Ocenění dobrovolníků

Vytvořeno dne 10.2.2017

 

Pomáhají v nelehké životní situaci, pomáhají překonat pocit osamělosti, pomáhají v době nemoci. To jsou dobrovolníci Bílovecké nemocnice, a.s.

 

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhlo v Domě kultury v Bílovci slavnostní setkání a poděkování dobrovolníkům za jejich desetiletou obětavou činnost nejen v bílovecké nemocnici.  Z rukou starosty Bílovce Mgr. Pavla Mrvy obdrželi hodnotné dárkové koše a krásné kytice. Setkání proběhlo v příjemném a přátelském duchu, bylo znát a cítit, jak důležití dobrovolníci v životě jsou. Za bíloveckou nemocnici se setkání zúčastnil náměstek ředitele pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel a také tři dámy, které převzaly ocenění Bílovce za dobrovolnickou činnost v bílovecké nemocnici. Poděkování bylo vysloveno hlavní sestře Bc. Pavle Friedlové a sociálním pracovnicím Bc. Petře Stanovské, DiS. a Lence Laturové.

 

Psal se rok 2007, kdy do nemocnice zavítali vůbec poprvé. Přihlásilo se poměrně hodně dobrovolníků. Vytrvalo jich méně, o to více si jich vážíme. Jmenovitě vyzdvihněme Elišku Knězkovou s pejskem Nerem, Helenu Andresičovou, Martu Denerovou, Libuši Heryánovou, Zdenku Chrástkovou, Zdeňku Schubertovou či Gabrielu Jiříčkovou, která byla u zrodu dobrovolnictví v bílovecké nemocnici.

 

Jsou obětaví, ochotní, empatičtí. Mají své rodiny, přesto pomáhají rodinám jiným, pomáhají jednotlivcům. Do bílovecké nemocnice dobrovolníci dochází pravidelně, někteří i několikrát týdně a svým vyprávěním, úsměvem, vlastně jen přítomností potěší hospitalizované pacienty.

 

„V současné době je tým dobrovolníků velmi dobře stabilizován. Jsou proškolení, obětaví, zodpovědní, dochází pravidelně,“ říká Ladislav Blahuta, dobrovolník od října roku 2008, nyní koordionátor dobrovolnictví. Rozhodující podíl na zavedení programu měla tehdejší primářka Oddělení následné péče MUDr. Dagmar Palasová, která je velkým propagátorem a příznivcem dobrovolnického programu. „Dobrovolníky vítají nejen hospitalizovaní klienti, ale mají podporu také od zdravotníků, staničních sester a dalšího personálu bílovecké nemocnice. Tady bych chtěl poděkovat asistentce ředitele Monice Štefunkové, její podpora je velmi přínosná a také Evě Vrátné, ta už nyní pracuje v Domově seniorů v Bílovci,“ doplňuje Ladislav Blahuta.

 

Dobrovolnický program se v bílovecké nemocnici maximálně osvědčil. „I já bych rád poděkoval dobrovolníkům, kteří za našimi klienty pravidelně dochází. Nesmírně si vážím jejich podpory a pomoci pacientům, kterým je smutno a prožívají nejrůznější obavy. Moc bych si přál, aby naše vzájemná spolupráce pokračovala. Těmto obětavým lidem, kteří umí dát něco tak cenného, jako je volný čas, bych chtěl říct velké děkuji,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Den otevřených dveří na oddělení Rehabilitace

Vytvořeno dne 26.1.2017

 

Den otevřených dveří na oddělení Rehabilitace Bílovecké nemocnice, a.s. měl úspěch

 

Více než dvě stovky lidí se přišly podívat na nově zrekonstruované a zmodernizované oddělení Rehabilitace Bílovecké nemocnice. To poskytuje pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, elektrostimulace a dalších. Dne 26. ledna 2017 zde proběhl den otevřených dveří. O prohlídku měla veřejnost velký zájem.

 

Historicky vůbec první den otevřených dveří na oddělení Rehabilitace se nesl ve znamení mnoha zajímavých otázek ze stran potenciálních pacientů a návštěvníků a mnoha zajímavých a potřebných odpovědí ze stran špičkových fyzioterapeutů oddělení Rehabilitace. „Doporučte mi prosím cviky na tenisový loket, on ne a ne přestat zlobit,“ povzdechla si paní Alena z Bílovce. „A když mám po zlomenině krčku, mohla bych se na doporučení mého lékaře u vás objednat?“ Doptávala se zase paní Eva ze Studénky. Školený tým fyzioterapeutů Bílovecké nemocnice ochotně odpovídal nejen na tyto konkrétní otázky.

 

Návštěvníci se dostali do míst, která jsou přístupná jen pacientům a lidé se tam běžně nedostanou. Prohlédli si nově zrekonstruované a moderně vybavené oddělení, nechali si vysvětlit jednotlivé cvičení u konkrétních problem. Byly jim předvedeny pomůcky, kterými disponuje tělocvična Bílovecké nemocnice a zajímali se například také o perličkové koupele či koupele pro rehabilitaci horních i dolních končetin.

 

„Máme tady například sedm nových vířivek na kompletní vodoléčbu včetně Hubbardova tanku na podvodní masáže, vibrační a balanční plošiny, dvojdílný Vojtův stůl na léčebný tělocvik a další moderní vybavení.,“ doplnila vedoucí rehabilitace fyzioterapeutka Ladislava Matyšťáková.

 

„Cílem bylo přiblížit toto oddělení místním lidem a lidem z širokého okolí. Rehabilitace disponuje skvělým technickým vybavením, kvalitními lékaři, profesionálním a špičkově vyškoleným týmem fyzioterapeutů a věřím, že právě kombinace tohoto jako celku dokáže pacientům pomoci,“ říká ředitel nemocnice JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Mikuláš v Bílovecké nemocnici

Vytvořeno dne 6.12.2016

 

Mikuláš a jeho věrní společníci zavítali na všechna oddělení Bílovecké nemocnice, a.s.

 

Stalo se již tradicí, že každoročně 5. prosince zavítal do Bílovecké nemocnice Mikuláš a jeho přátelé. I tentokrát navštívili všechna oddělení, i tentokrát si mikulášskou nadílku připravilo Oddělení následné péče 1. U pacientů se ozýval smích, prozpěvování a dlouhé „děkujemeeeee“. Mikulášovi nechyběla berlička, čertovi řetěz, andělovi velká krásná křídla.

 

Zpívaly se koledy a písničky s vánoční tematikou. Klienti Bílovecké nemocnice, a.s. si předvánoční atmosféru vesele užívali. A protože všichni obdarovávaní byli po celý rok hodní, čert si nikoho do pekla neodnesl a Mikuláš balíčky nešetřil. Velký dík za přípravu balíčků patří lidským přátelům Mikuláše. Konkrétně nutričním terapeutům Ludmile Havlíkové a Bc. Vojtěchu Šopovi.

 

 „Tato předvánoční atmosféra je nesmírně důležitá především pro ty, kteří nemohou být po boku své rodiny a ve svém zázemí. Jsem rád, že se nám podařilo alespoň na chvíli rozzářit a rozezpívat ty, kteří v tuto chvíli potřebují pomoc našich lékařů a zdravotního personálu,“ dodal náměstek pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel a poděkoval za vedení nemocnice všem, kteří tuto akci připravili.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Bílovecká nemocnice má nové Oddělení rehabilitace

Vytvořeno dne 29.9.2016

 

Zrekonstruované a zmodernizované Oddělení rehabilitace je připraveno poskytnout pacientům komplexní léčbu v nových prostorách, s novým vybavením i novými metodami. Ve čtvrtek (29. 9.) si jej přijel prohlédnout také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, vedení Moravskoslezského kraje a další zhruba stovka pozvaných hostů.

 

Tady je vidět, že i menší nemocnice jsou velmi důležité z hlediska fungování v systému.
Víme, že populace stárne, víme, že potřebuje následnou péči, ale nejde jen o to uložit pacienty
na následná lůžka a dávat jim tabletky, když to řeknu zjednodušeně, ale i samotná rehabilitace je důležitá, a to obzvláště pro pacienty ve vyšším věku. Tady budou mít vše pod jednou střechou, nejen toto zmodernizované Oddělení rehabilitace, ale během několika týdnů i zbrusu nové Oddělení následné péče. Věřím, že pacienti budou u vás moc rádi a ocení i to, že pro péči o jejich zdraví se tady v Bílovci udělal další a velký krok. Blahopřeji pacientům i zdravotnickému personálu Bílovecké nemocnice a děkuji Moravskoslezskému kraji, že se takto stará o zdravotnictví. Je vidět, že zdraví obyvatel je jeho prioritou
,“ na úvod pronesl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.  

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák následně doplnil slova ministra. „Přesně o to nám jde, chceme krajské nemocnice dostat na úroveň jednadvacátého století. Chystáme se investovat i do dalších oddělení. Touto investicí jsme chtěli dát najevo, že budoucnost Bílovecké nemocnice existuje a těch bezmála 52 milionů Kč si myslím, že je investice, která se vyplatila a dala Bílovecké nemocnici budoucnost. Děkuji zároveň manažerům švýcarských fondů, že podpořili tento projekt a přispěli 85%.

 

Oddělení rehabilitace poskytne pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření
za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, vioforterapie, elektrostimulace. Také přístrojovou tlakovou masáž i individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě (metoda Brunkow, Bobath koncept pro dospělé, SM systém sloužící k posilování těla pomocí vlastní váhy).

 

„Máme tady například sedm nových vířivek na kompletní vodoléčbu včetně Hubbardova tanku na podvodní masáže, vibrační a balanční plošiny, dvojdílný Vojtův stůl na léčebný tělocvik a další moderní vybavení. Počítáme s tím, že do léčby zavedeme i nové rehabilitační metody, jako třeba Mc Kenzieho metodu, založenou na testování bolestivých symptomů v závislosti na aplikovanou mechanickou zátěž. Ženy ocení léčbu dysfunkce pánevního dna a inkontinence za pomoci elektrostimulačních přístrojů. Naši rehabilitační pracovníci jsou kompletně proškoleni také v konceptu bazální stimulace.
Máme zkušenosti, že bazální stimulace přináší velmi dobré výsledky v léčbě a péči o pacienty s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením.“
říká vedoucí rehabilitace fyzioterapeutka Ladislava Matyšťáková.

 

„Já bych chtěl poděkovat zejména zdejšímu personálu, to období po dobu rekonstrukce bylo velmi náročné. Personál se musel přestěhovat do provizorních prostor, přesto se po tu dobu dařilo poskytovat naprosto bezchybnou péči o pacienty. Jsem rád za obrovskou podporu kraje do zdravotnictví, věřím, že budeme pokračovat dále,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek s tím, že v rámci projektu si mohl zdravotnický personál také zvýšit a rozšířit kvalifikaci, což mimo jiné znamená právě to, že při péči o pacienty budou moci používat nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

 

Jsem moc rád, že se podařilo získat finanční prostředky na vybudování nových prostor Oddělení rehabilitace, ale také na zásadní rekonstrukci Oddělení následné péče, která se pomalu blíží ke konci.
Na tomto oddělení budou hospitalizováni nejrůznější pacienti, pacienti křehcí, geriatričtí, kteří potřebují dlouhodobou rekonvalescenci, budou zde pacienti s demencemi, poskytovat budeme také péči pro pacienty již nevyléčitelně nemocné, kteří jsou v závěrečné fázi svého života. Jsem velmi rád, že naše nová oddělení budou v jedné budově, že péče pro pacienty následné péče bude intenzivnější, komfortnější. Samozřejmě věřím, že Oddělení rehabilitace bude sloužit také pacientům z Oddělení chirurgie, interny a jiným,“
na závěr doplnil primář Oddělení následné péče Martin Mužný.

 

Projekt „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“, jehož součástí byla rekonstrukce Oddělení rehabilitace, je financován částkou 51.966.446 Kč.
Z této částky je dotace 85% ze švýcarských fondů, 15% z Moravskoslezského kraje.
Do konce roku otevřeme zmodernizované Oddělení následné péče. 

  

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Vyšetření cév, tepen a žil provádíme v Bílovecké nemocnici, a.s. do 1 týdne

Vytvořeno 24.5.2016

 

Radiodiagnostické oddělení Bílovecké  nemocnice, a.s. nabízí  brzké  provedení Dopplerometrických ultrazvukových (sonografických) vyšetření  cév (tepen a žil) s barevným mapováním. V porovnání s jinými nemocnicemi a jejich čekacími lhůtami jsou naše objednací termíny maximálně do jednoho týdne. 

 

„Jsme jednou z mála nemocnic, kde se na takovéto vyšetření čeká opravdu jen minimum dnů. Navíc obdobnou objednací dobu máme také na ultrazvuková vyšetření krku, štítné či slinné žlázy, břicha, malé pánve, měkkých tkání či kloubů,“ dodává primářka Radiodiagnostického oddělení MUDr. Eva Bezunková.

 

Požadované vyšetření, doporučené lékařem, lze objednat na telefonním čísle: 556 771 787, a to v čase od 6:30 do 15:30 hod.

 

Náplní činnosti Radiodiagnostického oddělení je diagnostika chorob pomocí zobrazovacích metod, tedy rentgenu a ultrazvuku. Kvalita vyšetřovacích postupů a ochrana před ionizujícím zářením na našich přístrojích je pravidelně kontrolována ve shodě s Atomovým zákonem a dosahuje vysoké vyšetřovací úrovně. V únoru tohoto roku nebyly zjištěny žádné závady a rozpory s platnou legislativou.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

Mezinárodní den sester a ošetřovatelství si připomněli také v Bílovecké nemocnici, a.s.

Vytvořeno 12.5.2016


12. květen je již několik desetiletí celosvětově spojován se sestrami a ošetřovatelkami. Je oslavován u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingalové, anglické ošetřovatelky šlechtického původu a zakladatelky velikého díla ošetřovatelství. V Bílovecké nemocnici jich pracuje 117, včetně ošetřovatelů a sanitářů.


Sestry, které 12. května nastoupily na svou službu, dostaly květinový dárek a na každé oddělení byl poslán dárkový balíček pro ostatní ošetřovatelský tým, neboť z pohledu rozpisu služeb a zajištění chodu je každá nemocnice velmi složitým organismem a není možné říci „děkuji“ všem najednou.


„Práce sester a ošetřovatelů si v naší nemocnici velmi vážíme. Nesou velkou tíhu léčebného procesu a starají se o pohodlí a značnou část dalších kontaktů s pacientem. Proto jsem velmi ráda, že jim v tento den můžeme poděkovat za jejich pracovní nasazení a předat společně s vedením nemocnice dárky,“ nešetřila slovy díků hlavní sestra Pavla Friedlová.


„Osobně pokládám tento den za velmi důležitý. Je to ideální příležitost poděkovat za každodenní odvedenou práci, která je namáhavá a zodpovědná. Bez ní by náš tým sester, ošetřovatelek, ošetřovatelů a sanitářů nemohl poskytovat tak kvalitní služby, jako poskytuje,“ doplňuje ředitel nemocnice Ing. Pavel Bědajanek.


Ing. Magda Otáhalová
tisková mluvčí

Přílohy

Nábor nových dobrovolníků v Bílovecké nemocnici, a.s.

Vytvořeno 5.5.2016

 

V pondělí 2. května 2016 se v Bílovecké nemocnici, a.s. uskutečnilo školení nových dobrovolníků. Přidali se tak k osmi dalším, kteří v současné době v nemocnici pravidelně pomáhají, a jejichž služeb využívají například klienti na Oddělení následné péče.

 

Za období od února roku 2007, kdy v nemocnici dobrovolnický program běží, dobrovolníci z Adry věnovali potřebným klientům přes 5640 hodin. Tuto záslužnou činnost ocenil také ředitel nemocnice Ing. Pavel Bědajanek a primářka Oddělení následné péče MUDr. Dagmar Palasová, která je iniciátorkou této dobrovolnické činnosti v Bílovecké nemocnici, a.s. Ocenili práci dobrovolníků, která je vykonávána zcela zdarma a vyjádřili podporu i poděkování humanitární práci Adry.

 

Jak tato pomoc probíhá? Dobrovolníci jsou v kontaktu se zdravotně sociálními pracovnicemi Lenkou Laturovou a Evou Vrátnou. Ty vytipují osamělé pacienty, kteří nemají dostatek lidského kontaktu a o setkání projevují zájem. Dobrovolníci po příchodu do nemocnice navštíví jim určenou místnost. Zde se zapíší a napíší den, hodinu a jméno pacienta, kterého na Oddělení následné péče navštíví. Po ukončení se odepíší z knihy návštěv. Například paní Eliška Knězková dochází již osm let a paní Helena Andresičová čtyři roky.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

 

Přílohy

Chovat se ekologicky je pro Bíloveckou nemocnici, a.s. stále samozřejmostí

Vytvořeno 21.4.2016

 

Už od roku 2010 je Bílovecká nemocnice, a.s. zapojena do unikátního projektu „Zelená firma“. Ten je zaměřen na ochranu životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Nemocnice každoročně odevzdává několik stovek kilogramů elektroodpadu a baterií, celkem to je již úctyhodných 2133 kg.

 

 

Vysloužilá elektrozařízení obsahují nebezpečné látky, jako je olovo, rtuť, brómované zpomalovače hoření a jiné, proto je nutné je odborně zpracovat. Devízou naší nemocnice je svoz a ekologické zpracování firemního elektroodpadu, baterií, tonerů, CD a DVD zdarma a také zajištění sběru od zaměstnanců, kteří mohou drobné elektrospotřebiče ze svých domácností vkládat do boxu umístěného v areálu nemocnice.

 

„Uvědomujeme si, že je nutno se chovat šetrně a s určitým respektem k životnímu prostředí a přírodě jako takové, a proto jsem velmi rád, že se díky tomuto projektu už sedmým rokem podílíme na zlepšení kultury pro život současné i nastupující generace,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Pavel Bědajanek.

 

Certifikátem, který byl udělen v dubnu 2010 je nemocnice oprávněna používat rovněž logo „Zelená firma“.

 

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy

O preventivní vyšetření v rámci Dne zdraví byl obrovský zájem

 

Vytvořeno 8.4.2016 10:00

 

Velký úspěch sklidil 1. ročník akce pořádané v rámci Světového dne zdraví v Bílovecké nemocnici, a.s. Bílovečtí i okolní si preventivně nechali odborně změřit krevní tlak, hodnotu cukru v krvi či pomocí váhy stanovit tzv. body mass index (BMI). Využili i rady nutriční terapeutky.

 

Již od osmé hodiny ranní bylo v prostorách před interní a gastro ambulancí poměrně živo. Několik desítek zájemců čekalo na preventivní vyšetření zdarma a bez doporučení praktických lékařů. Lidé využili především možnost změřit si hodnotu cukru v krvi a krevní tlak. Výsledky pak konzultovali s odborníky Bílovecké nemocnice, a sice s primářem Interního oddělení MUDr. Zbyňkem Grešákem a MUDr. Evou Fürstovou. Nutriční terapeutka Ludmila Havlíková zase zájemce informovala o různých dietních režimech při zdravotních omezeních, se kterými se vyšetřovaní svěřovali a měřila BMI.

 

„Jsem opravdu rád, že se první ročník Dne zdraví vydařil, tolik zájemců jsme nečekali. Tahle prevence je velmi důležitá a vidím, že občané Bílovce i okolních obcí ji plně využili. Určitě budeme v podobných akcích pokračovat,“ poznamenal ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Ing Pavel Bědajanek.

 

„Domnívám se, že před deseti lety by tolik lidí nedorazilo, a to uběhly teprve dvě hodiny od začátku akce, je to moc fajn,“ poznamenala staniční sestra Interního oddělení Mgr. Jana Seidlerová. Totéž konstatovala také staniční sestra Lenka Vozničková.

 

A aby zájemcům o preventivní vyšetření bylo opravdu příjemně, hlavní sestra Pavla Friedlová se postarala o pohodu v místnosti s občerstvením a skvělými snídaňovými koláčky.

 

Ing. Magda Otáhalová

tisková mluvčí

Přílohy