochází. Nesmírně si vážím jejich podpory a pomoci pacientům, kterým je smutno a prožívají nejrůznější obavy. Moc bych si přál, aby naše vzájemná spolupráce pokračovala. Těmto obětavým lidem, kteří umí dát něco tak cenného, jako je volný čas, bych chtěl říct velké děkuji,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Den otevřených dveří na oddělení Rehabilitace

Vytvořeno dne 26.1.2017

 

Den otevřených dveří na oddělení Rehabilitace Bílovecké nemocnice, a.s. měl úspěch

 

Více než dvě stovky lidí se přišly podívat na nově zrekonstruované a zmodernizované oddělení Rehabilitace Bílovecké nemocnice. To poskytuje pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, elektrostimulace a dalších. Dne 26. ledna 2017 zde proběhl den otevřených dveří. O prohlídku měla veřejnost velký zájem.

 

Historicky vůbec první den otevřených dveří na oddělení Rehabilitace se nesl ve znamení mnoha zajímavých otázek ze stran potenciálních pacientů a návštěvníků a mnoha zajímavých a potřebných odpovědí ze stran špičkových fyzioterapeutů oddělení Rehabilitace. „Doporučte mi prosím cviky na tenisový loket, on ne a ne přestat zlobit,“ povzdechla si paní Alena z Bílovce. „A když mám po zlomenině krčku, mohla bych se na doporučení mého lékaře u vás objednat?“ Doptávala se zase paní Eva ze Studénky. Školený tým fyzioterapeutů Bílovecké nemocnice ochotně odpovídal nejen na tyto konkrétní otázky.

 

Návštěvníci se dostali do míst, která jsou přístupná jen pacientům a lidé se tam běžně nedostanou. Prohlédli si nově zrekonstruované a moderně vybavené oddělení, nechali si vysvětlit jednotlivé cvičení u konkrétních problem. Byly jim předvedeny pomůcky, kterými disponuje tělocvična Bílovecké nemocnice a zajímali se například také o perličkové koupele či koupele pro rehabilitaci horních i dolních končetin.

 

„Máme tady například sedm nových vířivek na kompletní vodoléčbu včetně Hubbardova tanku na podvodní masáže, vibrační a balanční plošiny, dvojdílný Vojtův stůl na léčebný tělocvik a další moderní vybavení.,“ doplnila vedoucí rehabilitace fyzioterapeutka Ladislava Matyšťáková.

 

„Cílem bylo přiblížit toto oddělení místním lidem a lidem z širokého okolí. Rehabilitace disponuje skvělým technickým vybavením, kvalitními lékaři, profesionálním a špičkově vyškoleným týmem fyzioterapeutů a věřím, že právě kombinace tohoto jako celku dokáže pacientům pomoci,“ říká ředitel nemocnice JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Mikuláš v Bílovecké nemocnici

Vytvořeno dne 6.12.2016

 

Mikuláš a jeho věrní společníci zavítali na všechna oddělení Bílovecké nemocnice, a.s.

 

Stalo se již tradicí, že každoročně 5. prosince zavítal do Bílovecké nemocnice Mikuláš a jeho přátelé. I tentokrát navštívili všechna oddělení, i tentokrát si mikulášskou nadílku připravilo Oddělení následné péče 1. U pacientů se ozýval smích, prozpěvování a dlouhé „děkujemeeeee“. Mikulášovi nechyběla berlička, čertovi řetěz, andělovi velká krásná křídla.

 

Zpívaly se koledy a písničky s vánoční tematikou. Klienti Bílovecké nemocnice, a.s. si předvánoční atmosféru vesele užívali. A protože všichni obdarovávaní byli po celý rok hodní, čert si nikoho do pekla neodnesl a Mikuláš balíčky nešetřil. Velký dík za přípravu balíčků patří lidským přátelům Mikuláše. Konkrétně nutričním terapeutům Ludmile Havlíkové a Bc. Vojtěchu Šopovi.

 

 „Tato předvánoční atmosféra je nesmírně důležitá především pro ty, kteří nemohou být po boku své rodiny a ve svém zázemí. Jsem rád, že se nám podařilo alespoň na chvíli rozzářit a rozezpívat ty, kteří v tuto chvíli potřebují pomoc našich lékařů a zdravotního personálu,“ dodal náměstek pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel a poděkoval za vedení nemocnice všem, kteří tuto akci připravili.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Bílovecká nemocnice má nové Oddělení rehabilitace

Vytvořeno dne 29.9.2016

 

Zrekonstruované a zmodernizované Oddělení rehabilitace je připraveno poskytnout pacientům komplexní léčbu v nových prostorách, s novým vybavením i novými metodami. Ve čtvrtek (29. 9.) si jej přijel prohlédnout také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, vedení Moravskoslezského kraje a další zhruba stovka pozvaných hostů.

 

Tady je vidět, že i menší nemocnice jsou velmi důležité z hlediska fungování v systému.
Víme, že populace stárne, víme, že potřebuje následnou péči, ale nejde jen o to uložit pacienty
na následná lůžka a dávat jim tabletky, když to řeknu zjednodušeně, ale i samotná rehabilitace je důležitá, a to obzvláště pro pacienty ve vyšším věku. Tady budou mít vše pod jednou střechou, nejen toto zmodernizované Oddělení rehabilitace, ale během několika týdnů i zbrusu nové Oddělení následné péče. Věřím, že pacienti budou u vás moc rádi a ocení i to, že pro péči o jejich zdraví se tady v Bílovci udělal další a velký krok. Blahopřeji pacientům i zdravotnickému personálu Bílovecké nemocnice a děkuji Moravskoslezskému kraji, že se takto stará o zdravotnictví. Je vidět, že zdraví obyvatel je jeho prioritou
,“ na úvod pronesl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.  

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák následně doplnil slova ministra. „Přesně o to nám jde, chceme krajské nemocnice dostat na úroveň jednadvacátého století. Chystáme se investovat i do dalších oddělení. Touto investicí jsme chtěli dát najevo, že budoucnost Bílovecké nemocnice existuje a těch bezmála 52 milionů Kč si myslím, že je investice, která se vyplatila a dala Bílovecké nemocnici budoucnost. Děkuji zároveň manažerům švýcarských fondů, že podpořili tento projekt a přispěli 85%.

 

Oddělení rehabilitace poskytne pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření
za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, vioforterapie, elektrostimulace. Také přístrojovou tlakovou masáž i individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě (metoda Brunkow, Bobath koncept pro dospělé, SM systém sloužící k posilování těla pomocí vlastní váhy).

 

„Máme tady například sedm nových vířivek na kompletní vodoléčbu včetně Hubbardova tanku na podvodní masáže, vibrační a balanční plošiny, dvojdílný Vojtův stůl na léčebný tělocvik a další moderní vybavení. Počítáme s tím, že do léčby zavedeme i nové rehabilitační metody, jako třeba Mc Kenzieho metodu, založenou na testování bolestivých symptomů v závislosti na aplikovanou mechanickou zátěž. Ženy ocení léčbu dysfunkce pánevního dna a inkontinence za pomoci elektrostimulačních přístrojů. Naši rehabilitační pracovníci jsou kompletně proškoleni také v konceptu bazální stimulace.
Máme zkušenosti, že bazální stimulace přináší velmi dobré výsledky v léčbě a péči o pacienty s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením.“
říká vedoucí rehabilitace fyzioterapeutka Ladislava Matyšťáková.

 

„Já bych chtěl poděkovat zejména zdejšímu personálu, to období po dobu rekonstrukce bylo velmi náročné. Personál se musel přestěhovat do provizorních prostor, přesto se po tu dobu dařilo poskytovat naprosto bezchybnou péči o pacienty. Jsem rád za obrovskou podporu kraje do zdravotnictví, věřím, že budeme pokračovat dále,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek s tím, že v rámci projektu si mohl zdravotnický personál také zvýšit a rozšířit kvalifikaci, což mimo jiné znamená právě to, že při péči o pacienty budou moci používat nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

 

Jsem moc rád, že se podařilo získat finanční prostředky na vybudování nových prostor Oddělení rehabilitace, ale také na zásadní rekonstrukci Oddělení následné péče, která se pomalu blíží ke konci.
Na tomto oddělení budou hospitalizováni nejrůznější pacienti, pacienti křehcí, geriatričtí, kteří potřebují dlouhodobou rekonvalescenci, budou zde pacienti s demencemi, poskytovat budeme také péči pro pacienty již nevyléčitelně nemocné, kteří jsou v závěrečné fázi svého života. Jsem velmi rád, že naše nová oddělení budou v jedné budově, že péče pro pacienty následné péče bude intenzivnější, komfortnější. Samozřejmě věřím, že Oddělení rehabilitace bude sloužit také pacientům z Oddělení chirurgie, interny a jiným,“
na závěr doplnil primář Oddělení následné péče Martin Mužný.

 

Projekt „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“, jehož součástí byla rekonstrukce Oddělení rehabilitace, je financován částkou 51.966.446 Kč.
Z této částky je dotace 85% ze švýcarských fondů, 15% z Moravskoslezského kraje.
Do konce roku otevřeme zmodernizované Oddělení následné péče. 

  

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy